Hoppa till sidans innehåll

SFIF Allmänna Regler


Tävlingsbestämmelser

 

Allmänt

Lag-SM organiseras av SFIF som fastställer alla bestämmelser och beslutar om ev tolkning av dessa bestämmelser.

Lag-SM omfattar årligen två kvalmatcher och en final. Alla matcher inkl finalen skall normalt omfatta sex deltagande lag.

I finalen deltar de fyra främsta lagen från föregående års final samt vinnarna av de två kvalmatcherna.

I kvalmatcherna deltar de lag som året före kom 5:a/6:a i finalen, de lag som kom 2:a-5:a i kvalmatcherna samt vinnarna av regionfinalerna i Götaland och Svealand.

 

Grenprogram / stipulationsgränser

Män   Kvinnor   
Gren Stip.gräns Gren Stip.gräns
100m 13.00 100m 15.40
200m 27.00 200m 33.30
400m 61.00 400m 80.00
800m 2:24.00 800m 3:10.00
1500m 5:00.00 1500m 6:15.00
5000m 19:00.00 5000m 23:00.00
3000m hinder 12:20.00 1500m hinder 10:00.00
110m häck 21.00 100m häck 21.00
400m häck 72.00 400m häck 100.00
Höjd 1.50 Höjd 1.20
Stav 2.60 Stav 1.60
Längd 5.10 Längd 3.80
Tresteg 10.50 Tresteg 8.00
Kula 9.00 Kula 6.40
Diskus 27.00 Diskus 20.00
Slägga 25.00 Slägga 20.00
Spjut 35.00 Spjut 20.00
4x100m   4x100m  

 

Antal deltagare

Varje förening skall ha en deltagare i varje individuell tävlingsgren samt ett stafettlag. Högst tre tävlande per lag får dubblera, dvs starta i två individuella grenar.

Extra deltagare utom tävlan tillåtes ej i någon tävlingsgren.

 

Arena / utrustning

Match skall arrangeras på arena med allvädersbeläggning med minst sex rundbanor och som har godkänd eltidtagningsanordning med målfoto och som i övrigt har fullgod teknisk utrustning. 

 

Gruppindelning

Kvalmatchernas gruppindelning görs av SFIF med strävan efter idrottslig balans. Hänsyn tas också till att manliga och kvinnliga lag från samma klubb så långt möjligt skall tävla på samma plats.

 

Arrangör

Utses av SFIF sedan gruppindelning genomförts.

 

Kontrollant / jury

Kontrollant utses av SFIF. På kvalmatch fungerar kontrollant som överdomare.

Vid finalen skall jury bestående av kontrollant plus två neutrala personer finnas.

 

Inbjudan /anmälan

Kvalificerad förening skall till SFIF bekräfta sitt deltagande i lag-SM på särskilt anmälningsformulär, ett per lag.

Arrangör skall senast tio dagar före match översända inbjudan till övriga deltagande föreningar.

Inbjudna föreningar skall senast fem dagar före match bekräfta sitt deltagande.

Kopia av inbjudan och bekräftelse skall samtidigt skickas till SFIF.

 

Tekniskt möte

Tekniskt möte för de deltagande klubbarnas lagledare skall ledas av kontrollanten och hållas ej senare än en timme före matchstart.

 

Laguppställning

Preliminär laguppställning skall meddelas arrangören senast fem dagar före match.

Definitiv laguppställning skall lämnas vid tekniska mötet.

Ändring kan dock göras fram till 20 minuter före grenstart eller ännu senare om detta är tävlingsadministrativt möjligt.

Ändring behöver ej godkännas av tävlingskontrollant, dock uppmanas deltagande lag att vara sparsamma med sena ändringar.

 

Representationsbestämmelser

SFIF:s representationsbestämmelser gäller för lag-SM. Observera speciellt bestämmelserna för SM-tävlingar när det gäller utländsk medborgare.

Tävlande måste vara behörig att representera förening senast den 15 maj för att få delta i match. (Dvs den som byter förening efter den 15 maj kan ej tävla i match för den nya föreningen).

Om förening har flera lag i cupsystemet får tävlande delta endast i ett av lagen i resp matchomgång.

 

Avbrutet deltagande

Om förening avbryter deltagande i lag-SM (final eller kvalmatch) nedflyttas den till lägsta division i egen region.

Utebliven start i fyra eller fler tävlingsgrenar räknas som avbrutet deltagande.

Undantag gäller dock från denna bestämmelse om uteblivna starter orsakas av minst en timmes försening av allmänna kommunikationsmedel eller av för huvuddelen av föreningslaget anordnad busstransport som bevisligen försenats genom fordonshaveri.

Sådana förseningar får dock ej försena eller ändra fastställt tidsprogram.

 

Lottningsschema

Nedanstående av SFIF fastställt schema för banfördelning och hopp/kastordning skall följas.

SFIF genomför i förväg lottdragningen mellan deltagande lag.

 
6 lag
A
B
C
D
E
F
100, längd, spjut
4
3
6
5
2
1
200, hinder, tresteg
3
5
1
4
6
2
400, 5000, slägga
1
2
5
6
3
4
800, höjd, 4x100
5
4
2
3
1
6
1500, lång häck, kula
6
1
3
2
4
5
kort häck, stav, diskus
2
6
4
1
5
3
 

Tidsprogram

Nedanstående av SFIF fastställt tidsprogram skall följas - med faktisk starttid = 00.00 i programmet) såvida ej idrottsplatsens utformning hindrar detta.

Tid Löpning Hopp Kast
17.00 K 400m häck M Stav

M/K Slägga (16:00)

17.10 M 400m häck K Tresteg  
17.20 M 100m M Höjd  
17.30 K 100m    
17.40 M 3000m hinder    
18.00 K 1500m hinder M Längd  
18.15 M 200m    
18.20     M/K Diskus
18.25 K 200m    
18.35 K 800m    
18.45 M 800m    
19.00 K 100m häck K Stav  
19.10 M 110m häck K Längd  
19.20 K 5000m    
19.30   K Höjd M/K Spjut
19.45 M 5000m   K/K Kula
20.00   M Tresteg  
20.10 K 400m    
20.15 M 400m    
20.30 K 1500m    
20.40 M 1500m    
20.50 K 4x100m    
21.00 M 4x100m    

 

Antal försök

I längd, tresteg, kula, diskus, slägga och spjut är antalet försök reducerat till fyra per deltagare. Kastgrenarna genomförs män och kvinnor samtidigt och saxas så att kvinnorna först genomför sin första omgång, sedan männens första omgång, sedan kvinnornas andra o s v.

 

Hopphöjder

M Höjd: 150-165-175-182-187-192-196-200-203+3cm
M Stav: 260-290-320-340-360-380-400-416-431-446-456+10cm

K Höjd: 120-130-140-147-154-159-163-167-170+3cm
K Stav: 160-200-230-260-280-300-315-328-338-348+10cm

 

Delad placering

Om två tävlande delar förstaplats i en gren genomförs inget skiljeförfarande utan den delade placeringen gäller.

 

Protester

Vid lag-SM-matcher är protesttiden förkortad från gängse 30 minuter till 15 minuter räknat från när resultatet i grenen offentliggjorts.

 

Poängberäkning

Vid match med X lag: X poäng för grenseger och sedan fallande till 1 poäng för placering X i varje gren (inkl stafett). 
Dvs vid match med 6 lag: 6-5-4-3-2-1 poäng i varje tävlingsgren.

Vid delad grenplacering delas poäng lika (dvs en delad andraplats ger 4½ poäng till båda lagen).

För att vara poänggivande måste resultat uppfylla fastställda stipulationsgränser.

OBS: Tävlande utan giltigt resultat i en gren blir utan placering och ger därmed inte heller någon poäng.

 

Skiljeregel 

Om två eller flera föreningar uppnår samma slutliga poängsumma i match, avgörs placeringen genom antal grensegrar, därnäst antal andraplaceringar osv.

Om lag ändå fortfarande är lika avgörs placeringen i stafetten.

 

Priser

Segrande förening i lag-SM, män resp kvinnor, erhåller RF:s mästerskapstecken. Lagmedlemmarna erhåller RF:s mästerskapstecken i miniatyr.

Andra- och tredjeplacerade föreningar i lag-SM erhåller förbundets prisjetonger för SM-tävlingar.

 

Resultatlista

Fullständig resultatlista från match skall ske på sedvanligt sätt med angivande av samtliga uppnådda resultat samt poängställning efter matchen och skall finnas publicerad på Internet senast 2 timmar efter avslutad match.

 

Övrigt

I övrigt gäller i tillämpliga delar SFIF:s ordinarie tävlingsregler.

 

 

 

Föredragningslista för tekniskt möte

 

1. Matchen genomföres i enlighet med SFIF:s tävlingsregler och de speciella bestämmelser som fastställts för Svenska Friidrottscupen.
OBS! Tiden för inlämnande av protest är i cupmatcher och Lag-SM förkortad från 30 till 15 minuter. Tiden räknas som vanligt från det att resultaten officiellt har kungjorts.

2. Namnuppgift på tävlingsledare………………………………………………………….

Namnuppgift på teknisk ledare………………………………………………………….

Namnuppgift på tävlingssekreterare…………………………………………………….

3. Eventuell tävlingsjury (kontrollanten + två neutrala personer).
OBS! Jury endast vid Lag-SM, vid övriga cupmatcher fungerar förbundskontrollanten som överdomare.

4. Matchen genomföres enligt fastställt tidsprogram. Vid avvikelse, som tidigare godkänts av SFIF, skall skäl anges och i majoritet godkännas av närvarande lagledare.

5. Lottning verkställs av SFIF i förväg. Tilldelad bana behålles även om lag eller medlem av lag uteblir. Vid delad placering delas poängen. Något skiljeförfarande genomförs ej. Detta gäller även teknikgrenarna.

6. Antal deltagare. OBS! Högst tre aktiva får dubblera i individuella grenar. Extra deltagare utom tävlan tillåts ej i någon gren.

7. Laguppställning överlämnas vid tekniska mötet till sekreterariatet. Laguppställningen skall innehålla uppgift om födelseår. Eventuell senare ändring kan göras fram till grenstart om detta är tävlingsadministrativt möjligt annars senast 20 minuter före grenstart.

8. Poängberäkning - se tävlingsbestämmelserna.

9. Nummerlappar behöver ej användas eftersom de tävlande skall bära resp förenings tävlingsdräkt.

10. Inga föreningsledare eller tränare tillåts vistas på innerplanen under pågående match. Detta gäller även eventuell kastplan.

11. Kontrollera att godkänd eltidtagningsutrustning finns tillgänglig samt att som reserv tillräckligt antal klockor och tidtagare finns för manuell tidtagning.

Kontrollera att det finns tillräckligt antal funktionärer (speciellt bandomare).

Om tillräckligt antal funktionärer ej finns, se till att komplettering sker genom exempelvis gästande föreningsledare. Poängtera det viktiga i att bandomarna är rätt placerade (i kurvor etc) samt att det finns en växelkontrollant per bana/växel under stafetterna. Denna skall vara placerad i jämnhöjd med bortre gränsen av växlingszonen på resp bana.

12. Hopphöjder: Se tävlingsbestämmelserna!

13. Egna redskap får användas om de före tävlingen inlämnats för kontroll och därvid godkänts av tekniske ledaren. Dessa redskap betraktas som arrangörens till dess tävlingen är avslutad. De förvaras av tekniske ledaren och får under tävlingen användas av samtliga deltagare.

Uppdaterad: 09 JUN 2009 11:52 Skribent: Henrik Balkander

 SFIF sponsorer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår Facebooksida

Facebook 

Våra Sponsorer

 

 

adidas_logo[1]

 

stadium_nylogga1

 

 

idrottensbingo2

Postadress:
Hammarby IF Friidrott - Friidrott
Enskede Idrottsplats, Enskedevägen 95
12263 Enskede

Besöksadress:
Enskede IP, Enskedevägen 95
12263 Enskede

Kontakt:
Tel: 086480320
E-post: info@hammarbyfriidro...