Hoppa till sidans innehåll

Rapport höstmötet

05 DEC 2018 18:19
Vårt informationsmöte "höstmötet" lockade i år 25 st deltagare. Vi rapporterade om styrelsens arbete med GOK-stugan och från vår breda verksamhet.
  • Skapad: 05 DEC 2018 18:19

Saxat från protokollet, för att läsa det i sin helhet loggar ni in som medlem.

GOK-stugan, styrelsen redogör i frågan

Lars-Erik Liljeström redogjorde för besiktning och förslag till åtgärder på GOK-stugan. Det finns en lista med åtgärder – vissa mer nödvändiga/prekära än andra. Ett fullständigt genomförande av samtliga behov anses orealistisk, men förutom de allra mest nödvändiga åtgärderna bör en viss uppgradering ändå ske för att få GOK-stugan att framstå fräschare. Detta gäller särskilt nuvarande toaletter.

Utöver detta noterades följande förslag från medlemmarna vid höstmötet:

  • Borrning av ny brunn
  • Indragning av fiber
  • Skalskydd (larm)
  • Låssystem (tag)
  • Standard på ytskikt
  • Vatten i damdusch
  • Fokusera inte allt för mycket på Attefallshuset!
  • Ev. hugga ner skog på tomten för försäljning

 Förutom allt detta är den stora åtgärden att skapa ett utrymme för förvar av klubbens materiel samt dator och skrivare. Förslaget från gruppen som bestått av Lars-Erik, Jan Sjöhed och Patrik Svedberg, och som stöds av resten av styrelsen, är att uppföra ett Attefallshus på tomten (mellan nuvarande stuga och grillplatsen). Ett sådant Attefallshus (25 m2) behöver vara isolerat och försedd med el, men däremot inte vatten och avlopp.

En sådan byggnad behöver dispens från reservatsbestämmelserna för Hemlingby naturreservat. Harald Knutsen har varit i kontakt med Gävles kommunekologer, som beviljar sådan dispens, och de bedömer att det inte ska vara något större problem.

 Styrelsen föreslår medlemmarna vid höstmötet att: ”Ge styrelsen mandat att beställa och genomföra utbyggnad av ett Attefallshus, samt nödvändig renovering av befintlig GOK-stuga för en summa av intill 600 tkr.”

Höstmötet gav styrelsen enstämmigt bifall till förslaget.

Styrelsen kommer också att undersöka möjligheterna för att söka externa bidrag och på det viset kunna minska klubbens ekonomiska andel till renovering/utbyggnad.

Styrelsen kommer informera medlemmarna via hemsida/facebook allt eftersom uppdraget framskrider.

Höstmötet bad styrelsen kontakta Gävle Energi angående kostnader för anslutning av fiber i samband med den fiberdragning som planeras till Sjötorp/Hemlingbysjön.

Kort rapport från våra kommittéer med fokus på 2018

Allmän info – styrelsen, Jan Sjöhed:

Janne informerade medlemmarna om den lösning som gäller tills vidare både för nuvarande klubblokal (Berget) som vi får behålla fram till sommaren 2019 (med samma villkor som tidigare), samt det nya avtal som vi kommit överens med Kultur&Fritid om när det gäller dusch/bastu i Hemlingbystugan. Vi testar nu under perioden jan-mars en lösning där vi bemannar nedre ingången på Hemlingbystugan under våra träningstider (tisdagar och torsdagar), och mot att vi då kan släppa in andra besökare slipper vi som kompensation betala hyra. Särskilt avtal ska upprättas kring detta.

Vidare berättade Janne om övriga frågor som styrelsen arbetet med under året – nya klubbkläder, ändrat bidragssystem, 70-årsjubileum (2019) m.m. När det gäller 70-årsjubileet kommer Magnus Lundberg ansvara för en jubileumsskrift. Flera kommer involveras i detta. Det finns också visst intresse bland medlemmar att anordna en jubileumsfest samt att ta fram en jubileumströja. Styrelsen ser positivt på sådana initiativ.

 Arrangemangskommittén, Ingemar Gillgren:

Ingemar berättade om utfallet av vårens Gävlelopp som fick ovanligt många deltagare och som därmed också gav ett gott ekonomiskt resultat.

Han berättade vidare om planerna för 2019 års arrangemang – Gävle Indoor 26/1, Gävleloppen 11-12/5 och DM Natt 30/8.

Ingemar redogjorde sedan för IP Skogen och den situation som uppstår under 2019-20, när vi både behöver ny ansvarig/förvaltare samt ny förrådslokal och uppställningsplats av sekretariatsvagn.

Träningskommittén, Ingela Eriksson:

Ingela gjorde en genomgång av säsongen 2018 samt planeringen inför 2019. Träningar, läger och tävlingar har följt känt mönster (Lussetåg, skidläger, Mars-cup, Spanien-resa, fjälläger, tävlingsresor etc.), men med några nyheter (bl.a. inomhusorientering).

Det har varit genomgående bra deltagande på kommittén aktiviteter och många fina placeringar har uppnåtts av klubbens medlemmar. Elitverksamheten har även 2018 organiserats inom träningskommittén.

Ungdomskommittén, Patrik Ottosson:

Målen i ungdomsverksamheten har varit de samma 2018, med en god måluppfyllelse. Ungdomarna har haft ett stort utbud av träningar (minst två tillfällen varje vecka hela året). Många fina prestationer har uppnåtts och detta har kommittén uppmärksammat på den säsongsavslutning som nyligen genomförts.

Planeringen inför 2019 genomförs i början av året, men kommer troligen att följa känt mönster, men där extra insatser görs för att nå ytterligare måluppfyllelse.

 

Motionskommittén, Nicolas Lavigne:

Nicolas berättade om utfallet av årets aktiviteter, där ”Skoj-på-hoj” fortfarande är mycket populärt. Veckoturen rullar på som tidigare, men vissa synpunkter framfördes på mötet om att kvaliteten är något ojämn på arrangemanget och att det är önskvärt med en skärpning.

Vi fortsätter med övriga aktiviteter även 2019 – Naturpasset, Veckans Bana och även MTB-O ger vi en ny chans med bättre marknadsföring. Adventsloppet som också ligger under motionskommittén har fortfarande bra deltagande och ger klubben en bra inkomst (samt även positiv uppmärksamhet).

Nyval till kommittéerna

Valberedningen föreslår Jan Andersson som sammankallande i arrangemangskommittén. Höstmötet väljer Jan Andersson som medlem och sammankallande i arrangemangskommittén. Ingemar Gillgren kvarstår i styrelsen fram till årsmötet då Jan väljs in istället.

 Jan Andersson kommer därmed att lämna valberedningen vid årsmötet, samtidigt som även Pernilla Eriksson avsagt sig omval. Styrelsen jobbar vidare för att ta fram förslag på valberedning, men tar tacksamt emot förslag från medlemmarna. Valberedningen är en mycket viktig funktion för en stabil verksamhet i klubben.

Skribent: Jan Sjöhed
Epost: Adressen Gömd


Senast i kartarkivet:


GOK:s Samarbetspartners

elproj
ullmax-webb
borgs-webb
gavlebingo1
sponsorhuset
Trimtex

grasroten

Postadress:
Gävle OK - Orientering
Hemlingbystugan
80257 Gävle

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info