Hoppa till sidans innehåll

Hyra golfbil


Hos oss kan du hyra golfbil, men du behöver ha fyllt 18 år och uppvisa körkort.

      Bokning sker endast i förväg till vår reception på telefon 0175-224 20 eller mail This is a mailto link

      Priser:

  • 400 kr/18 hål. 

  • 250 kr/18 hål mot uppvisande av läkarintyg.

  • 300 kr/9hål 

  • Ska du gå 18 hål så är senaste starttid att gå ut kl 12:30 för att kunna hyra golfbil.

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR FÖR GOLFBIL

§ 1. Villkor för att få hyra och framföra golfbil. Giltigt körkort för framförande av bil, annars krävs terrängkörkort. Beträffande alkohol eller droger gäller samma regler som för bilkörning

§ 2. Fordonets brukande. Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden, ej på allmän väg. Golfbilar får av säkerhetsskäl ej köras in till range-området. Om man vill slå övningsslag på rangen får golfbilen tillfälligt ställas på platserna för invalidparkeringen och om dessa är upptagna även platserna för klubbmästare. Alternativt kan man stå parkeringsplatserna närmare rangebyggnaden.

§ 3. Krav på framförande. Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.

§ 4. Åtgärder vid skada eller fel. Hyrestagaren ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyrestagaren åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyrestagaren är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder/kostnader som skall vidtagas.

§ 5. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada. Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyrestagaren berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§ 6. Begränsning av skada. Det åligger såväl hyrestagaren som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§ 7. Återlämnande. Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats och sättas på laddning samt tömmas på skräp. Nycklar återlämnas till uthyraren eller på annan överenskommen plats.

§ 8. Antal personer i golfbilen. Golfbilen är avsedd för max 2 personer samtidigt.

§ 9. Uthyrarens hävningsrätt. Om detta avtal ej uppfylls hävs avtalet och golfbilen tas i retur samt en administrationskostnad på 500 sek debiteras hyrestagaren.

Vid tävling tillåts endast golfbil mot uppvisande av läkarintyg och endast personen som har läkarintyg får åka med i bilen.

Uppdaterad: 24 APR 2020 11:45 Skribent: Helene Blom
E-post: This is a mailto link

FacebookGilla oss på Facebook för att ta del av bilder och annan rolig information
UGF

 

Postadress:
Hallstaviks GK - Golf
Box 72
76322 Hallstavik

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Se all info