Hoppa till sidans innehåll

Tillbud och olyckor


Tillbud och olyckor inom luftfarten delas in i

- tillbud 

- allvarligt tillbud

- olycka (haveri)

 

Tillbud

I syfte att förbättra flygsäkerheten ska tillbud inom civil luftfart rapporteras till behörig myndighet. 

Med tillbud inom civil luftfart avses driftsavbrott, defekt, fel eller annan onormal omständighet som har inverkat eller kan inverka på flygsäkerheten, även om händelsen inte lett till sådana luftfartsolyckor eller tillbud som avses i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor

Rapportering

Tillbud inom segelflygverksamhet ska rapporteras till Svenska Segelflygförbundet genom störningsrapport på deras hemsida. Klicka här så blir du länkad till störningsrapporten

Det är synnerligen betydelsefullt att en rapport insändes när något onormalt inträffat. Händelsen är det intressanta, det som alla kan lära sig något av, inte vem det var som eventuellt råkade illa ut. Även anonyma rapporter godtages alltså. Det är viktigt att uppgifterna är så fullständiga som möjligt och finns i angivna kolumner. 

(Se även Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av händelser inom civil luftfart, LFS 2017:75). 

 

Allvarligt tillbud och olycka (haveri)

En olycka (ett haveri) är en händelse med ett ett luftfartyg, som används i avsikt att flyga, där 

- någon person skadas med dödlig utgång eller skadas allvarligt genom händelsen

- luftfartyget utsätts för skada eller strukturella fel

- luftfartyget saknas eller är helt onåbart.

Ett allvarligt tillbud är ett tillbud där omständigheterna perkar på att det förelåg en hög sannolikhet för att en olycka skulle inträffa. 

Underrättelse

Alla inblandade personer som har kännedom om att en olycka (ett haveri) eller ett allvarligt tillbud har inträffat ska utan dröjsmål underrätta Statens haverikommission (SHK). Detta kan ske genom att

- vid nödläge ringa 112 (SOS) och begära Flygräddningen

- ringa Sjö- och flygräddningscentralen på tel. 031 - 64 80 00

- kontakta SHK direkt på tel. 08 - 508 862 99.

SHK lämnar tillstånd att förflytta flygplanet/vraket.

Vidare ska underrättelse göras, utan dröjsmål, till

- Segelflygchef, segelflyglärare eller segelflygledare

- Segelflyget på tel. 0515 - 371 51, 0515 - 371 63, 0515 - 371 52 eller 070 - 521 00 88

Rapportering 

Befälhavaren ansvarar för rapporteringen vid en olycka eller ett allvarligt tillbud. Detta regleras i 5 kap. 8 § luftfartslagen (2010:500).Om befälhavaren inte kan fullgöra denna skyldighet är det ägaren eller, om luftfartyget inte används av ägaren, den som brukar luftfartyget som ska rapportera. Klicka här så blir du länkad till "rapport om haveri/allvarligt tillbud med segel- och motorsegelflygplan"

 

Länkar

Statens haverikommission 

EU-förordningen 996/2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud

SHB art. 810 - Underrättelse- och rapporteringsskyldighet

SHB art. 815 - Störningar och meterielfel

SHB art. 820 - Haverier

SHB art. 821 - Larm vid segelflyghaveri eller saknat flygplan

 

Uppdaterad: 16 JUN 2018 01:25 Skribent: Robert Bärwald
Epost: This is a mailto link

Diverse

 

 För köp av presentkort,  klicka här                 

 

  För bokning av present-      kortsflygning, klicka här   

  

  Boka Live it-upplevelse,     klicka här 

 

  Klubbens Swish-nummer:   123 112 23 99

 

 

RST 

 

 

facebook

 

Postadress:
Halmstads SFK - Flygsport
Gamla kustvägen 2
30241 Halmstad

Besöksadress:
Gamla kustvägen 2
30241 Halmstad

Kontakt:
Tel: 035125998
E-post: This is a mailto link

Se all info