Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsbestämmelser


Tävlingsbestämmelser

Allmänt

Lag-SM organiseras av SFIF som fastställer alla bestämmelser och beslutar om ev tolkning av dessa bestämmelser.

Lag-SM omfattar årligen två kvalmatcher och en final. Alla matcher inkl finalen skall normalt omfatta sex deltagande lag.

I finalen deltar de fyra främsta lagen från föregående års final samt vinnarna av de två kvalmatcherna.

I kvalmatcherna deltar de lag som året före kom 5:a/6:a i finalen, de lag som kom 2:a-5:a i kvalmatcherna samt vinnarna av regionfinalerna i Götaland och Svealand.

 

Grenprogram

Män

Kvinnor

100m

100m

200m

200m

400m

400m

800m

800m

1500m

1500m

5000m

5000m

3000m hinder

2000m hinder

110m häck

100m häck

400m häck

400m häck

Höjd

Höjd

Stav

Stav

Längd

Längd

Tresteg

Tresteg

Kula

Kula

Diskus

Diskus

Slägga

Slägga

Spjut

Spjut

4x100m

4x100m

 

Antal deltagare

Varje förening skall ha en deltagare i varje individuell tävlingsgren samt ett stafettlag. Högst tre tävlande per lag får dubblera, dvs. starta i två individuella grenar.

Extra deltagare utom tävlan tillåts inte i någon tävlingsgren.

 

Arena / utrustning

Match skall arrangeras på arena med allvädersbeläggning med minst sex rundbanor och som har godkänd eltidtagningsanordning med målfoto och som i övrigt har fullgod teknisk utrustning. 

 

 Tekniskt möte

Tekniskt möte för de deltagande klubbarnas lagledare skall ledas av kontrollanten och hållas inte senare än en timme före matchstart.

 

 

Inbjudan /anmälan

Kvalificerad förening skall till SFIF bekräfta sitt deltagande i lag-SM på särskilt anmälningsformulär, ett per lag.

Arrangör skall senast tio dagar före match översända inbjudan till övriga deltagande föreningar.

Inbjudna föreningar skall senast fem dagar före match bekräfta sitt deltagande.

Anmälningsavgift till div. 1 är 1000 kr/lag och för direktkvalade till Lag-SM-final 2000 kr/lag. Anmälningsavgiften betalas direkt till arrangerande förening Hammarby Friidrott på pg 19 91 73 – 6.

Kopia av inbjudan och bekräftelse skall samtidigt skickas till SFIF.

 

Gruppindelning

Kvalmatchernas gruppindelning görs av SFIF med strävan efter idrottslig balans. Hänsyn tas också till att manliga och kvinnliga lag från samma klubb så långt möjligt skall tävla på samma plats.

 

 

Män

Kvinnor

 

Lag-SM-kval 14 maj 2016

Grupp A

Hammarby IF

 

Hammarby IF

 

IF Göta Karlstad

 

Täby IS

 

Västerås FK

 

Västerås FK

 

IFK Umeå

 

Gefle IF

 

Upsala IF

 

KFUM Örebro 

IFK Lidingö

IFK Lidingö

 

 

Laguppställning

Preliminär laguppställning skall meddelas arrangören senast fem dagar före match.

Definitiv laguppställning skall lämnas vid tekniska mötet.

Ändring kan dock göras fram till 20 minuter före grenstart eller ännu senare om detta är tävlingsadministrativt möjligt.

Ändring behöver inte godkännas av tävlingskontrollant, dock uppmanas deltagande lag att vara sparsamma med sena ändringar.

 

Representationsbestämmelser

SFIF:s representationsbestämmelser gäller för lag-SM. Observera speciellt bestämmelserna för SM-tävlingar när det gäller utländska medborgare.

Tävlande måste vara behörig att representera förening senast den 15 maj för att få delta i match. (Dvs den som byter förening efter den 15 maj kan inte tävla i match för den nya föreningen).

Om förening har flera lag i cupsystemet får tävlande delta endast i ett av lagen i resp matchomgång.

 

Avbrutet deltagande

Om förening avbryter deltagande i lag-SM (final eller kvalmatch) nedflyttas den till lägsta division i egen region.

Utebliven start i fyra eller fler tävlingsgrenar räknas som avbrutet deltagande.

Undantag gäller dock från denna bestämmelse om uteblivna starter orsakas av minst en timmes försening av allmänna kommunikationsmedel eller av för huvuddelen av föreningslaget anordnad busstransport som bevisligen försenats genom fordonshaveri.

Sådana förseningar får inte försena eller ändra fastställt tidsprogram.

 

Antal försök

I längd, tresteg, kula, diskus, slägga och spjut är antalet försök sex per deltagare. Kastgrenarna genomförs män och kvinnor samtidigt och saxas så att kvinnorna först genomför sin första omgång, sedan männens sin första omgång, sedan kvinnornas andra o s v.

 

Hopphöjder

M Höjd: 150-165-175-182-187-192-196-200-203+3cm
M Stav: 260-290-320-340-360-380-400-416-431-446-456+10cm

K Höjd: 120-130-140-147-154-159-163-167-170+3cm
K Stav: 160-200-230-260-280-300-315-328-338-348+10cm

 

Lottningsschema

Nedanstående av SFIF fastställt schema för banfördelning och hopp/kastordning skall följas.

 

6 lag

A

B

C

D

E

F

100, längd, spjut

4

3

6

5

2

1

200, hinder, tresteg

3

5

1

4

6

2

400, 5000, slägga

1

2

5

6

3

4

800, höjd, 4x100

5

4

2

3

1

6

1500, lång häck, kula

6

1

3

2

4

5

kort häck, stav, diskus

2

6

4

1

5

3

 

 

Lag-SM-kval 14 maj 2016

Grupp A

 

 

Män

Kvinnor

A - IF Göta Karlstad

 

A - Gefle IF

 

B - IFK Lidingö

 

B - Västerås FK

 

C - Upsala IF

 

C - Täby IS

 

D - IFK Umeå

 

D - Hammarby IF

E - Västerås FK

 

E - IFK Lidingö

 

F -Hammarby IF

 

F - KFUM Örebro 

 

 

Tidsprogram

Nedanstående av SFIF fastställt tidsprogram skall följas såvida inte idrottsplatsens utformning hindrar detta.

 

Tid

Löpning

Hopp

Kast

12.00

 

 

M/K Slägga

12.05

 

M Stav

 

12.15

 

K Tresteg

 

12.25

 

M Höjd

 

12.30

K 400m häck

 

 

12.45

M 400m häck

 

 

13.00

M 100m

 

 

13.10

K 100m

 

 

13.25

K 2000m hinder

M Längd

 

13.45

M 3000m hinder

 

M/K Diskus

14.00

M 200m

 

 

14.10

K 200m

 

 

14.25

K 800m

 

 

14.30

 

K Stav

 

14.35

M 800m

 

 

14.40

 

K Längd

 

14.45

K 5000m

 

 

15.00

 

K Höjd

 

15.10

M 5000m

 

 

15.30

 

 

M/K Spjut

15.35

K 100m häck

 

 

15.40

 

 

M/K Kula

15.50

M 110m häck

M Tresteg

 

16.10

K 400m

 

 

16.20

M 400m

 

 

16.30

K 1500m

 

 

16.40

M 1500m

 

 

16.50

K 4x100m

 

 

17.00

M 4x100m

 

 

 

Delad placering

Om två tävlande delar förstaplats i en gren genomförs inget skiljeförfarande utan den delade placeringen gäller.

 

Protester

Vid lag-SM-matcher är protesttiden förkortad från gängse 30 minuter till 15 minuter räknat från när resultatet i grenen offentliggjorts.

 

Poängberäkning

Vid match med X lag: X poäng för grenseger och sedan fallande till 1 poäng för placering X i varje gren (inkl stafett). 
Dvs vid match med 6 lag: 6-5-4-3-2-1 poäng i varje tävlingsgren.

Vid delad grenplacering delas poäng lika (dvs en delad andraplats ger 4½ poäng till båda lagen).

OBS: Tävlande utan giltigt resultat i en gren blir utan placering och ger därmed inte heller någon poäng.

 

Skiljeregel 

Om två eller flera föreningar uppnår samma slutliga poängsumma i match, avgörs placeringen genom antal grensegrar, därnäst antal andraplaceringar osv.

Om lag ändå fortfarande är lika avgörs placeringen i stafetten.

 

Priser

Segrande förening i Lag-SM, män respektive kvinnor, erhåller RF:s mästerskapstecken. Lagmedlemmarna erhåller RF:s mästerskapstecken i miniatyr.

Andra- och tredjeplacerade föreningar i lag-SM erhåller förbundets prisjetonger för SM-tävlingar.

 

Resultatlista

Fullständig resultatlista från match skall ske på sedvanligt sätt med angivande av samtliga uppnådda resultat samt poängställning efter matchen och skall finnas publicerad på Internet senast 2 timmar efter avslutad match.

 

Övrigt

I övrigt gäller i tillämpliga delar SFIF:s ordinarie tävlingsregler.

 

Föredragningslista för tekniskt möte

 

1. Matchen genomföres i enlighet med SFIF:s tävlingsregler och de speciella bestämmelser som fastställts för Svenska Friidrottscupen.
OBS! Tiden för inlämnande av protest är i cupmatcher och Lag-SM förkortad från 30 till 15 minuter. Tiden räknas som vanligt från det att resultaten officiellt har kungjorts.

2. Namnuppgift på tävlingsledare………………………………………………………….

Namnuppgift på teknisk ledare………………………………………………………….

Namnuppgift på tävlingssekreterare…………………………………………………….

3. Eventuell tävlingsjury (kontrollanten + två neutrala personer).
OBS! Jury endast vid Lag-SM, vid övriga cupmatcher fungerar förbundskontrollanten som överdomare.

4. Matchen genomföres enligt fastställt tidsprogram. Vid avvikelse, som tidigare godkänts av SFIF, skall skäl anges och i majoritet godkännas av närvarande lagledare.

5. Lottning verkställs av SFIF i förväg. Tilldelad bana behålles även om lag eller medlem av lag uteblir. Vid delad placering delas poängen. Något skiljeförfarande genomförs ej. Detta gäller även teknikgrenarna.

6. Antal deltagare. OBS! Högst tre aktiva får dubblera i individuella grenar. Extra deltagare utom tävlan tillåts ej i någon gren.

7. Laguppställning överlämnas vid tekniska mötet till sekretariatet. Laguppställningen skall innehålla uppgift om födelseår. Eventuell senare ändring kan göras fram till grenstart om detta är tävlingsadministrativt möjligt annars senast 20 minuter före grenstart.

8. Poängberäkning - se tävlingsbestämmelserna.

9. Nummerlappar behöver ej användas eftersom de tävlande skall bära resp. förenings tävlingsdräkt.

10. Inga föreningsledare eller tränare tillåts vistas på innerplanen under pågående match. Detta gäller även eventuell kastplan.

11. Kontrollera att godkänd eltidtagningsutrustning finns tillgänglig samt att som reserv tillräckligt antal klockor och tidtagare finns för manuell tidtagning.

Kontrollera att det finns tillräckligt antal funktionärer (speciellt bandomare).

Om tillräckligt antal funktionärer ej finns, se till att komplettering sker genom exempelvis gästande föreningsledare. Poängtera det viktiga i att bandomarna är rätt placerade (i kurvor etc) samt att det finns en växelkontrollant per bana/växel under stafetterna. Denna skall vara placerad i jämnhöjd med bortre gränsen av växlingszonen på resp. bana.

12. Hopphöjder: Se tävlingsbestämmelserna!

13. Egna redskap får användas om de före tävlingen inlämnats för kontroll och därvid godkänts av tekniske ledaren. Dessa redskap betraktas som arrangörens till dess tävlingen är avslutad. De förvaras av tekniske ledaren och får under tävlingen användas av samtliga deltagare.

Uppdaterad: 10 MAJ 2016 11:52 Skribent: Mikael Thulin

Postadress:
Hammarby IF Friidrott - Friidrott
Enskede Idrottsplats, Enskedevägen 95
12263 Enskede

Besöksadress:
Enskede IP, Enskedevägen 95
12263 Enskede

Kontakt:
Tel: 086480320
E-post: info@hammarbyfriidro...