Hoppa till sidans innehåll

År 2016


December

Ekonomi
Efter att ha lämnat avgifterna oförändrade förra året så beslutade styrelsen att justera både ridavgifter samt stallhyra med 3 procent för 2017.
Samt att Anita tillsammans med Kine går igenom kostnaderna för foder för privathästarna och uppgraderar prislistan så att vi tar betalt för den faktiska kostnaden. Just nu ligger priserna på medlemshästägarnas foder på 2012 års nivå.

US
Ungdomssektionen genomför julshow den 18 december. KM genomförs 5-6 januari i hopp och dressyr.

Ridskolan
Rätt positivt på häst/ponnyfronten. En häst har en lindrig karledsskada. Två andra hästar har varit på kliniken för koll (hälta resp ryggproblem) och håller nu på att sättas igång resp är redan igång. En häst ska sättas igång efter jul. En ny, snart femårig, häst har köpts in.

Övrigt
Ett dokument som visar GRS visioner och värdegrund har tagits fram. Det har visat sig att det finns användning för ett sådant dokument till exempel vid presentationer av klubben och i kommunikation med myndigheter. Du kan läsa dokumentet HÄR.

/Styrelsen

 

November

Kjell Hammarqvist från valberedningen besökte styrelsemötet. Vid årsmötet i början av 2017 kommer vi att välja ordförande samt tre ledamöter. Ledamöter och ordförande väljs för två år i taget, suppleanter väljs för ett år i taget.

Offerter tas nu in för arbetet med omdräninering av hagar.

Dörren till 8-stallets sadelkammare måste bytas. Vi letar efter en begagnad ytterdörr och Lundberg har åtagit sig att byta den.

Ungdomssektionen arrangerar en Luciashow den 18 december och KM i januari.

Oktober

Pensionärsrabatt

Efter ett förslag från en äldre medlem har styrelsen beslutat att sänka ridavgiften för pensionärer. Detta eftersom pensionerna inte ökar i samma takt som lönerna vilket gör att kostnadsökningen för ridlektioner för en pensionär i praktiken ökar mer än för andra

 

lektionsryttare. Samtidigt vill föreningen stimulera våra äldre medlemmar att fortsätta att rida.

 

Idag är det 9 personer i åldern 65-70 år som kommer att få en rabatt på 500 kr/person/år vilket sammanlagt per år kostar oss 4 500 kronor. Dessutom har vi 4 personer över 70 år, vilka vi ger 1 000 kr i rabatt/person/år vilket blir 4 000 kronor. Rabatten dras per halvår/ridtermin. I framtiden kan det bli aktuellt att rikta dessa ryttare till vissa tider.

Ekonomi
Överskottet i år kommer att bli sämre än förra året. Det är inget problem just nu, men bra att vara medveten om på längre sikt. 
Vi har bland annat haft höga veterinärkostnader pga många skadade hästar.

Anläggning
Den offert kommunen tagit in för att komma tillrätta med våra rasthagar blev för dyr. Vi har uppmanats av kommunen att själva ta in offerter för arbetet i hopp om att vi hittar mer ekonomiska alternativ. Det är ändå oklart om kommunen kommer att stå för hela eller delar av finansieringen. 
Vi hoppas också att kommunen kan vara behjälplig med rust av omklädningsrum. Något som vi är ålagda av arbetsmiljöverket att komma tillrätta med. 

Tävling
Färre anmälda än vanligt till våra stora hösttävlingar. Däremot fler efteranmälningar än vanligt. 
Det finns en önskan från tävlingsledningen att få mer hjälp från medlemmar, framför allt till kafeterian. 
Kafeterian ger oss en stor inkomst under tävlingar, men att bemanna innebär ett tungt extraarbete för tävlingsledningen. 
Styrelsen är enig om att ett aktivt rekryteringsarbete med funktionärer måste inledas. 

Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 17 november kl 19.

 

September

Ekonomi
Spånåtgången har minskat något, men ligger fortfarande högt.
Ekonomin är i balans, vi ser ut att hålla årsbudgeten och vi har goda mariginaler.

Hästarna/ridskolan
En häst och en ponny är under behandling för hälta.
En häst, Zidane, och en B-ponny, Cilla, har lånats in till verksamheten. 

Tävling
Propositionen för vår stora hopptävling vecka 40 är ute. Tyvärr har vi inte riktigt så många anmälningar som vi brukar. (Ännu så länge).
Huvudsponsor och några ytterligare sponsorer är klara - men ännu fler behövs. Kontakta Maritha Alneberg om du har kontakter med lokala företag som för en billig peng vill ha reklamplats på vinsttäcken, på vår hemsida och så vidare.

US
Ungdomssektionen kommer att åka till Alborgen på äventyr under hösten.
Sofia och Linnea deltar i ett möte för alla distriktets ungdomssektioner.

Övrigt
Kafeterian är äntligen målad. Tyvärr han vi inte riktigt färdigt eftersom uppslutningen från medlemmarna inte riktigt blev vad vi hade hoppats på.
Det fattas en strykning på en vägg. Vi målar färdigt under städdagen den 24 september.

Vad gäller kafeterian så behöver vi hitta nya rutin för inköp. I dagsläget åker ridlärarna och handlar det som behövs till försäljningen. Bröd, mjölk, kaffe osv. (Ej inför tävling)
Det vore bättre att hitta en lösning där någon eller några medlemmar kunde ta på sig ansvaret att sköta veckohandlingen till kafeterian. Så fungerade det förr.

Är det här något du skulle kunna tänka dig att göra? Kontakta styrelsen i så fall.

Under de senaste åren har kafeterians öppehållande varit väldigt sporadiskt. Det är ridgruppernas ansvar att hålla öppet. Den här terminen provar vi med att skicka ut SMS som påminnelse om sitt kafeteriapass, och inledningsvis ser det ut att fungera bra. Kafeterian är en viktig inkomstkälla för klubben, så det är viktigt att vi lyckas få det att fungera.

Den 24e september och den andra oktober kör vi höstens fix och fejardagar då vi med gemensamma krafter försöker göra vår anläggning fräsch och representabel inför höstens tävlingar. Vi hoppas på stor uppslutning. (Samling kl 10 i kafeterian).

Den första städdagen avslutar vi med en knytis. Ta med något att äta. Grillarna är igång från klockan 17. Välkomna!

Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 17 oktober 2016

 

Augusti

Anläggning
Efter vårens larm om att spånåtgången blivit ohållbart hög ser situationen nu bättre ut. 
Användningen av spån har minskat, Lars-Erik har byggt grindar för spånfickan och nu sitter lappar uppe så vi noga kan markera varje gång vi tar en spånbal.

Arbetet med att förbättra rasthagar går trögt. Bollen ligger hos kommunen. Däremot ser det ut som om vi ganska snart kommer att kunna åtgärda vår utebana som inte dräneras som den ska vid regnväder. Vattnet rinner inte undan och det bildas pölar. Troligen räcker det med att byta det översta laget. Leif har fått tag på folk som kan hjälpa oss, så detta bör inte ta så lång tid att fixa.

Vi behöver en bättre skoplats som är lugn och ändamålsenlig. Inledande kontakt har tagits med Gavlefastigheter, och en idé är att ordna en plats vid foderförrådet eller uteboxarna.

Höstens städdagar kommer att hållas lördag 24/9 samt söndag 2/10 kl 10.00. Den här gången hoppas vi att rekordmånga medlemmar kommer och hjälper till.

Ekonomi
Klubbens likviditet är fortsatt god, rapporterade Anita Söderman.

Ridskolan
En häst har fått gå vidare till de evigt gröna ängarna, och vi letar efter flera nya hästar till ridskoleverksamheten.

Övrigt
Molly och Johanna har varit på utvecklingskonferens för klubbens räkning. Det var en bra erfarenhet att delta för möjligheten att prata med, och fråga, andra föreningar om hur föreningsarbetet läggs upp. Diskussion om vikten av att hänga med i omvärlden, hur ser samhällstrenderna ut, ökad individualism etc, och hur det påverkar verksamheten och medlemmarnas önskemål och behov.

Leif har kvalificerat sig till inomhus-SM på Strömsholm i slutet av november!

Kafeterian målas äntligen. Styrelsen håller kafeterian öppen måndag-torsdag V36 samtidigt som vi börjar att förbereda för målningen. Från fredag och under helgen genomförs själva målningen. Information på webb och affischer. 

Det blir höstfest för alla medlemmar! Tillställningen går av stapeln den 24/9 efter städdagen. Knytkalas från kl 17 deltagarna tar med egen mat och dryck. Grillarna är igång.

Nästa styrelsemöte är den 15/9.

 

Juni

Ekonomi
Under styrelsemötet informerade Anita Söderman att klubbens ekonomi är bra. Vi följer budgeten och har ett överskott.

MEN vi har ett mysterium att lösa. Just nu har vi en väldigt hög förbrukning av spån. Fortsätter det i samma takt så ser kostnaderna för spån ut att bli 50% högre än budgeterat, vilket inte är rimligt. 
För att få koll på spånförbrukningen kommer vi därför att under hösten genomföra en inventering av antalet förbrukade balar, i hopp om att få bättre statistik kring faktisk förbrukning och för att hitta en förklaring till varför det går åt så mycket spån. 
Tillsvidare häller det att vi hjälps åt att hålla förbrukningen nere, genom att mocka "ekonomiskt", dvs inget rent spån på dyngstacken och att inte fylla på med några onödiga spånbalar.

Under sommaren kommer Lars-Erik att bygga grindar för spånfickan så att den kan hålla låst nattetid och förhindra ev. stöld.

Anläggningen
Leif har haft en rad möten med kommunen i hopp om att få hjälp med att få våra rasthagar funktionella. 
Det är motigt. De avtal som finns kring vilket ansvar kommunen har är lite otydligt, och dessutom hänvisas det till att det inte finns pengar. 
Styrelsen granskar avtalen och fortsätter enträget arbetet.

Kafeterian
En återkommande punkt på styrelsens möten är bristen på funktionärer på tävling och till vardags i kafeterian. Den nuvarande situationen är ohållbar, och under sommaren kommer nya rutiner att tas fram kring hur kafeteriapassen ska fördelas bland oss medlemmar. Så håll utkik!  

Under vecka 36 kommer styrelsen själv att bemanna kafeterian. Då finns vi tillhands för att svara på allehanda frågor.

Hästarna
Vår trotjänare Snowman galopperar nu runt på de evigt gröna ängarna. I övrigt mår hästarna bra. Några småskavanker på ett par ponnies bara. 
Damelio, som har varit konvalecent länge, har nu börjat ridas igen och ännu så länge finns det inget som talar emot att han kommer tillbaka till verksamheten.

Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 15e augusti, och ungefär i samma veva anordnas en fest i samma anda som förra året.

Styrelsen önskar alla hästar och människor en riktigt skön sommar!

 

Maj

Vi fortsätter med arbetet mot bättre hagar, och under våren har vi haft från kommunen tre gånger. Vi hoppas få hjälp med att få rasthagarna "året-runt-säkrade". 
Fler möten är på gång.

Den 18-19 juni har vi ett ponny-meeting på klubben. Vi håller tummarna för finväder.

Äntligen är Damelio på bättringsvägen efter sin fraktur. Det ser riktigt bra ut för honom.

Anita Söderman redovisade det ekonomiska läget. 
Resultatet per 160430 ser mycket bra ut, och följer den budget om är lagd för 2016, detta till stor del beroende på genomförda tävlingar. Budgeten är lagd med ett visst överskott för att ta höjd för kommande investeringar, vilket vi återkommer med efter det att vi haft möte med Gävle Kommun.

Det är dags för sommarfest! Vi träffas för en knytis en vardagkväll vecka 24. Håll utkik, mer info kommer.

 

April

Vi konstaterar att vårens stora tävling, Gävle Horse Festival, gick bra. Vi hade vädrets makter med oss nästan alla dagar, inga incidenter, logistiken fungerade trots att det hade varit önskvärt om fler medlemmar hade varit funktionärer. 
Vi sålde bra i kafeterian och tävlingarna fick stor uppmärksamhet i media.

Vi försöker hitta ett smidigare system för bemanningen av kafeterian vid tävlingar. I nuläget har tävlingsledningen ansvar för att den fungerar, och tävlingsledningens arbetsbörda behöver underlättas. Möten är inplanerade för att strukturera detta.

Apropå kafeterian så har klubben har sponsrats med färg så att vi vid lämpligt tillfälle ska kunna måla om där. Styrelsen letar febrilt efter lämpligt datum, men vi måste nog skjuta ytterligare på måleriet.

En informationsgrupp i styrelsen har bildats. Den består av Johanna Hedberg, Linda Rosenqvist och Maria Sundell. Gruppens uppgift är att lägga upp hur vi sprider information inom och utanför klubben, till allmänhet, medlemmar och media. Om du läser detta så har vårt arbete redan nu börjat märkas.

Vi har ett par tävlingar att se fram emot under våren.

Dressyr, både ponny och storhäst 22 maj.
Ponnyhoppning 18-19 juni. 

Nästa styrelsemöte hålls 23 maj.

 

Mars

Styrelsen beslutade att vårens städdagar ska hållas söndagen den 3 samt lördagen den 9 april kl 10:00. Förhoppningsvis blir uppslutningen stor så anläggningen är proper vid hopptävlingarna - Horse Festival - i slutet av samma månad.

Vi behöver fler sponsorer till tävlingarna. Att vara sponsor innebär stor exponering och bra reklam för lokala företag, och det finns olika kostnadsnivåer att välja mellan, den lägsta är 2000 kr. Självklart innebär även sponsorernas pengar en nödvändig finansiering av klubbens kostnader i samband med tävling. Så medlemmar med kontakter bland företagare uppmuntras att dra i sina trådar.
Marita Alneberg är kontaktperson i sponsorfrågor. Hon kan berätta mer om hur det fungerar. Hennes telefonnr är 073-926 43 47.

Med anledning av läget med kvarkasmittade hästar i Högbo beslutade styrelsen vid ett extrainsatt, digitalt möte dagarna efter ordinarie datum att inga hästar uppstallade på Lervik får träna eller tävla på Högbo RK på grund av att det fortfarande finns kvarkasmittade hästar på anläggningen, och då det är oklart om saneringen har fungerat där. Beslutet gäller tills vidare.

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 21 april.

 

Januari

En sönderfrusen ledning i kafeterian under trettonhelgen har lett till en vattenskada i kontor och kafeteria. Vattenskadan ledde också till ett elfel. Länsförsäkringar väntar på ordentlig besiktning och fuktmätning av Ocab. Sedan ska renovering påbörjas.

Vid vinterväder har stalltjänsten svårt att hinna med skottning etc om man bara är två personer. Dessutom lämnas dörrar ibland öppna för länge vid kallt väder vilket kan riskera att vattenledningar etc fryser. Viktigt att den som anlitar någon för stalltjänst försäkrar sig om att det finns en myndig och godkänd person med på passet.
Information vid nästa hästägarmöte om ovanstående.

Datum för årsmöte fastställdes. Årsmöte 2016 hålls 23/2 kl 19:00 i cafeterian.

Uppdaterad: 14 FEB 2018 19:03 Skribent: Gabriella Hillman
Epost: Adressen Gömd

Platinasponsor:

Bilmetro_logo

 

 

Guldsponsorer

yesbox  
 real_web_3  
 churchstreet_2  
 Agria_ny  
 midroc

 

 helsingehus  
 krafft  
 
   
   
   
 SISU hemsida  

  

Postadress:
Gävle RS - Ridsport
Lerviksvägen 42
80647 Gävle

Kontakt:
Tel: 026102033
Fax: 026103365
E-post: This is a mailto link

Se all info