Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte torsdagen 19 mars, 19:30 (Ny tid!)

23 FEB 2015 15:25
Föreningens medlemmar kallas härmed till Årsmöte torsdagen den 19 mars klockan 19:30 i Bockatorpet. Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast torsdagen den 5 mars. Välkomna! OBS! Ny tid!
  • Uppdaterad: 24 FEB 2015 23:08

Preliminär dagordning för årsmötet
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
6. Framläggande av:
a) Verksamhetsberättelser för det senaste verksamhetsåret.
b) Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
c) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
7. Beslut angående:
a) Fastställande av verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
b) Ansvarsfrihet för huvudstyrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av medlemsavgifter för 2016
9. Fastställande av verksamhetsplaner samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
11. a) Val av ordförande för ett år
b) Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för två år
c) Val av två styrelsesuppleanter med för dem fastställd turordning för ett år
d) Val av två revisorer och minst en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte huvudstyrelsens ledamöter delta.
e) Minst fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. En ledamot utses till ordförande och sammankallande i valberedningen.
f) Beslut om val av ombud till SDF-möten och andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud, kan hänskjutas till respektive arbetsgrupp.
12. Övriga frågor
13. Avslutning
Skribent: Niklas Nilsson
Epost: This is a mailto link

 

Stöd Härlövs IF

 

 
Sponsorhuset
 

 
 

 
bingolotto

Köp Bingolotter - Ange Härlövs IF som din favortiklubb!

 

 

Våra Sponsorer och
Samarbetspartners

 

Sparbanken Skåne
 
Sportringen - Kristianstad
 
Kristianstad_logo
 
backaskog
 
fantasilogo
 
 
Skanskalandskaplogo
 
Nävlinge_logo
 

Postadress:
Härlövs IF
Helen Nilsson, Bockebodavägen 140
29192 Kristianstad

Besöksadress:
Bockatorpet, Bockebodavägen 474-80
29192 Kristianstad

Kontakt:
Tel: 0706670724
E-post: This is a mailto link

Se all info