Hoppa till sidans innehåll

Styrdokument


Här nedan kommer vi att presentera ett antal styrdokument eller policydokument som antagits av medlemmarna i Grytgöls IK

 

Grytgöls IKs

POLICYDOKUMENT

 

 

Alkohol och drogpolicy

Grytgöls IK  ställer sig bakom samhällets och idrottsGIK POLICY 2010örelsens mål att minska

alkoholkonsumtionen och drogmissbruket, framförallt senarelägga ungdomars alkoholdebut. Som en av Finspångs Kommuns största föreningar har vi ett medansvar när det gäller idrottsungdomars alkoholvanor och utsatthet för droger.

Genom idrottens ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sin kropp. I föreningen blir de också delaktiga i en positiv gemenskap, som i sig fungerar förebyggande.

Kontakten med positiva förebilder i form av ledare, och äldre aktiva utgör ytterligare en positiv faktor. Det är i denna vardagsverksamhet idrottsrörelsen ger sitt viktigaste bidrag i kampen mot alkoholens och drogernas skadeverkningar. Utgångspunkten måste vara att idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur alkohol- och drogsynpunkt.

Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer också krav på idrottens ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder. Idrottens alkoholpolicy innebär bland annat:

Att inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar – t.ex. under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa,

Att uppmärksamma gällande lagstiftning avseende marknadsföring av alkohol

Att i sponsorsammanhang avstå från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.

 

Mobbningspolicy

Alla medlemmar/ledare som får vetskap om förekomst av mobbing åläggs att informera ansvarig styrelse, sektionsstyrelse eller ledare/tränare. Genom fortlöpande information och utbildning skall föreningens ledare känna till och förstå problem med mobbning. För att undvika mobbing i föreningen ”Pratar vi med varandra – inte om varandra”.

 

Integrationspolicy

Grytgöls IK  kan som idrottsförening bidra till att integrera nykomlingar i det svenska samhället. Människor av olika nationalitet och religion kan med idrottsgemenskapen som utgångspunkt lära känna varandra, respektera och förstå varandras olika värderingar, vilket motverkar främlingsfientlighet och rasism.

Grytgöls IK välkomnar människor från alla nationaliteter. En ökad mångfald bidrar till att vitalisera Grytgöls IK

 

Styrelsen för Grytgöls IK ställer sig bakom ovanstående riktlinjer.

Varje sektion i föreningen skall aktivt verka för att riktlinjerna efterlevs.

 

 

Grytgöl November 2013                                      

 Göran Gustafson Ordförande

 

 

Trafiksäkerhetspolicy för Grytgöls IK

 

Huvudstyrelsen i Grytgöls IK har fattat ett beslut om att en trafiksäkerhetspolicy med en medveten satsning på information och ansvar skall vara ett ledande styrdokument för föreningen. Ambitionen är att policyn skall förankras och kommuniceras i samtliga sektioner och med samtliga av föreningens samarbetspartners. Syftet med policyn är att minimera riskerna för skador och olyckor i trafiken i allmänhet och i föreningens verksamhet i synnerhet.

 

  • Vi vill verka för att sprida information i samtliga åldersgrupper, och till samtliga funktioner inom Grytgöls IK om att trafik och alkohol icke är förenligt precis som vi tidigare deklarerat att idrott och alkohol inte hör ihop.

 

  • Varje sektion inom Grytgöls IK skall lägga stor vikt vid att en säker trafikmiljö och en god trafikmoral efterlevs i samband med transporter och resor i verksamheten.

 

  • Grygöls IK vill garantera en hög grad av trafiksäkerhet i samband med de stora arrangemang som lockar många externa besökare till samhället.

 

  • Vi vill verka för ett gott samarbete med Grytgöls skola i trafiksäkerhetsfrågor och tillsammans agera för ett 100%-igt användande av cykelhjälm i Grytgöl.

 

  • Vi ställer kravet att resor till och från GIKs aktiviteter skall följa gängse trafikregler och att vi aldrig skall tumma på säkerheten vad gäller bilbältesanvändning samt antal passagerare i bilar.

 

  • Grytgöls IK påtar sig rollen att vara talesmän för trafiksäkerhetsfrågor i vårt samhälle. Detta kan gälla exempelvis att påverka kommunen och Vägverket att vidtaga försiktighetsåtgärder i utsatta trafikmiljöer.  Säkerhet vid hållplatser, vid våra anläggningar och vid Grytgöls skola är miljöer som vi vill prioritera.

 

  • Denna Trafiksäkerhetspolicy skall utvärderas och ev. revideras årligen i samband med föreningens Planeringskonferens i november.

 

Att göra under 2014:

 

1  Bilda en gemensam Trafiksäkerhetsgrupp med representanter för Grytgöls IK, Grytgöls Skola och Grytgöls föräldraförening.

 

2  Våra arrangemangsspeakrar skall, liksom våra arrangemangsprogram, uppmana besökare vid Grytgöls IKs arrangemang på Björkliden i Grytgöl att vara aktsamma och försiktiga i trafiken. 

 

3  Vi skall under året utrusta samtliga deltagare i vårt Mopedrally med s k Reflexvästar.

 

4 Varje ungdomsledare och ledare i övriga verksamheter skall under året ägna tid åt Trafiksäkerhetspolicyn. Detta skall gälla såväl grupper av aktiva som föräldrar.

 

 

Grytgöl November 2013             Göran Gustafson, Ordförande Grytgöls IK

Det finns inget album kopplat till denna sida.

 

 

Postadress:
Grytgöls IK
Getryggen 175
61274 Grytgöl

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info