Hoppa till sidans innehåll

Vrakdyk


Vulcan vid Fårö Misslauper.

Lastångaren Vulcan byggdes i Bremen av A.G WESER år 1872 . Vulcan var liksom Princess på resa från Kronstadt med spannmål i lasten, men till Bremen,  Hon gick på Fårö Misslauper den 28 maj 1873 och hon kantrade och sjönk därefter.

I Gotlands Allehanda beskrivs att ”Tyska ångfartyget Vulkan, kommande från Kronstadt med femhundra tons råglast och destinerad till hemorten Bremen, strandade under stark tjoka den 28 dennes vi Missloper å Fårön. Fartyget kantrade och gick med mast och skorsten under vatten. Dykarebåtarne Neptun och Poseidon anlände båda straxt derefter till strandningsstället, men man hyser föga hopp om ångarnes räddning” (Gotlands Allehanda 1873-05-31).

Vraket efter Vulcan är bevarat till en längd av cirka 40 meter, av den ursprungliga fartygslängden på 45 meter även om vraket är rejält sönderslaget. Det centrala vrakområdet ligger på cirka 18-20 meters vattendjup. Både delar av förstäv, akter med roder samt hela ångpannan med maskin finns bevarade. Fartygslämningen är byggd i järnplåt, nitad och med järnspant.  I övrigt är vraket söderslaget

Hör även om vraket på Radio Gotland

Förlist 28 Juni 1873 
Vrakfakta: Plats:
Vid ost sidan av Fårömissloper som ligger sydost fårösund. 
Djup max: 19 meter
Djup min: 15 meter
Vraktyp: Ångskonert
Skick: Tillplattat
Längd: ?
Bredd: ?
Material: Järn & Trä
Vrakhistoria:
Gick på Fårömissloper vid tjocka. kaptenen W. Work's fartyg var på väg mellan Kronstadt och Bremen lastad med råg. Hon sjönk efter några timmar. 

 

Princess

Ångaren Princess byggdes och sjösattes år 1869 på varvet Humphrys & Pearson i Hull, England. Princess var på väg från Kronstadt (St Petersburg) till London med en last av havre när det 23 juli 1888 förliste vid Östergarnsholme efter grundstötning. Dagen efter bröts fartyget av på mitten, akterskeppet sjönk medan förskeppet blev kvar på grundet. Neptunbolaget hade svårt att undsätta det strandade fartyget p.g.a. det rådande vädret. Men man kunde bärga delar av spannmålen, samt ankare och kätting.  

Det som återstår av Princess ursprungliga längd på 75 meter är en cirka 45 meter lång fartygslämning, som är bevarad från aktern och fram till pallkanten där det slutar och är avbrutet. Vrakområdet ligger på cirka 18-21 meters vattendjup, men rodret sticker upp till omkring 15 meters vattendjup. Fartygslämningen är byggd i järnplåt, nitad och med järnspant och däcksbalkar i järn. En större mängd breda (20-30cm) plankor och andra timmer i vraket tyder på att däcket har varit i trä, andra träplankor är delar av lasten. På styrbords sida i det förliga vrakområdet är järnplåtarna utfläkta och fartygets skrovsidor har ”sjunkit” ihop eller fläkts ut, men reser sig ända upp ett par meter över botten.   I övrigt är vraket söderslaget

Förlist 23 Juli 1888 
Vrakfakta: Plats:
Väst 3,2m grundet öster om Östergarnsholme 
Djup max: 21 meter
Djup min: 3.6 meter
Vraktyp: Ångfartyg
Skick: En jättehög med Trä & Järn
Längd: 75,6 meter
Bredd: 9,8 meter
Material: Järn & Trä
Vrakhistoria:
Hemmahörande i Hull med Kaptenen James Webb. Var på resa mellan Kronstudd till London med havre i lasten. Gick på grund den 23, bröts av på mitten den 24 och sjönk. Fartyget var på 1212 Br.ton och byggd 1869 i Hull. Lastad med 15 000 tunnor.

 

"Mulan"

Förlist 1958 
Vrakfakta: Plats:
Norr ytterholmen vid S:t Olofsholm. Aktern står in mot grundet och vraket vinkelrätt ut från holmen. Närmaste stora hamn med slip är Slite. 
Djup max: 13 meter
Djup min: 11 meter
Vraktyp: Minutläggare
Skick: Intakt
Längd: 24,5 meter
Bredd: 5 meter
Material: Stål
Vrakhistoria:
Minutläggaren MUL1 användes under 2:a världskriget. När man ej behövde henne längre hade man skjutövningar på henne tills hon sjönk. Går att simma in i olika delar av vraket. Ett jättefint vrak för såväl nybörjare som proffs.
 

East Queen (Esk Queen)

Förlist 1970 
Vrakfakta: Plats:
Brytgrund mellan Smöjen och Grauten. Fören ligger på Norrsidan mellan 12-19 meters djup. 
Djup max: 19 meter
Djup min: 6 meter
Vraktyp: Lastfartyg
Skick: Hela fören intakt
Längd: ?
Bredd: ?
Material: Stål
Vrakhistoria:
Gick på grundet 1969. Stod där ungefär ett halvår innan hon bröts sönder och sjönk.

Läs mer om vraket på dykarna.se
 

Castlewood

Förlist 15 nov. 1879 
Vrakfakta: Plats:
Ca 3,5 distans ost Närshamn. 
Djup max: 29 meter
Djup min: 24 meter
Vraktyp: Ångfartyg
Skick: Skrov helt
Längd: 85,3 meter
Bredd: 10,6 meter
Material: Stål & Trä
Vrakhistoria:
Byggd 1878 hos Leslie i Newcastle av järn. Djupgående på 7,4 meter. Utrustad med 2cyl maskin på 200 HK från Black Hawthorn. 2 däck. Grundstötte först på Lausholmar. Rev upp botten i maskinrummet. Drev ut och sjönk på 28 meters djup. lastad med 22 000 tunnor råg och 4 000 tunnor linfrön. Från Kronstadt till Rotterdam
 

Ingeborg

Förlist 11 Juni 1890 
Vrakfakta: Plats:
Ligger vid 2,8 meters grundet ost Östergarnsholme. Närmaste hamn är Herrvik. Det finns bra läggningsplats för båt. 
Djup max: 20 meter
Djup min: 3 meter
Vraktyp: Bark
Skick: Skelett helt
Längd: ?
Bredd: ?
Material: Trä
Vrakhistoria:
Finska barken var på resa från Kronstadt. Lastad med bräder och plank. Barken var på 536,76 tum. 

 

Castlewood

Stort ångfartyg som ligger på 28 meters djup sydost om ön. Delvis välbevarat med en stor ratt och ångpannorna kvar.

 

Princess

Förliste 1888 utanför Östergarn och var ett 82 meter långt segelfartyg konverterat till ångdrift. Hon var lastad med havre.

 

Ingeborg

Bara spanten är kvar av detta vrak som sticker upp ur vit sandbotten som skelettet efter en stor dinosaur, ett mycket vackert dyk.

 

Queen

Förskeppet är kvar av denna kalklastare som gick på grundet utanför Kyllaj på 60-talet. Förhålladevis helt ligger det på 19 meters djup.

 

Minutläggaren

En gammal minutläggare sänktes av militären under en övning på 40-talet. Ligger på 12 meters djup och är skrovhel förutom ena sidan där torpeden träffade.

 

Uppdaterad: 28 MAJ 2008 10:19

Postadress:
Gotlands Dykarklubb - Sportdykning
Holmen
62157 Visby

Kontakt:
Tel: 0707413930, 0707977373
E-post: This is a mailto link