Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte

14 MAR 2016 12:00
Årsmötet kommer att hållas i klubblokalen måndagen den 21 mars kl 18:30.
  • Uppdaterad: 06 OKT 2016 11:40

Enligt stadgarna är dagordningen på årsmötet fastställd till:
 
21 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
 
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a) Föreningens ordförande för en tid av ett (1) år
b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett (1) eller två (2) år. 
c) Revisor/Revisorer för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter
inte delta.
d) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år , av vilka en skall
utses till ordförande.
e) Beslut om val av ombud till SDF-möten och andra möten där föreningen har
rätt att representera med ombud.
13. Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.
Skribent: Mats Hjulström
Epost: This is a mailto link

,   

logotype

Logga 

Länsförsäkringar 

Postadress:
Gävle GIK FK - Fotboll
Stora Esplanadgatan 25 A
80321 Gävle

Kontakt:
Tel: 0700943518
E-post: This is a mailto link

Se all info