Hoppa till sidans innehåll

Arbetsbeskrivning GBOK


För utskrift, använd denna pdf!

Så här jobbar vi i GBOK

Ansvar och uppgifter för funktionärer

Ansvarsplan och ”checklista”

Samtliga, kommittéer och funktionärer.

 • Se till att all information av intresse når informationskommittén
 • Lägg själva ut information på klubbens hemsida under Aktuellt och när det passar
 • Webmaster hjälper till.

Styrelse: Ordförande smk                                                                        

 • Övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi och budget
 • Föra dialog med och stötta kommittéer och funktionärer.
 • Ansvar för ledarutveckling och kontakter med Sisu/Smof
 • Ansvara för PR/ marknadsföra klubben/sponsring.
 • I samråd med kartkommittén ge förslag på och ansöka om tävlingsarrangemang, samt utse tävlingsledare och banläggare.
 • Upprätta avtal och söka bidrag för skötsel av Grännabergets  motionsspår.
 • Ansöka om kartbidrag från kommunen genom JKP OL-allians.
 • Verka för att det finns tillräcklig IT-kompetens och IT-utrustning för tävlings och träningsverksamhet.
 • Ansöka om medel ur fonder, bidrag från SOFT, kommun och RF.
 • Uppföljning och bevakning av banläggarkort.
 • Utse årets GBOK:are                                     
 • Arrangera ”Ägg och Pumpajakt” i samarbete med ungdomsansvariga.
 • Arrangera Bland Tomtar & Troll med hjälp av en ledamot från varje kommitté.
 • Upprätta årsberättelser, budget och verksamhetsplan.  

Orienterings kommittè Conny, smk  Mattias smk ungdom.

 • Upprätta tävlings och träningsprogram.
 • Stötta juniorer i deras träning och tävlande
 • Ansvara för stafettlag från juniorer och uppåt
 • Anordna tävlingsresor och läger
 • Arrangera träningsorienteringar
 • Arrangera Klubbmästerskap och andra tävlingar såsom, närtävlingar,U-5
 • Banläggning och arrangemang åt andra klubbar vid förfrågan.
 • Anordna någon form av träning under vintersäsong
 • Anordna upptaktsträff
 • Sköta poängtävlingen Gyllene Uttern Kannan
 • Ansvara för träning o läger för ungdomar
 • Anordna nybörjarkurser
 • Rekrytera ungdomar till klubben
 • Stötta och uppmuntra ungdomars tävlande
 • Ansvara för ungdomslag på stafetter
 • Stötta skolpersonal med orienteringsarrangemang (skogsäventyr, orienteringsdagar).
 • Utse årets ungdomspris och årets rookie
 • Lämna förslag till årets GBOK:are för året och verksamhetsberättelser, verksamhetsplan och budgetförslag för nästkommande år (lämnas under januari till sekreterare).
 • Hjälpa till med klubbens övriga arrangemang och åtagande
 • Anordna eftersäsongsträff/säsongsavslutning

Kartkommittén: Sten smk

 • Ha rullande flerårsplanering för kartor och arrangemang
 • Ha en kontinuerlig kommunikation med markägare och jakträttsinnehavare där vi producerar kartor och vid arrangemang
 • Utse lämpliga områden för träningsorienteringar.
 • Verka för att klubben har tillräcklig kompetens för rekognosering och digitalisering av  kartor.
 • Förvara och vårda klubbens digitala kartmaterial på ett säkert sätt.
 • Tillhandahålla klubbens kartor för allmänhet och andra klubbar samt kommun.
 • Uppdatera klubbens kartmaterial hos SOFT,
 • SMOF och kommun
 • Verksamhetsberättelse för året och verksamhetsplan och budgetförslag för nästkommande år (lämnas till sekreteraren under januari månad).

MTBO/MTB kommitté Rickard, Phillip smk

 • Anordna upptaktsträff
 • Planera , färdigställa, underhålla banor
 • Anordna nybörjarkurser
 • Anordna träningar
 • Ansvarar för projekt ”Trollbacken”
 • MTBO samverkar med orienteringskommittén
 • Verksamhetsberättelser för året och verksamhetsplan och budgetförslag för nästkommande år. (lämnas sekreteraren under Januari månad).
 • Hjälpa till med klubbens övriga arrangemang och åtagande

Skidkommittén (tre personer)  Sten smk

 • Ansvara för skidspår
 • Anordna träning för ungdomar
 • Arrangera Barnens vasalopp i samarbete med ungdomssektion. 

Trivselkommittén

 • Anordna ”trivsamma arrangemang under året. Möjliga exempel är årsfest, sommarfest, skink- och grötkväll etc.
 • Ansvarar för serveringen vid tävlingar
 • Ansvarar för klubbstugans köksutrustning, inköp etc.
 • Hjälper stug och motionssektion med utsmyckning av samlingssalen.                                           

 Stug o Motionssektion: Arne smk

 • Anordna tipspromenader
 • Propagera för motionsaktiviteter
 • Underhåll och skötsel av klubbstuga,förråd,tomt,maskiner och spår.
 • Samverkar med trivselkommittén
 • Verksamhetsberättelse för året och verksamhetsplan och budget för nästkommande år.(Lämnas till sekreteraren under januari månad).

Informationskommittén(webmaster, plus två personer) Tomas.smk

 • Ansvara för uppdatering av GBOK,s hemsida
 • Driva på, kommittéer och funktionärer att bistå med fakta och texter till hemsida och våra sociala medier.
 • Verka för att det finns tillräcklig kompetens och programvara för uppdatering av hemsidan.
 • Ansvarar för strukturen på Dropbox

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Materialansvar (två personer)

 • Se till att material för träningar och tävlingar finns tillräckligt och i bra skick.Detta innebär inventering och skötsel av material före och efter arrangemang.
 • Inventera materialförråd regelbundet och ansvara för inköp

Märkesansvarig Ol-kommittèn

 • Ansvara för vuxna/ungdomars märken och att dessa finns tillgängliga vid årsmöte/säsongsavslutning

Lotteriansvarig Anders

 • Ansvara för försäljning av lotter

Arkivarie

 • Säkerställa att klubbens historia bevaras och görs till gänglig för intresserade

Fanbärare Göran Ericsson

 • Bära klubbens fana vid lämpliga tillfällen

 Valberedning Lars Kjellström smk

 • Ansvara för att det finns kandidater till funktionärsposter när det är dags för val.
 • Föra en regelbunden kommunikation med styrelsen
Uppdaterad: 14 JUN 2016 22:55 Skribent: Tomas Lundh
Epost: Adressen Gömd

GBOK Orientering

GBOK MTB

logohemmavinsten


Visa GBOK-stugan på en större karta

 


Stöd GBOK genom ett enkelt bidrag!

Swish 123 1790 385

 

Postadress:
Gränna-Bygdens OK - Orientering
Bertil Kjellström, Bergsgatan 24
56332 Gränna

Kontakt:
Tel: 0706859400
E-post: This is a mailto link

Se all info