Anmälingslista till "PANG I BYGGET 2011

Gullabo Skytteförening hälsar er välkomna till luftgevärstävlingen ”PANG I BYGGET”.
Lördagen den 12 februari 2011 i Gullabo Skyttecenter.

Listan insändes i ex till Gullabo skytteförening senast den 4 februari 2011

ELLER SKICKAR DU DENNA ANMÄLAN SOM FÖLJER NEDAN VIA NÄTET

Från:Skytteförening/Gille

Kontaktman: Tel.

Adress:

Namn Klass      Lag-tävling  

Aktivitetskortnr och gevärsskyttekortsnr.
Ev. önskemål skjuttid,

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


    OBS!! Tryck tabb för att flytta mellan rutorna. Tryck på summaknappen

Anmälningsavgifter 60:- kronor x antal delt. S:a kronor
Anmälningsavgifter 80:- kronor x  antal delt. S:a kronor
Lagavgifter 50:- kronor x antal lag S:a kronor
Tryck-> KRONOR

Avgifter insättes på Gullabo SKF : 123368-3