Hoppa till sidans innehåll

Arbetsmiljöpolicy


 POLICY GÄLLANDE KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

 Heby ryttarförening

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera typer av oacceptabelt beteende.

Heby Ryttarförening ska präglas av en god arbetsmiljö, såväl fysiskt som organisatoriskt och socialt. Ingen form av kränkande särbehandling accepteras. I det systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs vid Heby Ryttarförening ingår att förebygga och utreda kränkande särbehandling.

Definition

Med kränkande särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller flera anställda på ett kränkande sätt som kan leda till ohälsa hos de som drabbas eller till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 behandlar arbetsgivarens ansvar för hantering av kränkande särbehandling. Kränkande särbehandling kan leda till att personens arbete påverkas negativt och kan även leda till allvarlig psykisk ohälsa.

Läs mer om föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö 2015:4 på Arbetsmiljöverkets webbplats

 

Läs mer om Heby ryttarförenings Arbetsmiljöpolicy på omstående sida.

Exempel på kränkande särbehandling

  • att inte hälsa på någon
  • att kalla någon för öknamn
  • att frysa ut någon
  • att exkludera någon från möten
  • att anklaga någon orättvist
  • att hänga ut någon personligen
  • att kalla någon för kränkande saker
  • att kalla någon för kränkande saker inför andra.

 

 

 

Styrelsen 5 mars 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsmiljöpolicy för Heby ryttarförening

 

 

 

Arbetsmiljöpolicy för Heby ryttarförening, fastställd av styrelsen den 5 mars 2019

 

Vår vision är att vara en ridanläggning för alla med häst- och ridintresse. En förutsättning för en framgångsrik verksamhet är att den utmärks av en miljö som är utvecklande, stimulerande, säker och trygg. Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas förebyggande med arbetsmiljölagstiftningens krav som grund och med en strävan att ständigt förbättra arbetsmiljön. Alla som är verksamma vid Heby ryttarförening har ett ansvar att bidra till klubbens bästa, bland annat till en god arbetsmiljö.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i samverkan mellan styrelse (arbetsgivare) och anställda. Respekt och omtanke ska gälla i alla relationer liksom ett gemensamt ansvarstagande för ridskolans värdegrund, uppgifter och mål. Heby ryttarförening har nolltolerans mot diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

 

 

Uppdaterad: 14 MAR 2019 16:16 Skribent: Dorothee Grelle
E-post: This is a mailto link

Sponsorer:

Salhamm - Redskap för hästanläggningar

Svenska Spel

Hebygårdar
Sala Sparbank

Glada hästen i spiltan

Washap

ICA Heby

Postadress:
Heby RF - Ridsport
Annehill
74432 Heby

Kontakt:
Tel: +46022431060
E-post: hebyryttarforening@o...

Se all info