Hoppa till sidans innehåll

100 år med Greta


Greta Pettersson, 1910-2011, är en av GIKs största profiler genom tiderna. Greta var med och bildade GIK 1928 och var verksam i styrelsen fram till sin död 2011, alltså vid 101 års ålder. Så här skrev Curt Andersson om Greta vid hennes 100-årsdag, Nyårsafton 2010:

 

100 år med Greta     

 

Det var en gång för mycket … mycket länge sedan, så börjar ju alla sagor, men detta är ingen saga, det handlar om ett långt liv med allt vad det innehåller. För 100 år sedan föddes i Hällestad 55 pojkar och 47 flickor…varav ett flickebarn på Nyårsafton 1910 “Skansen” Grytgöl. Hon fick namnet Greta Elisabet Hellkvist och växte där upp hos sina morföräldrar, omgiven av den stora släkten Hellkvist, som fortfarande i yngre upplagor finns närvarande och boende i Grytgöl med omnejd. Ett tidigt minne för Greta är en docka hon fick av sin morfar som kostade 7 kronor, vilket Greta än i dag tycker låter dyrt, men om materiellt överflöd och penningars närvaro var ringa så var barnrikedomen desto större, ungdom och lekkamrater i olika åldrar till Greta saknades därför inte.

 

1910 skedde mycket av historiskt intresse. Jag vill bara anknyta till ett par händelser som i sin förlängning och utveckling kom att påverka samhällsutvecklingen och där-med Gretas politiska hemvist.

 

1910 beslutade den Socialistiska kvinnorörelsen att årligen manifestera den 8 mars som Internationella kvinnodagen, allt uppstått ur en rörelse för en mer kvinnorättslig och socialistisk samhällsordning. Samma år men lokalt bildades den 12 september 1910 Hällestads arbetarekommun.

 

Därom hade Greta ingen aning 1910 och närmaste åren framåt men under tidens gång (om så på grund av uppväxtens miljö i kombination med den tidens  väckta starka krafter och vilja att förändra och förbättra samhället för en stor del av befolkningen via fackliga organisationer, folkrörelser och idrottsligt betingade sammanslutningar) så mognade hennes intresse för politik och föreningsliv, så hon valde tidigt sida inte minst genom sin blivande makes fackliga engagemang för det samhällsskick som båda kände för, vilket har bestått intill denna dag till mångas stöd och nytta.

 

När du föddes Greta så regerade Gustav V Sverige och Brukspatron Adolf Burén styrde över Grytgöls Bruk.

Vid 4-5 årsåldern blev du inlagd på sjukhuset för en åkomma, där sjöng du “5-öres-visan” för patienterna som tackade med en insamling av kopparpengar till din börs

att ta med hem. Där började väl din kassaförvaltande bana.

 

Vid 4 års ålder 1914 utbröt 1:a världskriget och kapten Arvid Burén som sedermera skulle bli din chef övertog ansvaret för Bruket fram till 1947.

 

1:e juni 1917 brann Tråddrageriet, det var en oerhört dramatisk och oönskad händelse här i Grytgöl, det var nog så bistra tider ändå i det dagliga livets nödtorft i krigets skugga. Facklig och politisk kamp pågick, strejker och s.k. hungerkravaller utlöstes, försörjningsläget var bekymmersamt, mat- och arbetsbrist präglade landet  och trots den efterlängtade freden 1918 så var förhållandena besvärliga på många områden långt fram i tiden. Men tråddrageriet byggdes upp igen på nuvarande plats 1918-20. Arbets- och livsvillkoren förbättrades vartefter och med kommande decen-nier ökade välståndet i hela landet. Bruket består och lönar fortfarande arbetskraft efter närmre 400 år av vilka Du Greta funnits med i 100 år.

 

Det hände normalare saker också .… du började skolan vid 6,5 års ålder höstter-minen 1917 där du gick i 6 år fram till 1923 + under 2 år korta perioder av fort-sättningsskola.                                                                                                                                            

Efter skolan om dagarna hjälpte du ofta till hemma som seden var och du städade också bl.a. åt hästkörare Gustav Lundgren så raskt att du hann med att läsa Runebergs “Fänrik Ståls sägner” som ännu sitter kvar i ditt minne.

 

1921 fick kvinnorna rösträtt i Sverige men eftersom du bara fyllde 11 så fick du vänta ytterligare några år på din rättighet som du sedan alltid utnyttjat.

 

Den 21 maj 1923 bildades Grytgöls soc. dem. arbetarkommun där Greta tidigt blev medlem någon gång under 20-talets slut.

 

Logen Botvid nr 1607 i Grytgöl bildades 1890. Den 8 april 1924 torde Greta vid drygt 13 års ålder inträtt i föreningslivet som medlem i ungdomslogen vilka kl 16.00 den 24 augusti blev fotograferade. För sista kvartalet 1926 valdes Greta till B.L.M. (biträdande logemarskalk).

 

1924 konfirmerades du under Kyrkoherde Eric Meurlings ämbetsperiod.

 

Efter skolåren var du en tid hos Carl Sundin i Brukshandeln och så vid 14 års ålder den 10 mars 1925 började du på Brukskontoret som yngst i den strama manligt dominerande tjänstemannamiljö som rådde.

 

I april 1927 började du på Åsa Folkhögskola i Södermanland för några månaders studier där bl. a. stenografi ingick.

 

1928 finns du på Kisa Mejeri som ett tillfälligt arbete mellan utbildningsperioderna.

 

1928 aktiveras något stort i Grytgöl som fortfarande pågår. Den 5 mars bildas Gryt-göls Idrottsklubb bl.a. på initiativ av din kusin Bengt Hellgvist, som också ingick i den första styrelsen efter konstituerande mötet, ordf. blev John Malmlöf som du seder-mera bodde granne med.

Själv som 18-åring torde du blivit medlem omgående eftersom du har medl.nr 4 och senare i livet träder du i GIK.s tjänst med mångåriga uppdrag.

 

Under de här åren aktiveras också något stort i Gretas liv, en grannpojke på Skan-sen Elof Pettersson, arbetande på Bruket fattar tycke som väl ömsesidigt blir, för han hämtar Greta ibland vid Åsa-skolan med sin motorcykel. Man kan väl där ana en tid som fästfolk fram till senare giftermål.

 

1929 läser du färdigt på Åsa-skolan för att i mitten av december 1929 återgå till Brukskontoret i Grytgöl där du blev kvar till 1951.

 

Så gick livet vidare för Greta åren framåt i ett Grytgöl i en annan tid som var fylld av liv och rörelse i arbets- och boendemiljöer, fullt av människor med rötter i 1800-talet jämsides med ungdom som kanske drömde om och ville något annat i framtiden än ett Brukssamhälle på landsbygden.

 

 

Nog var inkomsterna små, därav också utgifterna begränsade men man hade 3-4 affärer, ett par caféer, distriktssköterska fanns , post- och telefonstation inrättades. GIK:s aktiviteter förstås, badplats med hopptorn och så den gamla dansbanan i Tallbacken samt Målarverksta´n för vinternöjen. Så nog var man väl tillgodosedd på orten i det då billösa samhället.

 

Men det var något som fattades i Grytgöl, en gemensam samlingslokal för året-runt-bruk till alla dom föreningar  som här var verksamma, en tanke som diskuterats redan 1920, mycket arbete föregick tillblivelsen, men sagt och gjort. Byggnadsför. Samarbete u.p.a. bildades och registrerades den 25 sept. 1933.

I den första styrelsen bestående av 7 personer ingick en kvinna…. Greta Hellkvist snart 23 år.

 

Greta blev den 11:e andelsägaren i Byggnadsföreningen den 3 december 1934 genom köp av en andel á 10 kronor.

 

I slutet av 1934 var Folkets Hus “ Centrum”  färdigt och invigningsfesten gick av stapeln den 16 jan. 1935 i denna sal där Greta denna dag efter 75 år firar 100.

 

Det började bli dags för Greta att stadga till sig, så i maj 1936 gifte hon sig med sin Elof. Dom flyttade inte långt utan bosatte sig på Skansen 4 i 1 rum o kök.

 

Men Greta tog också ny sats i karriären så jämsides med arbetet på  Grytgöls Bruks-kontor började hon sin anställning 1936 på Hällestads Sparbank, som på den tiden hade huvudkontoret i Grytgöl med kapten Arvid Burén som styrelseordförande.

 

40-talet kom, det var åter kärva krigstider med litet utrymme för extravaganser, ransonering rådde men Elof och Greta lyckades ändå 1942 bygga ett egnahem “Furulid” där Greta fortfarande bor med sin katt.

 

Gretas andra världskrig slutar 1945 och livet går åter mot ljusare tider.

 

Min första kontakt och minne av Greta är från 1949 då jag började skolan. Man fick en sparbanksbok som kunde sparas på i skolan. Banken satte in 3 kronor som start-kapital, vilket är bestyrkt av GP liksom de flesta av kommande års insättningar.

 

Konungen som följt dej Greta i dina då 40 år, Gustaf V avlider 1950 och efterträds av Gustaf VI Adolf.

 

I föreningslivet fortsätter du med kraft och 1951 blev du revisor i Byggnadsför. och 1950-51 likaledes i GIK.

 

1952 står Sparbankens nya huvudkontor ”Furuhäll” i Hällestad färdigt och Greta slutar nu helt på Brukskontoret i Grytgöl och fortsätter sin anställning på heltid i Sparbanken.

 

Nu är vi inne på det framåtskridande och för dom flesta välståndshöjande 50-talet där bl.a. bilinnehav började bli vanligt för både nytta och nöje. Första åren åkte Greta buss till och från Banken i Hällestad, men så 1953 tog hon körkort och första bilen en beg. DKW införskaffades, vilket underlättade arbetsresorna. Den sista bilen en Volvo 142 från 1968 står fortfarande i garaget, dock oanvänd. Gretas körkort gick ut 2004. Men under många år så nyttjades bilen flitigt även till semesterresor med Elof, släkt och goda vänner.

 

I Röda Korset blev Greta medlem och var dess kassör i 31 år, 1964-1995.

 

Fram till mitten av 1980-talet var också Greta kassör i Grytgöls Frys ek.förening.

 

Som revisor i Byggnadsföreningen slutar Greta 1967 och lämnar även dito uppdrag i GIK, men där fortsätter hon som kassör från 1967.

 

1973 avlider Gretas andra Konung och efterträdes av nuvarande Carl XVI Gustaf.

 

1975 blev du pensionär efter 39 år och lämnade Banken som kamrer, vilken då  också senare  lämnade Furuhäll och flyttade till annan lokal i Hällestad.

 

Greta gick med i PRO och naturligt vis blev hon också där kassör i ett antal år.

 

1995 blev du ensam, din make Elof gick bort vid 95 års ålder, du var då 85. Men föreningslivet fick ändå behålla ditt engagemang och medlemskap i RK, PRO, S-för.

och inte minst i GIK där du sköter  kassörssysslan t.o.m. årsmötet 2009.

 

Men Greta slutade inte helt, hon har fortfarande hand om stödlotteriet är “ Heders-kassör” och närvarar på GIK:s styrelsemöten. Nu är vi uppe i 60 års tjänst och

82 års medlemskap, vilket är lika med “klubbens” hela existens.

 

Du har uppmärksammats en hel del i media samt mottagit ett stort antal olika hedersbetygelser för ditt mångåriga arbete inom föreningslivet.

 

Idag Nyårsafton 2010 sitter du ånyo i högsätet att hedras på din 100-årsdag, ett

långt liv där inte allt går att återge…. ett långt liv i arbete- och föreningslivets tjänst,

men bakom finns också alltid en vardag som var och en har haft att själv hantera.

Några av dina stora intressen har varit siffror och idrott, där fotboll, skidor och friidrott legat främst.

 

Du har mycket att minnas och glädjas åt bakåt i tiden, men du har sagt att när man är så här gammal finns det inte så många kvar att dela minnen med om sin ungdom, skolan, upplevelser m.m. men du har kompenserat detta genom att delta i nuet.

 

Ja …. så är det nog Greta. Jag vill sluta med att påminna dig om något som du läste när du städade hos hästkörare Lundgren, men då icke kunde ana dess framtida innebörd för dig, man måste kanske fylla 100 år för att förstå.

 

 

                                                                                      

 

                                                            Till flydda tider  återgår

                                                    min tanke än så gärna,

                                                            mig vinkar från förflutna år

                                                            så mången vänlig stjärna.

                                                            Välan, vem följer nu mitt tåg

                                                            till Näsijärvis dunkla våg ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

                                               (Ur Runebergs Fänrik Ståls sägner)

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Greta - kommittén /

 

                                                                                                                                                                                          Curt Andersson 

 

                                                                                                                                                                                                     Nyårsafton 2010-12-31 

Uppdaterad: 07 JUN 2016 19:25 Skribent: Curt Andersson

 

 

Postadress:
Grytgöls IK
Getryggen 175
61274 Grytgöl

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info