Hoppa till sidans innehåll

Bli medlem


 

Så här gör du för att bli medlem i HBS  (Se även Kö till båtplats)
 


Steg 1 är att bli registrerad i vår kö för båtplats.

Anmälan till HBS:s kölista för medlemskap gör du om du klickar på kö till båtplats och

skriver in den information som behövs. Kostnaden för att bli registrerad i HBS kö för

båtplats / medlemskap är 250 kr. För att kvarstå i kön är den årliga avgiften 250 kr,

som måste vara HBS tillhanda senast i januari varje år. HBS skickar inte ut

inbetalningskort till köande. Du som önskar stå kvar får själv ta ansvar för att

årsavgift kommer in i tid.  Om du ännu inte skaffat någon båt vill vi att du så nära som

möjligt anger båttyp, mått och vikt som du planerar  skaffa. När första inbetalning och

uppgifterna kommit klubben tillhanda placeras du i vår kö.

 
Fördelning av båtplatser beror på typ och storlek av plats som blir ledig men vi försöker

fördela platser i den turordning som ansökan kommer in. Dina uppgifter om båten är således viktiga.

Du kommer att bli informerad så snart en ledig plats finns tillgänglig för din båt och du

erbjuds då medlemskap. Accepterar du erbjudandet behöver vi de uppgifter som

finns specificerade i det Båtplatsavtal alla medlemmar har med HBS. 

Båtplatsavtal, stadgar, föreskrifter samt klubbens miljöplan finns att hämta på vår

hemsida, alternativt skickas de till dig per post. Du kommer samtidigt bli informerad

om första årets avgifter. Senast 10 dagar efter det att du erbjudits båtplats vill vi att dina

avgifter är betalda samt två (2) ex. av de underskrivna avtalen lämnas till HBS med

alla obligatoriska uppgifter ifyllda. Du kommer därefter att få ett underskrivet avtal

i retur där ditt medlemsnummer kommer att finnas.

Om avtalet eller avgifter ej inkommit i tid erbjuds platsen till annan i kön.

Se information om avgifter här på vår hemsida.

Som medlem förbinder du Dig att följa de stadgar och föreskrifter vi har inom klubben.

Klubbens mål är att vara en aktiv klubb och inte en marina eller båtparkering.

Du skall därför vara beredd att både arbeta och verka inom klubben för dess mål

och syften.

 

Avgifter

För nytt medlemskap i klubben utgår en inträdesavgift. Under fliken Avgifter ser du

hur hur stor den är. Där finner du också den årliga medlemsavgiften. För bryggplats,

vinterplats och ev. torr- och sjösättning med Slamkryparen (vår motoriserade

upptagningsvagn) är avgiften kopplad till din båts storlek.

När Du har bryggplats eller vinterplats tillkommer en viktig sak - vaktplikt!

Du går vakt i genomsnitt 2 ggr/år.

 

Klubben håller sina kostnader nere genom att klubbens medlemmar utför arbete (arbetsplikt).

Du kan således bli kallad till arbete några timmar per år. När du utför arbete får du 100kr/timma för utfört arbete, reducering sker av nästkommande årsfaktura med de nedlagda arbetstimmarna du har haft under året.

Om du blir kallad till arbete och uteblir kommer du att debiteras en engångsavgift om 1000kr/tillfälle. 

 

 

Klubbens styrelse samanträder cirka 1 gång/månad. Utöver det har vi två årliga

medlemsmöten i december och i april.

 

Klubben är mycket välskött. Vi har genomfört ett omfattande investeringsprogram

som innebär  nya bryggor med Y-bommar och en motoriserad upptagningsvagn

(Slamkrypare med ramp) för de båtar som man normalt använder en kran för.

Har Du erlagt årsavgiften för slamkryparen kan du ta upp båten för tvätt under

säsongen - även riggad med mast och allt. Inte minst viktigt - får du ett haveri / fel

kan du ta upp båten utan ytterligare kostnader.


Vi har rustat för att möta framtiden med bra utrustning.

 

Frågor

Under fliken Håbo Båtsällskap ser du vem du skall kontakta om du har frågor om kö,

bryggplats, vinterplats eller medlemskap/avgifter.Välkommen till HBS - Håbo BåtSällskap.

// Styrelsen

 

HBS Segelsektion ingår i Upplands SeglarFörbunds projekt UppLyftet. Vi är en av Upplands ungdomsvänliga klubbar som kommer att erhålla hjälp och stöd från USF och RF för att öka och höja nivån på vår ungdomsverksamhet.

Postadress:
Håbo BS - Segling
Box 17
74621 Bålsta

Kontakt:
Tel: 0171-467075
E-post: This is a mailto link

Se all info