Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2015


Kallelse till årsmöte i Gävle Konståkningsklubb

Onsdag 27 maj 2015 kl. 18.00

Plats: Gavlegårdarna, Sätrahöjden 20

  

Dagordning för årsmöte

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.

Antal närvarande

  1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
  2. Val av protokolljusterare och rösträknare
  3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  4. Fastställande av dagordningen.
  5. Styrelsens a) verksamhetsberättelse b) resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
  6. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
  7. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
  8. Fastställande av medlemsavgifter för säsongen 2015/16

10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

11.  Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 dagar, före mötet.

12.  Fastställande av värdegrund och policy för klubben

13.  Val av:

a) ordförande för en tid av ett år 

b) två ledamöter i Styrelsen för en tid av två år.

c) en suppleant i styrelsen för en tid av två år

c) revisor jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

d) två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år varav en ska utses till ordförande

e) beslut av val av ombud till SDF och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att eventuellt representeras av ombud.

14.  Övriga frågor.

Alla handlingar som verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, verksamhetsplan och budget kommer att finnas till hands på årsmötet. Om ni vill ta del av handlingarna före kan ni maila till infoboxen This is a mailto link så skickar vi dem per post. Handlingar finns att tillgå en vecka före årsmötet.

Välkommen!

Uppdaterad: 03 MAJ 2015 14:24 Skribent: Maria Hälsingdal

Postadress:
Gävle KK - Konståkning
Helena Wiksell, Järpvägen 17
80424 Gävle

Kontakt:
Tel: +46706938066
E-post: info@gavlekonstaknin...

Se all info