Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 14 juni 2020

16 APR 2018 22:55
  • Uppdaterad: 23 APR 2018 09:15

Protokoll vid årsmöte, Gesunda Motionsklubb 2020-06-14

Verksamhetsåret 2019

 Närvarande: 14 medlemmar (se bif. närvarolista)

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar: Maria Danielsson

3. Val av sekreterare att föra årsmötets protokoll: Per Löfgren

4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare: Hillevi Eriksson & Maivor Löfgren

5. Fastställande av röstlängd för mötet: Enligt närvarolista.

6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt: Ja

7. Fastställande av dagordning: Godkändes

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019: Per Löfgren föredrar.

9. Styrelsens balans- och resultatrapport för 2019: Kenneth Broqvist presenterar den

ekonomiska rapporten.

10. Revisorernas årsberättelse för 2019: Kenneth Broqvist läste upp revisionsberättelsen.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2019: Årsmötet godkänner!

12. Fastställande av medlemsavgifter 2021: Årsmötet beslutar att medlemsavgiften förblir

oförändrad dvs. 100 kr för enskild och 200 kr för familj.

13. Val av:

a. ordförande för en tid av ett år: Maria Danielsson

b. minst en styrelseledamot för en tid av två år: Per Löfgren omval, Bosse Olofsson omval. Lisa Persdotter omval, Linus Mats nyval, Morgan Bäckström nyval, Eliana Falkengren nyval. (Kenneth Broqvist sitter kvar 1 år till.)

c. En suppleant för en tid av ett år: Kjell Holm.

d. två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år: Siv Sjöberg & Hillevi Eriksson

e. två revisorer för en tid av ett år: Kisti Mats & Siv Andersson.

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Motion från Stig Wass om att förbättra spåret över Ekorrberget. Årsmötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att besluta. En arbetsgrupp ska tillsättas som planerar, söker bidrag och upprättar en budget och tidsplan.

Motion från Gesunda bystugeförening om att GMK köper in en hjärtstartare. Årsmötet beslutade att köpa en för 18 450:-. I priset ingår gratis utbildning för medlemmar i GMK och Gesunda bystugeförening. Förslag om att vi tigger in pengar från byn med uppmaningen ”Vill du vara med och rädda ett liv?” Vi annonserar i Solleröbladet och på Facebook.

15 Övriga frågor:

Diskussion om spårdragningen av Fäbodlunken och även ett nytt trail-lopp.

Årsmötet lämnar över till styrelsen att fatta beslut om bansträckningen. 

Mötets avslutande. Maria avtackade Erik Dahl ledamot och Maivor Löfgren valberedning som avgår.

Mötet avslutades med förhoppningar om att allt engagemang som finns i byn fortsätter.

 

Vid protokollet

 

...............................

Per Löfgren

 

Justeras:

 

………………………. ……………………….

Hillevi Eriksson             Maivor Löfgren

Skribent: Per Löfgren
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Gesunda Motionsklubb - Friidrott
Kenneth Broqvist, Gesundavägen 150
79290 Sollerön

Kontakt:
Tel: 0708440058
E-post: This is a mailto link

Se all info