Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Ersättningar vid tävling


Ersättningsregler vid deltagande tävlingar, läger, landslagsuppdrag mm

Allmänt

Klubben vill uppmuntra tävlande på alla färdighetsnivåer. Som ett led i detta subventionerar klubben spelarlicens, anmälningsavgifter, seriespel, träningsläger och landslagsuppdrag. Dessutom ger klubben logi – och resebidrag. Hur mycket och vad som subventioneras redovisas nedan.

För att en spelare skall kunna ta del av subventioner gäller att

  • Spelaren har betalt medlems- och träningsavgift
  • Spelaren representerar klubben
  • Spelaren följer klubbens värdegrund och drogpolicy 
  • Spelaren är under 25 år (detta följer regler för LOK-stödet som klubben får för ungdomar upp till 25). Därefter betalar spelaren själv.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst eller ersättning för mat subventioneras inte av föreningen. Eventuella undantag redovisas under respektive rubrik.

Storleken/omfattningen av dessa subventioner påverkas av hur den ekonomiska situationen ser ut i klubben och styrelsen kan med kort varsel förändra de ekonomiska bidragen.

Klubben fakturerar spelaren 2-3 ggr/år för kostnader som uppkommit i samband med tävlingar/läger.

Anmälningsförfarandet

Alla anmälningar till tävlingar sker genom att skriva upp sig på listor som finns uppsatta i Söndrumshallen. Om någon inte har möjlighet att skriva upp sig på dessa listor kan kontakt tas direkt med kansliet.

Spelarlicenskostnader

Ingår i träningsavgiften.

Spelarlicens för C-klass spelare (t ex föräldrar) betalas dock av spelaren.

Anmälningsavgifter till tävlingar (nivå 1 => 4)

De anmälningsavgifter som klubben subventionerar gäller endast de tävlingar som finns med i tävlingskalendern.

Om någon spelare väljer att spela en turnering som inte finns med i tävlingskalendern får denne spelare betala 100% av anmälningsavgiften.

Nybörjartävlingar (nivå 1), distriktstävlingar och interntävlingar är gratis för spelaren.

Spelaren betalar beroende på i vilken klass samt antalet kategorier en spelare deltar i. Det innebär t ex om en U15-spelare enbart är anmäld i singel blir kostnaden 125 kr men om U15-spelaren anmält sig i singel, dubbel och mix blir kostnaden 250 kr (se tabell).

Klass

1 Kategori

2 Kategorier

3 kategorier

U9

0 kr

0 kr

0 kr

U11

100 kr

125 kr

125 kr

U13

125 kr

175 kr

225 kr

U15

125 kr

175 kr

225 kr

U17/U19

150 kr

225 kr

300 kr

C-klass*

200 kr

300 kr

400 kr

B-klass

225 kr

325 kr

425 kr

A-klass

225 kr

325 kr

425 kr

Elit-klass, ej övernattning

300 kr

350 kr

400 kr

Svenska cupen individuellt (U11- U17)

700 kr

700 kr

700 kr

SJT-tour/SM (U13-U19), ej övernattning

200 kr

300 kr

400 kr

SJT-tour/SM (U13-U19) inkl övernattning

700 kr

700 kr

700 kr

SGP, SM, Elit inkl övernattning

700 kr

700 kr

700 kr

Landslagsuppdrag (U13-U17)

700 kr

700 kr

700 kr

Lag SM (U13-U17)

0 kr

0 kr

0 kr

Seriespel

0 kr

0 kr

0 kr

Egna tävlingar, (U11-U17)

50 kr

75 kr

100 kr

Egna Tävlingar, (Elit, A, B, C)

100 kr

125 kr

150 kr

*C-klass är avsett för vuxna motionärer (ungdomsspelare bör starta i B-klass). Klubben är glada för C-klasspelare men subventionerar inte C-klass. 

Seriespel och lag SM

Klubben står för alla kostnader kopplade till seriespel och lag SM. Om privat bil används efter beslut av serieansvarig utgår reseersättning med 18,50 kr/mil oavsett avstånd.

Ersättning för logi och resor i samband med SJT, SM och SGP

Generellt gäller att styrelsen eller av styrelsen särskild utsedd ledamot i varje enskilt fall beslutar om nedan ersättningar.

Spelare skall i god tid via tränare/tävlingsansvarig erhålla information huruvida ersättning ges eller ej.

Föreningen ersätter enligt följande:

  • Logi med maximalt 500 kr/natt och spelare eller billigaste alternativet
  • Reseersättning utgår med 18,50 kr/mil eller billigaste resealternativet dock med maximal kostnad om 2000 kr/spelare.
  • Ersättning för medföljande ledare/tränare kan bli aktuellt men beslutas vid varje enskilt tillfälle.

Vid resor över 35 mil t.o.r från Halmstad utgår ersättning med 18,50 kr/mil förutsatt att man har samåkt och därmed minimerat klubbens kostnader. För att milersättning skall utgå gäller att den som kör i första hand medtar spelare och därefter i mån av plats föräldrar eller övriga. Observera att resor till Göteborg, Malmö, Borås och Jönköping alltså inte berättigar till reseersättning.

Spelaren skall spela i klubbkläder om spelaren går till semifinal eller längre på SJT, SGP och SM.

OBS de spelare som har personliga kontrakt med föreningen är det dessa kontrakt som gäller!

Lägeravgifter

Hur mycket som subventioneras avseende avgifter för ett träningsläger kan variera. Utgångspunkten är att deltagande på ett träningsläger skall betalas av spelaren själv till 100 %. Följande undantag finns

1)      Träningsläger där Hallands Badmintonförbund eller region syd tar ut deltagare t ex regionsläger. Spelaren betalar 50% av anmälningskostnaden för dessa läger. Resekostnader i samband med dessa läger står spelaren själv för.

Ersättning i samband med landslagsuppdrag

Spelare skall i god tid anmäla intresse att delta eller informera kansliet om uttagning till landslagsspel eller motsvarande. Därefter informerar tävlingsansvarig styrelsen vilken i sin tar beslut huruvida ersättning enligt nedan kan utgå. Spelare skall i god tid via tränare/tävlingsansvarig erhålla information huruvida ersättning ges eller ej.

Huvudregeln är att spelaren betalar 700 kr per Landslagsuppdrag (läger, samlingar, internationella mästerskap etc). Spelaren skriver sedan en reseräkning och lämnar den till klubben för utbetalning. Samma reseersättningsregler som för SJT-tour gäller även för landslagsuppdrag.

Dessutom kan spelaren få matersättningsbidrag i samband med t ex internationella stortävlingar som EM och VM. Beslut om detta tas i varje enskilt fall av styrelse eller tävlingsansvarig.

OBS de spelare som har personliga kontrakt med föreningen är det dessa kontrakt som gäller!

Internationella tävlingar

Internationella tävlingar som inte är kopplade till landslagsspel står klubben för 50 % av anmälningsavgiften. Rese- och logikostnader står spelaren själv för.

 

Uppdaterad: 24 NOV 2020 16:52 Skribent: Thomas Carlsson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Halmstads BMK - Badminton
Söndrumshallen, Bäckagårdsvägen 130
30241 Halmstad

Besöksadress:
Söndrumshallen, Bäckagårdsvägen 130
30241 Halmstad

Kontakt:
Tel: 03536919
E-post: info@halmstadbadmint...

Se all info