Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2019


 

 

Kallelse till Årsmöte för GFDC. Information om lokal för mötet kommer senare. Motioner skall vara inne senast 6:e februari. Maila dessa till This is a mailto link.

Dagordning hittar ni under dokument på hemsidan.

 

Tid och plats:

 

Den 20 februari 2018. Kl 18:00 Teknikparkens restaurang

  1. Fastställande av röstlängd för mötet
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  3. Val av 2 personer att justera protokollet och tillika rösträknare
  4. Årsmötets behöriga utlysande
  5. Godkännande av dagordningen
  6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksam hets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

12 a) föreningens ordförande för en tid av1 år

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1år

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

d) En revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening en har rätt att representera med ombud)

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutande

 

 

 

Mvh

Styrelsen GFDC

Uppdaterad: 26 DEC 2018 11:01 Skribent: Pär Möller
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Gefle FDC - Frisbee
Anna Åslin, Skuggmovägen 7
80628 Gävle

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info