Hoppa till sidans innehåll

PolicyI detta dokument har vi försökt åskådliggöra Gnosjö Shotokan Karate-Do Förening Mushindokai's policy, och riktlinjer för alla som är aktiva inom förenigen och ledarna för dessa.
Det som står skrivet här är vårt rättesnöre och det är upp till varje individ att följa dessa direktiv. Syftet med dokumentet är alltså att ge våra medlemmar vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad frågor som kan uppkomma i samband med sammankomster såsom exempelvis träning och tävling. I många fall är det upp till ledare och aktiva att själva bedöma situationer och dess konsekvenser, men med detta dokument visar vi klubbens utgångspunkt vid en eventuell diskussion.

OBS!, Detta är ett levande dokument, som sittande styrelse när som helst kan ändra -eller göra tillägg i. Senast reviderad: 24 Oktober 2013.

Föreningen Gnosjö Shotokan Karate-Do förening Mushindokai bedriver senior och ungdomsverksamhet inom traditionell Karate-Do och håller till i Åvikenskolans, samt Hillerstorpsskolans gymnastikhall. Föreningen har en styrelse som valts fram av föreningens röstberättigade medlemmar på årsmötet, som sker någon gång mellan jan-mars, varje år.
Frågor och förslag till styrelsen kan enklast föras fram direkt till föreningens kontaktperson Mika Lehto på tel. 070-3112478, eller via mail; This is a mailto link

Mushindokai Gnosjö skall verka för att bereda alla och envar som är intresserad av Karate-Do, antingen som aktiv medlem, ledare eller på annat sätt är engagerad i föreningen, möjlighet att utöva sitt intresse.


Ungdomspolicy
• Att alla som vill ska få vara med i vår verksamhet.
• Att ge flickor och pojkar meningsfull fritidssysselsättning.
• Att bidra med en miljö utan varken alkohol, tobak eller mobbning.
• Att bedriva riktig Shotokan Karate-Do undervisning.
• Att få unga aktiva att uppleva glädjen och tillfredställelsen att utvecklas som Karate-ka.
• Att även skapa ett bestående intresse för Karate-Do hos föreningens ledare och övriga intressenter.
• Att genom kontakt med föräldrar, via föreningens ledare, skapa engagemang för barnens utövande.
• Att absolut inte toppa eller på något sätt framhäva vissa aktiva framför andra. I GSKF är alla lika mycket värda i vår ungdomsverksamhet.

Målsättning med ungdomsverksamheten
Träning
Med välutbildade och engagerade ledare ska vi stegvis öka våra medlemmars kunskaper genom en väl åldersanpassad och kunskapsmässig träning där graderingar och tävlande ingår som målsättning. Och verka för en allsidig och positiv träning, vilket innebär att stimulera ungdomarna till lek och att ha roligt.

Tävla
Skapa möjligheter för tävlingsinriktade ungdommar att i så stor omfattning som möjligt deltaga på passande turneringar/tävlingar, där mötet med duktiga motståndare och andra aktiva blir en extra stimulans till träningen.

Trivsel
Ge våra aktiva medlemmar, ledare, föräldrar, supporters mm möjlighet att under trivsamma former bedriva en hälsofrämjande och socialt stimulerande aktivitet.

Bli duktig
Stödja och utveckla aktiva, som har utvecklingsmöjligheter och kan kvalificera sig för större uppgifter, som tävlande i större sammanhang. Anpassning av individens förutsättningar, kan medföra deltagande i äldre åldersgrupp. Detta sker i sådana fall i samråd mellan föräldrar, tränare och medlem.

Bli förebild
Fostra våra ungdomar att bli goda förebilder både i och utanför dojon, samt i skolan. Och tillsammans kämpa mot bruket av alkohol, tobak och andra droger. Dessutom vill vi även förmedla att vi tar avstånd ifrån alla former av våldshandlingar och mobbning.

Resa
Låta våra ungdomar träna och leva tillsammans på andra orter, genom deltagande på tex träningsläger, där ett gott uppförande är vägledande.

För att uppnå de satta målen så ställer föreningens styrelse/ledare/tränare upp med följande hjälp till dom aktiva.
Att...
- fördela träningstider på ett så rättvist sätt som möjligt.
- bistå med instruktörsutbildade ledare och utbilda fler vid behov.
- inställa sig på de ledarträffar som personer knutna till föreningens styrelse/ledning anordnar.
- styra upp och samordna eventuella resor/boende till och från träning/tävling på annan ort.
- verka för rent spel - både på och utanför mattan. I detta ligger att du som ledare är ett föredöme och följer policyn som föreningen antagit.


Styrelsen

Det finns inget album kopplat till denna sida.

facebook_logga

Postadress:
Gnosjö KF Mushindokai - Karate
Mika Lehto, Erlandsvägen 9 Brännehylte
33033 Hillerstorp

Kontakt:
Tel: 037082861
E-post: This is a mailto link

Se all info