Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 7 april 2019

16 APR 2018 22:55
  • Uppdaterad: 23 APR 2018 09:15

Protokoll vid årsmöte, Gesunda Motionsklubb 2019-04-07

Verksamhetsåret 2018

Närvarande: 22 medlemmar (se bif. närvarolista)

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar: Maria Danielsson

3. Val av sekreterare att föra årsmötets protokoll: Per Löfgren

4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare: Cajsa Bråmer & Kisti Mats 

5. Fastställande av röstlängd för mötet: Enligt närvarolista.

6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt: Ja

7. Fastställande av dagordning: Godkändes

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018: Maria Danielsson föredrar.

9. Styrelsens balans- och resultatrapport för 2018: Kenneth Broqvist presenterar den ekonomiska rapporten. 

10. Revisorernas årsberättelse för 2018: Kisti Mats föredrar revisionsberättelsen.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2018: Årsmötet godkänner!

12. Fastställande av medlemsavgifter 2020: Årsmötet beslutar att medlemsavgiften förblir oförändrad dvs. 100 kr för enskild och 200 kr för familj.

13. Val av:

a. ordförande för en tid av ett år: Maria Danielsson

b. minst en styrelseledamot för en tid av två år: Kenneth Broqvist omval.

c. En suppleant för en tid av ett år: Kjell Holm.

d. två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år: Siv Sjöberg & Maivor Löfgren

e. två revisorer för en tid av ett år: Kisti Mats & Siv Andersson.

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

Inga motioner har inkommit.

Styrelsen föreslog ett förslag till ändrad bansträckning av Fäbodlunken med start och mål vid bystugan.
Mångberg t.o.r. 10 km Samma sträckning som nu till Mångberg och tillbaka utmed Promillevägen. 
Åsengården t.o.r. 24 km. Samma sträckning som nu till Åsengården, tillbaka från Mångberg utmed Promillevägen.
Stafett 4 mannalag till Åsengården t.o.r.
Vätskekontroller vid Mångberg och Åsengården.
Lilla Fäbodlunken på vägarna vid Re-Lax.
Korv vid bystugan.

Förslag uppkom om en sträckning över Borrberg och Rossberg.

Årsmötet lämnar över till styrelsen att fatta beslut om bansträckningen. Ett provår med utvärdering efteråt.

Utträde ur Svenska Friidrottsförbundet och Dalarnas friidrottsförbund. Årsmötet lämnar över frågan till styrelsen att fatta beslut efter att frågan om försäkringar för deltagare har utretts.

15 Övriga frågor:

Fråga om man får någon bekräftelse när man har betalt medlemsavgiften. Frågan besvaras med nej, men att vi har en medlemsförteckning.

Det riktades ett stort tack till spårpatrullen, Bosse Olofsson och Erik Dahl, för den utmärkta skidspårdragningen i vinter. Det har inte heller varit några problem med snöskotrar som kört i spåren.

Elljusspåret. Vi har inte lagat några trasiga lampor under året. Vi har beslutat att lägga ner belysningen på sikt. Förslag uppkom att sälja elljusspåret till Gesundaberget för 1:-. Vi bör också inventera stolparnas skick samt tillfråga Gräv Kåhlén om de kan ta bort stolparna vid hockeyplanen. Styrelsen fick i uppdrag att fatta beslut och agera i frågan.

Hockeyplanen. Finns det någon eller några som vill sköta om planen så är det ok, ny vattenslang finns för spolning.

Utegym. Bosse Olofsson fick i uppdrag att ta reda på vilka redskap som kan köpas in. Styrelsen fattar beslut.

15. Mötets avslutande

Skribent: Per Löfgren
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Gesunda Motionsklubb - Friidrott
Kenneth Broqvist, Gesundavägen 150
79290 Sollerön

Kontakt:
Tel: 0708440058
E-post: This is a mailto link

Se all info