Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 22 april 2018

16 APR 2018 22:55
  • Uppdaterad: 23 APR 2018 09:15

Protokoll
Årsmöte i Gesunda bystuga. Söndag den 22 april kl. 18.00

Närvarande: 18 medlemmar

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar: Maria Danielsson
3. Val av sekreterare att föra årsmötets protokoll: Per Löfgren
4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare: Morgan Bäckström & Lena Solin
5. Fastställande av röstlängd för mötet: Enligt närvarolista.
6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt: Ja
7. Fastställande av dagordning: Godkändes
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017: Maria Danielsson läser. Årsmötet godkänner!
9. Styrelsens balans- och resultatrapport för 2017: Kenneth Broqvist presenterar den
ekonomiska rapporten. Årsmötet godkänner!
10. Revisorernas årsberättelse för 2017: Kisti Mats föredrar revisionsberättelsen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2017: Årsmötet godkänner!
12. Fastställande av medlemsavgifter 2019: Årsmötet beslutar att medlemsavgiften förblir oförändrad dvs. 100 kr för enskild och 200 kr för familj.
13. Val av:
a. ordförande för en tid av ett år: Maria Danielsson
b. minst en styrelseledamot för en tid av två år: Per Löfgren omval, Bosse Olofsson omval, Erik Dahl omval, Lisa Persdotter nyval.
c. En suppleant för en tid av ett år: Kjell Holm
d. två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år: Siv Sjöberg & Majvor Löfgren
e. två revisorer för en tid av ett år: Kisti Mats & Siv Andersson.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga motioner har inkommit.
15 Övriga frågor:
Förslag som kom upp som styrelsen kan arbeta vidare med var; Utegym vid idrottsplatsen, äventyrsstig, tipspromenad, orienteringskarta med foton på kontrollerna, samt att lägga ner elljusspåret och lagning av bron vid Sågdammen.
15. Mötets avslutande

Skribent: Per Löfgren
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Gesunda Motionsklubb - Friidrott
Maria Danielsson, Bengtsvägen 12
79290 Sollerön

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info