Hoppa till sidans innehåll

Drog- och mobbingpolicy


GRUNDSYN      

Gislaveds Volleybollklubb är en ideell förening som arbetar för idrott, gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är viktigt för klubben att våra ungdomar utvecklas i sitt idrottsutövande och såsom människor. Vi känner stort ansvar för de ungdomar som är aktiva i vår klubb och vi vill att föräldrar ska känna sig trygga och säkra då deras ungdomar deltar i vår verksamhet. Vi anser att som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för våra ungdomar.

Gislaveds Volleybollklubb har ett nära samarbete med ”Förbundet mot Droger”.

 

SYFTE 

Syftet med vår drogpolicy är att tydliggöra vår gemensamma syn och vårt förhållningssätt till alkohol, tobak, narkotika och dopingpreparat.

Vi vill genom vårt engagemang  bidra till att höja debutåldern för tobak och alkohol samt förhindra missbruk av narkotika och dopingpreparat.

Vår policy ska fungera som riktlinje och stöd för vår förenings medlemmar.

 

MÅL OCH STRATEGI 

Våra ungdomar och ledare ska vara medvetna om riskerna att använda tobak, alkohol, narkotika och dopingpreparat.

 Misstanke om användning av tobak, alkohol, narkotika eller dopingpreparat ska hanteras enligt de regler som styrelsen har beslutat ska gälla.

 

GRUNDREGLER 

Tobak – Åldersgräns enligt svensk lag är 18 år. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år använder tobak.

Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar använt eller använder tobak, tar upp detta vi med vederbörande och klargör vilka regler som föreningen har när det gäller tobak. Om fortsatt tobaksbruk sker informerar vi föräldrarna.

Som ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Under föreningens aktiviteter bör man därför avstå från att använda tobak.

Alkohol – Åldersgräns enligt svensk lag är 18 år för inköp av folköl och att dricka på restaurang. Åldersgräns är 20 år för köp på systembolag.

Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar under 18 år dricker alkohol, tar vi upp detta med vederbörande och tar kontakt med föräldrarna. Vid upprepad misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter. 

Som ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för ungdomar.

Vid resor, läger och andra verksamheter där man har ansvar för sina ungdomar får man därför inte dricka alkohol. Det är inte heller tillåtet att komma berusad eller bakfull till träning, tävling, match eller annat möte.

Narkotika och dopingpreparat – Enligt svensk lag är all hantering och bruk av narkotika förbjuden. Enligt idrottens regler är all form av doping förbjuden, hantering och bruk av vissa dopingpreparat är även förbjuden enligt svensk lag.

 Om vi skulle upptäcka att någon av våra medlemmar provat/nyttjar narkotika eller dopingpreparat kommer vi att ha samtal med medlemmen och tar föräldrakontakt för ungdomar. Kontakt kommer att tas med sociala myndigheter och polis.

Mobbing – Föreningens ungdomsverksamhet går med mottot ”alla är med på sina villkor, ingen utslagning”. 

Vi tolererar ingen som helst form av mobbing av våra medmänniskor. Våra medlemmar ansvarar att på bästa sätt hjälpa till att avvärja mobbing och stötta den utsatte samt informera föräldrar vid förekomst. En föreningsmedlem som mobbar eller kränker annan måste ändra sitt beteende för att fortfarande vara välkommen i föreningen.

Transporter till och från träning, match eller annat möte ansvarar respektive förälder för sitt barns säkerhet.

Vid gemensamma transporter arrangerade utav Gislaved Volleybollklubb ansvarar föreningens ledare för ungdomarnas säkerhet.

Vi tillåter inte att chaufför är påverkad av alkohol eller annan drog, som påverkar chaufförens förmåga att utföra transporten på ett säkert sätt.

Upptäckt av att transport utförts på ett otillämpligt sätt ska åtgärdas av föreningsledare. Om transport redan utförts på otillbörligt sätt ska detta informeras föreningens styrelse för vidare åtgärder. Vid behov ska detta polisanmälas.

Är person som utför transport av våra ungdomar påverkad av alkohol eller annan drog ska detta polisanmälas.

 

Förtydligande – Drogpolicy Gislaved Volleybollklubb 

I Gislaved Volleybollklubb finns en drogpolicy med följande grundsyn: Gislaved Volleybollklubb är en ideell förening som arbetar för idrott, gemenskap, kamratskap och social fostran.

Det är viktigt för klubben att våra ungdomar utvecklas i sitt idrottsutövande och som människor.

Vi känner stort ansvar för de ungdomar som är aktiva i vår klubb och vi vill att föräldrar ska känna sig trygga och säkra då deras ungdomar deltar i vår verksamhet.

Vi anser att som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för våra ungdomar.

 

Syftet med vår drogpolicy är att tydliggöra vår gemensamma syn och vårt förhållningssätt till alkohol, tobak och drogpreparat.

Vi vill genom vårt agerande i GVK om möjligt bidra till att höja debutålders för tobak och alkohol samt förhindra missbruk av narkotika och dopingpreparat.

 

Vår policy ska fungera som riktlinje, stöd för vår förenings medlemmar och ett stöd till föräldrar där vi visar vilken ståndpunkt Gislaved Vollebollklubb står för mot bruk och missbruk av droger i alla former.

 

Förtydligande 

Vi har ungdomar i föreningen som är över 18 år och där vill vi förtydliga att 2 dagar innan match är det helt olämpligt och från klubben inte tillåtet att nyttja alkohol eller besöka allmänna festlokaler.

Om inte denna policy följs innebär det att man inte blir uttagen att spela match.

 

GVK:s Trafikpolicy

Transporter för GVK ska ske på ett sätt som strävar efter att uppfylla fritidsnämndens skrivelse angående transporter av barn och ungdomar.

 

- att Nollvisionen används som utgångspunkt

- att föraren är alkohol- och drogfri samt innehar körkort

- att alla transporter i samband med föreningens verksamhet ska ske med trafiksäkra  transportmedel samt följa gällande trafikbestämmelser

- att aktiva spelare (idrottsföreningar) inte (bör) kör(a) till och från matcher/evenemang

- att föreningen utbildar ledare och aktiva i trafiksäkerhet. Fritidskontoret hjälper till att samordna utbildning genom NTF.

- att föreningen åker gemensamt förslagsvis med minibuss eller buss

- Bussföretag som anlitas ska vara anslutna till Svenska bussbranschens riksförbund (BR) och uppfylla dess regler och policys

- att föreningen upprättar en lista över ansvariga ledare med kontaktuppgifter. Listan lämnas till föräldrarna, för att de lätt ska kunna komma i kontakt med ledarna vid eventuell olycka.

- att föreningen upprättar en lista över föräldrarna till de aktiva, för att lätt kunna komma i kontakt med dessa vid eventuell olycka

 

Reviderad av Styrelsen för

Gislaved Volleybollklubb 2013-06-05

 

FÖREBYGGANDE 

Drog, mobbing och trafikpolicyn ska lämnas ut vid uppstarten av varje säsong.

Förankring av policyn ska ske genom information till ungdomar och till föräldrar vid föräldramöten. Ansvarig för att detta genomförs ligger på tränare/ledare i respektive lag. Styrelsen är ansvarig gentemot tränare/ledare.

Gislaveds volleybollklubbs styrelse har fastställt denna policy och har ansvar för att denna vid behov revideras. Policyn godkändes och antogs på klubbens årsmöte 2013

 

Uppdaterad: 16 JUN 2013 06:23 Skribent: Styrelsen

Medlemsskap

Medhjälpare sökes

 

besöksräknare 
Besöksräknare

 

 

------------------------------------------

Gislaveds Volleybollklubb har ett nära samarbete med

”Förbundet mot Droger”.

Drog-och mobbingpolicy

------------------------------------------

GE_KlubbE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorhuset 

 

Clint

 

 Vivaldi

Facebook

Twitter 

 

 

Volleykanalen 

Svensk Volleyboll

____________________________

 

Postadress:
Gislaveds VBK - Volleyboll
Köpmangatan 5
33230 Gislaved

Kontakt:
Tel: 037182208
E-post: This is a mailto link

Se all info