Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsplan


Verksamhetsplan

 

 

Hageby Ridklubb (HR) är en ideell förening med ca 350 medlemmar och har som målsättning att främja möjligheten för barn, ungdomar och vuxna att på sin fritid förverkliga alternativt utveckla sitt intresse för hästar och ridsport.

HR är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF) och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF)

 

Verksamheten bedrivs på anläggningen vid Vrinnevi Gård, Norrköping. Anläggningen består av stallbyggnaden med kontorsdel och kök, förrådsbodar, samt mindre stallbyggnad med samlingssal, vilka HR arrenderar av Norrköpings kommun.

Ridhuset som finns på anläggningen ägs av HR.

HR har anställd personal som sköter viss del av administration, samt fungerar som ungdomsledare.

 

HR verksamhetens mål och vision:

-          främja möjligheten för barn, ungdomar och vuxna att ha ridsporten som sitt fritidsintresse

-          möjliggöra för våra medlemmar att umgås över generationsgränserna med hästen som ett gemensamt intresse

-          verka för god kamratanda

-          utbilda ungdomar i ledarskap

-          sprida kunskaper om hästar och hästhållning

-          anordna tävlingar på klubb- och lokal nivå.

 

Vår verksamhet ska även erbjuda andra aktiviteter som inte direkt är kopplade till hästar, såsom fritidsverksamhet i form av ex pyssel, spela spel, filmkvällar, m.m. Dessa aktiviteter leds av vår anställda personal eller av vår ungdomssektion.

Den anställda personalen ska också finnas till hands, under eftermiddagar, för de barn och ungdomar som vill ”prata en stund med någon vuxen”.

 

HR bedriver utbildning för barn som ungdomar och vuxna på ett betydande antal nivåer. För att detta ska fungera smidigt, finns ett väl etablerat och nära samarbete mellan Ridskolan och HR, där HR köper in ridverksamhet för våra Lok-stödsberättigade ungdomar.

 

HR äger en hästtransport och en släpkärra som hyrs ut till medlemmar.

Det finns en liten ”stallshop” där medlemmar kan köpa och sälja begagnad ridutrustning.

 

 

 Organisation:

 

 

 

Åtgärder andra halvåret 2013- första halvåret 2014:

 

Styrelsen

Långsiktigt mål: engagerade medlemmar och en väl fungerande verksamhet

Mål

Aktivitet

Ansvarig

Nytt avtal med kommunen

Kontakta kommunen

Björn,

Stabil och stark ekonomi

Involvera alla ansvariga i budgetarbete och prognoser, söka fler fonder/bidrag, se över utgifterna

Styrelsen

Bättre rutiner kring handkassa och ridavgifter

Genomgång och uppdatering

Yvonne

Information till medlemmar

Uppdatera hemsidan, Besöka ridgrupperna

Anställd, Elisabet, m.fl

 

  

Anläggning

Långsiktigt mål: en ändamålsenlig anläggning

Mål

Aktivitet

Ansvarig

Välfungerande, billig IT

Översyn datorer, nätverk

Göran

Bra underlag i ridhus

Återkommande arbetsdagar

Amanda

Billigare el

Översyn el

Göran

Bra domartorn

Byta ut alt laga tak och eldragning

Göran

Bra utebana

Byta underlag, utöka banan            

Björn

 

 

 

Tävling

Långsiktigt mål: tävlingar som håller hög kvalité och är trevliga för tävlande, publik och arrangör.

Mål

Aktivitet

Ansvarig

KM

Översyn av KM-regler

Tävlingssekt

Lokala tävlingar av god kvalité

Planera och genomföra tävlingar

Tävlingssekt

Välutbildade funktionärer

Utbilda fler funktionärer

Tävlingssekt

 

 

 Servering

Långsiktigt mål: god service för tävlande och publik, nöjda kunder

Mål

Aktivitet

Ansvarig

Nöjda besökande

Uppdatera sortimentet

Maria

Fler engagerade medlemmar

Bilda serveringssektion

 Maria

 

 

 

Sponsor

Långsiktigt mål: Att få företag/privatpersoner att sponsra verksamheten

Mål

Aktivitet

Ansvarig

Nya sponsorer

Informera och engagera medlemmar bl.a genom att besöka ridgrupperna, Info-broschyr och bättre info på hemsidan

Katarina

 

 

 

Privatryttare

Alla medlemmar i HR som har egen häst

Långsiktigt mål: engagerade medlemmar, få en sammanhållning

Mål

Aktivitet

Ansvarig

Lag i olika divisioner

Möten där lagen planeras

Linda, Amanda

Engagerade privatryttare

Träningar, föreläsningar, träffar

Linda, Amanda

                     

 

 

Ungdomssekt

Alla medlemmar i HR som är under 25 år

Långsiktigt mål: en väl fungerade ungdomssekt, där alla trivs och är delaktiga. Där barn och ungdomar får träna på att ta ansvar för olika aktiviteter, samt få större kunskap om hästar och dess skötsel.

Mål

Aktivitet

Ansvarig

Engagera barn, ungdomar

Luciacirkus

US

Ha kul

Filmkvällar

US

Öka kunskapen

Teori, rykttävling, mm

US

 

  

Uppföljning:

Varje sektion följer kontinuerligt upp sina aktiviteter och mål. Dessutom följer styrelsen upp på varje möte hur arbetet fortskrider.

 

 

Verksamhetsplanen beslutad på styrelsemötet den 27 maj 2013

 

 

Elisabet Liljestrand             Carina Karlsson                  Yvonne Ringqvist

ordförande    v. ordförande                      kassör          

 

 

 

Linda Nilsson                     Björn Hassler                      Göran Enstedt

sekreterare

 

 

 

Katarina Lundell

 

 

 

Amanda Kennmark            Maria Kojo

suppleant       suppleant                                                                       

 

                                                                                                                                                       

                     

 

 

                                                                                                                   

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 21 MAJ 2018 18:11 Skribent: Klubbkontoret

[1935]15717.gif

[1935]7629.gif

returpack

[1935]7812

Postadress:
Hageby RK - Ridsport
Vrinnevi Gård
60360 Norrköping

Kontakt:
Tel: 0730256248
E-post: This is a mailto link

Se all info