Hoppa till sidans innehåll

Gefle FDC - Frisbee

Välkommen till Gefle Frisbee Disc Clubs sida på IdrottOnline.

Kallelse till årsmöte för Gefle Frisbee Disc Club.

 

Den 27 februari 2020. Kl 18:00 Lokal: Gustavsbro 4:e våningen, Ingång rakt fram om man går mot restaurangen. Någon kommer att passa dörren så ni kommer in.


1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av 2 personer att justera protokollet och tillika rösträknare
4. Årsmötets behöriga utlysande
5. Godkännande av dagordningen
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksam hets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
12. a) föreningens ordförande för en tid av1 år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1år
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
d) En revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening en har rätt att representera med ombud)

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutande

   

 

 

 

 

Postadress:
Gefle FDC - Frisbee
Anna Åslin, Skuggmovägen 7
80628 Gävle

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info