Hoppa till sidans innehåll

FÖRVARNING om ÅRSMÖTE

04 FEB 2020 08:32
FÖRVARNING om ÅRSMÖTE i Hammarby Friidrott 10:e MARS 2020 i Kunskapsskolan. Verksamhetsåret 2019 är nu avslutat och dokumentationen är under produktion.
  • Skapad: 04 FEB 2020 08:32

I en förening är det medlemmarna som närvarar på årsmötet som bestämmer. Det är vi närvarande som tillsammans är Hammarby Friidrott under årsmötet. Vill du påverka föreningens inriktning och bemanning av ledningsfunktionerna så bör du komma på årsmötet och göra din stämma hörd och rösta. Det är viktigt att den nya styrelsen får möjlighet att känna ett tydligt stöd från föreningens medlemmar inför arbetet och utmaningarna kommande verksamhetsår.

Följande datum gäller för nedräkningen mot HIF Friidrotts årsmöte.

ÅRSMÖTE 10/3

Årsmötet för vår verksamhet hålls i MARS tisdag 2020-03-10 kl 19 med öppet från kl 18 och inledande presentation av året som gått startar kl 18.30.

Behöriga att rösta är de som varit betalande medlemmar under 2019 eller är nya medlemmar som betalat sin medlemsavgift minst 4 veckor före årsmötet, dvs senast 2020-02-11. För att vara röstberättigad skall man under året fylla lägst 16 år.

MOTIONER inlämnade senast 11/2

Stadgarna föreskriver att medlemmar som önskar påverka föreningen i någon riktning ska inkomma med motioner senast 4 veckor före årsmötet.

KALLELSE utsänd senast 18/2

Kallelse med föredragningslista ska kungöras på föreningens hemsida och i klubbhuset senast 3 veckor före årsmötet.

Valberedningens förslag ska kungöras senast 3 veckor före årsmötet, dvs den 18/2.

 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR tillgängliga senast 3/3

Alla årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmar inkl styrelseförslag och utlåtanden på inlämnade motioner senast 1 vecka före årsmötet.

HIF Friidrotts stadgar rörande ÅRSMÖTE, utdrag ur 15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna genom att minst kungöras på föreningens hemsida och på anslagstavla i klubbhuset. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, utträde ur Alliansföreningen, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Skribent: Mikael Thulin
Epost: Adressen Gömd

 

 

Vår Facebooksida

Facebook 

Våra Sponsorer

 

 

adidas_logo[1]

 

stadium_nylogga1

 

 

idrottensbingo2

Postadress:
Hammarby IF Friidrott - Friidrott
Enskede Idrottsplats, Enskedevägen 95
12263 Enskede

Besöksadress:
Enskede IP, Enskedevägen 95
12263 Enskede

Kontakt:
Tel: 086480320
E-post: info@hammarbyfriidro...