Hoppa till sidans innehåll

Klubbinfo A till Ö


Anmälan/anmälningsansvarig

Var och en som vill deltaga i en tävling anmäler sig själv, helst via Eventor eller till Anmälningsansvarig. För att få mer information om hur anmälan via Eventor går till, kan man läsa då man loggar in på hemsidan och går in under rubrik Anmälan ind. Anmälningsansvarig Lasse Jansson når man per tel. 14 58 70. Ring helst före kl. 21.

Det går även att anmäla sig via hemsidan eller med e-post: This is a mailto link (senast kl. 21 söndagar). Tänk på att anmälningstiden ofta går ut MINST 14 dagar före tävlingen.

Vad gäller stafetter anmäler man sig i första hand via Eventor enligt ovan och i andra hand till UK.

 

Anmälningsavgifter

Klubben betalar anmälningsavgifterna för orienteringstävlingar utom till tävlingar som betraktas som semestertävlingar, t ex 5-dagars och andra flerdagars- eller sommartävlingar. Gäller även skidorientering. Om du anmält dig till en tävling men inte startat får du, oavsett orsak, återbeta startavgiften. Vid efteranmälan betalar var och en den extra avgiften som blir. Inbetalningskort för detta utsändes efter att varje säsong är slut. Alla medlemmar som tävlar fr.o.m. HD 17- betalar en tävlingsavgift på max 400 kr på våren och max 400 kr på hösten för orientering. De vuxna HD 21- som åker skidorienteringstävlingar betalar max 400 kr per vintersäsong.

 

Blanketter

Nyttja våra blanketter för att kassören skall få bra ordning på våra hantering av kvitton och andra omkostnader, se under Föreningen/ blanketter.

 

Efteranmälan

Görs i Eventor eller direkt till arrangören och meddela detta till anmälningsansvarig. Den extra avgiften får du betala själv. Inbetalningskort sänds ut.

 

Försäkring

Gruppförsäkring via Folksam gäller för medlemmar vid träning och tävling. Kontakta styrelsen för mer information. Medlemsavgiften måste betalas in före 1/4 för att försäkringen skall gälla och för att du skall få starta.

 

Hemsidan – www.gok.se

Klubben har en hemsida på Internet: http://www.gok.se  På hemsidan kan du läsa om planer, ändringar och aktuella händelser. Där finns också bilder, arkiv, dokument, adresser, GOK-snack, inbjudningar, länkar mm. Det finns också sidor som bara är för medlemmar och då behöver du en inloggning av webmaster. Hemsidan administreras av Nicolas Lavigne, vilka nås per e-post: This is a mailto link Kontakta dem om du har synpunkter eller vill ha med något på sidorna.

Hitta.ut

Gävle OK har säsongen 2020 startat motionsorienteringen hitta.ut, du kan ladda ned en app eller hämta papperskarta under sommarsäsongen. Utförlig information hittar på separat hemsidan https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/gavle/
eller på startsidan under rubriken motion.

Information om pågående och planerade aktiviteter

Se på hemsidan www.gok.se  och vår facebook öppna sidan https://www.facebook.com/gavleok/ eller tag kontakt med aktuell kommitté.

Information inom klubben sköts även genom epost, anmäl er adress eller adressändring till ansvarig för medlemsförteckning, Helena  Backlund.

 

Kartor

Klubben har många fina kartor över omgivningarna. Behöver du kartor för träning eller andra aktiviteter, kontakta Annika Gillgren This is a mailto link, tel.19 66 80 för mer information. Medlemmar kan med egen inloggning få tillgång till klubbens kartdatabaser via vår hemsida gok.se.

Klubbstugan GOK-stugan

Ligger söder om Hemlingby utefter Sjötorpsvägen vid en liten äng med fin närkontakt till fin orienteringsterräng. Den är tillgänglig för alla som vill använda den vid träning eller liknande.  Det går också att hyra stugan för fester eller andra tillställningar mot en avgift. De som använder stugan ansvarar för att städa efter sig.

Stugan hyrs ut för ovan nämnda aktiviteter av Ulf Bergqvist, i första hand via epost This is a mailto link och i andra hand per telefon 070-31 55 655.

Stugvärdar och deras arbetsuppgifter, se hemsidan 

 

Kläder

Vid tävling SKALL klubbens tävlingsdräkt med aktuell reklam användas. Vid prisutdelning skall klubboverallen eller västen användas. Detta gäller särskilt vid stafetter. Kläder i klubbens färger kan du beställa hos klädgruppen, kontakta Ulrika och Mikael Silver, familjen.silver(a)gmail.com. Se Trimtex.se För aktuellt lager som klubben har, se kläder i lager

 

Medlemsavgifter

Aktuell medlemsavgift m.m. Nya medlemmar och vid adressändringar, tag kontakt via e-post: This is a mailto link alternativt med Helena Backlund, tel. 10 65 47.

 

Medlemsblad

Ett digitalt medlemsblad med aktuell information och reportage ges ut ca 3 gånger per år. Redaktör är vakant för tillfället. Aktuellt medlemblad finns på hemsidan samt mailas alternativt skickas till medlemmarna. (vi ser helst att ni anmäler epostadress digitalt utskick)

 

Minnesfond

Fonden kan användas till stipendier till klubbens yngre orienterare.
Om du vill hedra minnet av någon bortgången medlem så kan du använda Gävle OK:s minnesfond. Du sätter in valfritt belopp på PlusGiro 33 99 97-9 och anger på talongen att det gäller bidrag till minnesfonden och gärna vem du är.

 

Möten

Årsmöte äger rum senast före mars månads utgång. Höstmöte äger rum i november där styrelsen informerar och kommittéerna ger en återblick av året. På årsmötet väljs styrelsen och vid höstmötet väljs nya kommittéer. Styrelsemöten som är öppna meddelas i kalendern.

Varje kommitté och aktivitet genomför ett stort antal planerings- och arbetsmöten under året!

 

Naturpasset

Det finns 3 olika typer av Naturpass: det vanliga Naturpasset finns i 2 områden med fasta kontroller. Den andra typen är Skoj-på-hoj, vi har även ett Skoj-på-hoj, Moutain bike i lite tuffare terräng. Stöd klubben genom att köpa och sälja Naturpass via vänner och arbetsgivare. Bra tillfälle för egen träning eller bara flanera med familjen i markerna. Lämnar du in startkortet så har du chans på fina priser. 

 

Postadress

All post till klubben sändes till GÄVLE OK, Hemlingbystugan, 802 57 GÄVLE. Lokalansvarig tömmer brevlådan och fördelar posten i postfacken i lokalen. Styrelsen ansvarar sedan för att posten tas om hand.

 

PlusGiro

Klubbens PlusGiro är 33 99 97-9, men OBS! att medlemsavgiften har annat konton.

 

Priser och utmärkelser

Hans Montelius pris - Ungdomskommittén delar årligen ut priset till bästa tjej och kille i Gävle OK. Detta till minne av Hans som under alla sina levnadsår verkade för orienteringensbästa och avslutade sitt arbete i klubben som kassör. Delas ut vid ungdomsavslutningen

Guldkompassen - Delas ut till medlem för speciell prestation eller speciella händelser. Utses av styrelsen och delas ut på Årsmötet.

 

Resor/transporter

Gemensamma avresor sker från f.d. Silvanum, (Kungsbäcksvägen intill kraftstationen), på tid som anges på hemsidan. Kom till samlingen, någon kan behöva skjuts. Om du åker direkt, försök att fylla bilen, miljövänligt om inte annat! Klubben betalar ersättning för resor till vissa stafetter och SM samt för vissa tyngre transporter med egen bil i samband med klubbens egna tävlingsarrangemang.

Bilersättningen följer gällande skattelagstiftning och är 18 kr/mil för FULL bil (3+ chaufför). Ersättning utgår inte om klubben anordnat annat färdsätt. Ersättning utgår heller inte för funktionärsresor i samband med klubbens egna tävlings- och träningsarrangemang.

Till övriga tävlingar samt klubbens egna tävlings- och träningsarrangemang delar passagerarna upp kostnaden 18 kr/mil/bil och betalar sin del till föraren. (Om 4 passagerare 4,50 kr/mil/passagerare, om 3 passagerare 6 kr/mil/passagerare osv.) SAMÅK!

 

Skoj på hoj

Se Naturpass

 

Sponsorer och samarbetspartner

Vi ser gärna samarbeten kring friskvård där vi främst har våra Naturpass till försäljning. Specialanpassade arrangemang kan även anordnas t.ex. Arbetplatsorientering, orienteringskurser m.m.

Hör gärna av er ni är alltid välkomna. Ta kontakt med styrelsen.

 

Styrelsen och övriga funktionärer

GOK:s organisation

 

Träningskort

Klubben erbjuder alla medlemmar fr.o.m. HD17 ett ”Träningskort Aktiv” till en kostnad av 800 kr (d v s = terminsavgift 2*400). Avgiften för träningskortet kan ersättas av arbetsgivare som erbjuder sina anställda friskvårdsbidrag eller liknande. Träningskortet ger följande förmåner: deltagande i träningar och läger, fritt utnyttja kartor etc., subventionerad hyresavgift avseende klubbstugan, möjlighet att köpa kläder. Med träningskortet utgår inga övriga avgifter. Träningskortet är frivilligt, avstår man från att köpa det gäller samma medlemsregler/förmåner som nuvarande.

För att erhålla Träningskortet, betala in 800 kr på PlusGiro-konto 33 99 97-9. Skriv att det gäller träningskort, så kommer ett kvitto att skickas hem till dig.

 

Träningsplatser

Gävle OK har några fast träningsplatser när vi inte åker runt i Gävle med omnejd på olika orienteringskartor, detta anslås alltid på vår hemsidan samt kalendern.

Fasta träningsplatser är:

Hemlingbystugan oktober-mars:  Tisdag(intervall)-Torsdag(distans) Skog, stig och elljusspår

Gavlehof oktober-mars: Måndagar (uppvärmning ute och intervall inne) Inomhus löparbana

GOK-stugan oktober-mars: Söndagar soppaträning (distans) Enklare orientering/ stig,skog

Veckotur

Träningsorienteringar med olika banor som arrangeras av klubbarna i Gävle kommun. Vuxna betalar 40 kr, ungdomar springer gratis.

 

Öppen klass

Anmäl dig själv direkt på tävlingen, avgiften debiteras föreningen eller via Eventor eller till anmälningsansvarig i vanlig ordning, se anmälan/anmälningsansvarig.

 

Övrigt

Denna skrift kan inte beskriva hela vår verksamhet. Kommittéerna har många arrangemang på sitt program och som framgår genom GOK-blad, facebook och hemsida. Klubben bedriver kartritningsverksamhet och arrangerar årligen tävlingar i orientering mm, Naturpass och annan motionsverksamhet ingår också. Ungdomskommittén har nybörjarkurs varje år. Till alla våra verksamheter behövs många arbetande medlemmar, så känner du att du vill hjälpa till, så hör av dig till någon i styrelsen eller kommittéerna.

Gävle OK - Orientering

Bildad 1949-02-17
Föreningsnummer 1881-28
Postadress Hemlingbystugan
80257 Gävle
Fakturaadress Hemlingbystugan - Epost: kassor.gavleok(a)hotmail.com
80257 Gävle
Telefon [saknas] Information
E-post This is a mailto link
Hemsida http://www.gok.se
PlusGiro 339997-9
Organisationsnummer 885000-5011
Föreningens hemsidor


GOK:s Samarbetspartners

elproj

Postadress:
Gävle OK - Orientering
Hemlingbystugan
80257 Gävle

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

#gävleok på instagram!