Hoppa till sidans innehåll

Styrelsen


Styrelsen ska består av ordföranden samt minst fyra övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Men lämplighet och intresse går före kön. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare. Styrelsen får utse adjungerad ledamot, denne får utses till befattningshavara inom styrelsen.

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Ordföranden är föreningens officiella representant.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.  

Uppdaterad: 05 DEC 2010 17:10

,   

logotype

Logga 

Länsförsäkringar 

Postadress:
Gävle GIK FK - Fotboll
Ivan Alvarado, Kaplansgatan 18C
80320 Gävle

Kontakt:
Tel: 0700943518
E-post: mario.alvarado@live....

Se all info