Hoppa till sidans innehåll

Information om kartor


Orienteringskartor

Med hjälp av en stor portion ideellt arbete har Gustavsbergs Orienteringsklubb framställt kartor över stora delar av Värmdö kommun. Några av kartorna har tagits fram tillsammans med Orienteringsklubben Ravinen och Järla Orientering.  Tillgång till kartor är en grundförutsättning för att vi ska kunna bedriva vår tränings- och tävlingsverksamhet. Samma kartunderlag kan emellertid med små medel anpassas till andra ändamå, t ex för skolornas undervisning eller för att hitta vid svamp- och bärplockning. 

Lika enkelt är det att anpassa kartorna för allmänhetens behov. Med kartan i handen lär du känna din hembygd på ett helt nytt sätt. Små vägar, nya promenadstigar, gamla ödetorp, en liten sjö inne i skogen - det finns massor av överraskningar i hemmaterrängen - och du hittar dem med hjälp av orienteringskartan. Eller du kanske nöjer dig med att rita in ett bra bärställe på kartan så att du hittar tillbaka nästa år?

 

Det är ett stort arbete som ligger bakom varje karta. För att ta fram en ny karta krävs mellan 35-50 timmar per km2 för fältrekognoseringen (kontroll och inmätning i terrängen av alla detaljer på kartan) samt digitalisering.

Exempel på del av karta framtagen för tränings- och tävlingsverksamhet

 

Exempel på sprintkarta som används för träning och tävling i tättbebyggda områden.

 

Utflyktskartor

Den vanliga orienteringskartan innehåller oerhört mycket information. En del av denna information är inte så intressant för allmänheten. Vi har därför valt att göra en speciell version anpassad för allmänheten. Vi kallar dessa kartor för Utflyktskartor.

På Utflyktskartorna har vi tagit bort en del orienteringsspecifik information som inte är så intressant för allmänheten. Exempel på sådan information små detaljer i kurvbilden, s.k. hjälpkurvor, punkthöjder mm. Markering av tät skog och s.k. ”hyggen” är inte heller redovisade men det beror i första hand på att det är omöjligt för oss att hålla detta aktuellt på en accetabel nivå på alla kartor. Redovisningen av bebyggelse, vägar och stigar försöker vi emellertid hålla aktuell så långt det är möjligt.

I gengäld har vi kompletterat kartorna med sådant som vi tror allmänheten är mer intresserad av som t. ex. vandringsleder, historiska platser, busshållplatser mm.

Totalt har vi tagit fram nio Utflyktskartor. Alla i skalan 1:15 000 och i pappersformatet A3.

Intressanta platser har markerats med en siffra på kartorna. Finns ingen beskrivning på kartan om vad som är intressant med platsen så klicka på denna länk för att se  informationen.

 

Exempel på Utflyktskarta framtagen för vandring, bär- och svampplockning

 

Vandringsleder och spår

Via ett sammarbete med Värmdö kommun har vi tagit fram kartor över de flesta av kommunens märkta spår och vandringsleder. Dessa kartor kan du utan kostnad själv ladda ner och skriva ut på din egen skrivare.

0_V-led-2

Via den här länken kommer du direkt till rätt sida:

http://www.varmdo.se/upplevaochgora/idrottfritidochfriluftsliv/friluftslivochmotion/sparochleder.4.28a80d9d13dcb0f021b2fc.html

 

Cykelkartor

Under senaste året har vi arbetar med att ta fram en cykelkarta i skala 1:25 000 som omfattar hela Värmdö.  Här visas ett utsnitt ur kartan. Kartan kan fritt laddas ner och läggas in i mobiltelefonen. Kartan är kopplad till GPS vilket gör att en markör på kartan visar var du befinner dig. Mer om det på sidan om cykelkartor.

 

0_Farstalandet, cykel

 

Skolkartor

Alla "fastlandsskolor" har tillgång till speciella skolkartor i stor skala som utan kostnad för skolan får användas vid undervisningen. Här visas två exempel på skolkartor. Ett kartotek med alla skolkartor finns under en egen sida.

Ekedal skolgård 2015

Hemmesta skolor 5000 A4 2013

 

Teckenförklaring

De flesta kartorna innehåller en teckenförklaring, men här finns också en, så att du kan se vad de olika tecknen betyder på en normal orienteringskarta.

Teckenförkl, påtryck utflyktskarta hemsidan

 

Du är välkommen ut i naturen men tänk på...

Naturen är tillgänglig för alla. Det är allemansrätten, som ger oss möjlighet i Sverige att fritt ströva i markerna.

Allemansrätten är en sedvanerätt, d.v.s. den har vuxit fram genom århundraden. Vad det exakt innebär, finns inte klart beskrivet i någon lagtext. Det enda ställe där den nämns vid namn är i naturvårdslagen:

"Naturen är tillgänglig för alla enligt allemansrätten. Envar skall visa hänsyn och varsamhet vid umgänge med naturen”. Allemansrätten förutsätter att vi alla visar hänsyn till natur och andra människor. Speciell hänsyn bör vi visa de människor, som bor och brukar den mark vi nyttjar. Detta kan sammanfattas med orden: "Du får inte störa eller förstöra".

Några exempel på hänsyn är att tänka på var bilen parkeras, att hålla hunden kopplad och att vara aktsam med stängsel och växande gröda. Tänk på att ett trådstängel alltid tar skada om du försöker klättra på trådarna även om du själv kanske inte upptäcker detta. Undvik att gå in i hagar där det finns betande djur om du inte är absolut säker på att djuren inte störs. Passera definitivt inte över privata tomter även om ingen verkar vara hemma! Hålla gärna ett extra avstånd till tomter så att du inte stör i onödan.

Allemansrätten innebär inte bara rättigheter. I lika hög grad innebär det skyldigheter!

 

 

Gå till Söka kartor

Uppdaterad: 24 FEB 2018 22:10 Skribent: Ulf Burman

Postadress:
Gustavsbergs OK - Orientering
C/o Jan Lavén, Kvarntorpsvägen 15
13441 Gustavsberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link...

Se all info