Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte Gökstens BK

03 JUN 2017 12:48
Kallelse till årsmöte Gökstens BK

  • Uppdaterad: 03 JUN 2017 12:53

  

Kallelse till Årsmöte Gökstens BK 2017-06-17 kl.15:00

Plats. Torshälla Ellfolk Arena

 

Dagordning vid årsmötet

 1.      Fastställande av röstlängd för mötet.

2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.      Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.      Fastställande av föredragningslista.

6.      Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.       Fastställande av medlemsavgifter och övriga åtaganden för medlemmarna.

 

10.    Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11.    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.    Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) 2 styrelseledamöter för en tid av två år;

c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d) två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år.

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

13.    Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

14.    Avtackningar och uppvaktningar

15.    Mötets avslutning

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

Postadress:
Gökstens BK - Handboll
Eskilstunavägen 35 A
64430 Torshälla

Kontakt:
Tel: 016344878
E-post: This is a mailto link