Hoppa till sidans innehåll

Gyttorps SSK - Sportskytte

Kallelse till årsmöte i Gyttorps Sportskytteklubb 2022

Tid: Onsdagen den 30 mars 2022 klockan 19:00

Plats: KBB:s konferensrum (nära skyttelokalen) i Pershyttan

Dagordning

 

 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd
 2. Fastställande av dagordning
 3. Mötets utlysande
 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll
 6. Redogörelse av verksamheten 2021
 7. Redogörelse för klubbens ekonomiska ställning.
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021
 10. Fastställande av årsavgift för 2023
 11. Budget och verksamhetsplaner för 2022 (och ev 2023)
 12. Val
 • Ordförande 1 år
 • Tre styrelsemedlemmar för 2 år
 • Sektionsordförande gevär 2 år
 • Två styrelsesuppleanter 1 år
 • Revisorer (2 st) samt revisorssuppleant (1 st) på 1 år
 • Representant på SSF sektionsårsmöten
 • Valberedning
 • Val till Alliansen 5 personer
 1. Övriga frågor

Datum för Ingvar Franssons minne

Övrigt

 1. Prisutdelning
 2. Årsmötets avslutning

 

Efter årsmötet avnjuter vi lättare förtäring.

 

Hemsidan:   http://idrottonline.se/GyttorpsSSK-Sportskytte

 

Nora den 12 februari 2022.

 

 

Jan Kallenbäck

ordförande

 

Bifogar inbetalningskort för de som behöver.

Man kan också swisha till 123 421 1249

Årsvgift 2022 är 500 kr för vuxna och 100 kr för ungdomar .

Betala snarast och absolut senast den 30/4 2022

Nora jakt & sportskytte

Postadress:
Gyttorps SSK - Skyttesport
Jan Kallenbäck, Stenstorpsgränd 9
71333 Nora

Kontakt:
Tel: 058713979
E-post: jan.kallenback@telia...