Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse


Verksamhetsberättelse 05-06

Helsingborg Basket
Verksamhetsberättelse 2005-2006Styrelsen för Helsingborg Basket avger följande verksamhetsberättelse för tiden

1 juli 2005 – 30 juni 2006.

 

STYRELSEN                 Ordförande                           Kenneth Lantz

                                      Vice Ordförande/ Kassör    Christina Johansson

                                      Sekreterare                          Lennart Nilsson

                                      Ledamot                               Inger Björk-Jensen

                                      Ledamot                               Ingela Schönberg

                                      Ledamot                               Stefan Alsnäs
Suppleant                             Camilla Fastberg

                                                      Suppleant                             Paul Ork

                                                                

Lars Persson har som senioransvarig varit adjungerad till samtliga styrelsemöten.

 

ANSTÄLLDA             Under året har följande varit anställda av föreningen;

Bertil Raalas, Harriet Tillbom, Annika Sinclair, Susanne Dahlstrand, Christian Friström, Lars Sundström, Malin Sinclair, Jonas Christensen, Ingrid Strand, Lisa Nilsson, Stefan Svensson, Arvo Pirttikoski, Jay Anderson, Kevin Fitzgerald, Helena Dahlgren, Marcus Sundell, Catarina Bertram, Violeta Güven,  Peter Hansson och Gösta Lindebladh.

                                           

REVISORER                 Gun Hall och Hans Otto har varit ordinarie revisorer och Joakim Cedergren har varit revisorsuppleant.

 

SAMMAN -                     Styrelsen har hållit 14 protokollförda styrelsemöten, samt en del

TRÄDEN                        telefonmöten. Det har även hållits en hel del utskottsmöten, arbetsmöten och samarbetsmöten med de övriga nordvästskånska föreningarna.

 

ANSLUTNINGAR          Helsingborg Basket har varit anslutna till följande förbund och organisationer:

 

Riksidrottsförbundet

Svenska Basketbollförbundet

Föreningen Basketligan

Skånes Basketbollförbund

Skånes Idrottsförbund

HBGS Idrottens Samorganisation (HISO)

Helsingborgs Ungdomsråd

Föreningen Idrottsarkivet

 

LOKALER                      Föreningens verksamhet har bedrivits i flertalet av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar. Verksamhet har även bedrivits i föreningens klubblokal i GA-hallen på Magistergatan 2.

 

 

UTBILDNING                 Basketlinjen  på Filbornaskolan har genomförts för andra året i rad.

                                        3 st elever startade i åk 1 och dessutom fanns det 3 st som gick i åk 2.

                                        Ansvarig för träningarna har Per Lundahl varit. Håkan Ludwig är ansvarig för verksamheten och Niklas Andersson har ansvarat för intagningarna.

                                       

                                        Basketlägret i Ängelholm, North West Camp, är en tradition inom basketen och firar i år 10-års jubileum. Ett mycket stort arbete görs av bland annat av Anders Åkesson och Jörgen Sellin. På lägret fanns gott om ledare, spelare och en lägermamma från HB. Lägret i år omfattade Miniläger (födda 1994-1995), Ungdomsläger (födda 1989-1993), Dagläger (födda 1996-1998) samt ett Elitläger (1988-1990).                 

 

Under säsongen har man i utbildningssyfte även haft sekretariatskurser med de äldsta lagen och föräldrar i de olika lagen. Den andra baskursen hölls under hösten och våren med Niclas Andersson och Björn Hartsmar där F90, F91, P90 och P91 deltog. Utbildningen har varit en obligatorisk introduktion till domar/ledarutbildning på föreningsnivå.

5 st har gått grundkurs och 3 st har gått steg 1 tränare.


Under den första veckan i augusti 05 i GA-hallen hade vi åter igen besök av ett tiotal coacher från USA som höll öppna träningar för bland annat HB spelare och en del andra intresserade.
Klubben har dessutom haft många deltagare på de utbildningskvällar som HISO anordnar och på basketclinics som basketförbundet anordnar.

Utöver detta har klubben haft ett stort antal träffar med föräldrar och lagen. Dessutom har det genomförts mycket arbete i utskott och kommittéer, som alla kan ske i studiecirkelform vilket bara är bra för föreningen.

 

FONDER                   Föreningen har under verksamhetsåret fått medel från följande fonder;

                                        Från Föreningssparbanken med 300000 kr att användas till Handikappverksamhet och skolbasketverksamhet.

                                        Från Handslaget (SBBF) med 30000 kr till projektverksamhet.

                                        Från Gustav V:s minnesfond med 25000 kr för utbyte med Makedonien.

                                        Från Folke Bernadottes Fond med 30000 kr för utbyte med Polen.

 

MEDLEMSANTAL           Ålder                                  Män              Kvinnor         Totalt

  

   < 7                                      1                    0                    1

   7 – 14                                 249               251               500

   15 – 20                              122               145               267

   21 – 25                              13                 13                 26

   > 25                                    61                 37                 98

                                              

446               446               892

 

                                        Medlemsantalet har i stort sett hållit sig konstant från föregående år. Vi ser dock en tendens att det är svårare att få in medlemsavgifterna i våra skolgrupper. Maria Park är ett stort undantag där i stor sett samtliga betalt. Verksamheten är ju ny här och alla vill ha boll och tröja.

 

 

UNGDOMS-                   Säsongen 2005/06 har varit den andra med Ungdomskommittén som

VERKSAMHETEN       ledande organ för våra ungdomslag. Uppdraget har varit att ta ansvar för den sportsliga verksamheten för spelare i åldern 11-18 år. Här nedan har vi sammanfattat året som vi har bakom oss.

 

Lagen

Vi har i år haft 14 ungdomslag i verksamheten; P88/89, P90, P91, P92, P93 VIT och P93 BLÅ på pojksidan medan flicksidan har bestått av F87/89, F90, F91, F92, F93 VIT, F93 BLÅ, F94 och F95/96..

 

Tävlingar

Under året har lagen deltagit i olika serier, cuper och turneringar, enligt följande:

Skåneserien    14 lag (alla)

Lundaspelen   11 lag (P88/89, P90, P91, P92, P93x2, F90, F91, F92, F93x2)

Öresundsligan                        4 lag (P91, F91, F92 och P92)

USM                  2 lag (F90 och P91)

Norrköping B.C 2 lag (F90 och P91)

Billys B.C        10 lag (F90, P90, F91, P91, F92, P92, F93x2 och P93x2)

Scania Cup       2 lag (P91 och P93)

Festivalen GBG 2 lag (P88 och F90)

 

Lagframgångar

Pojkar 91; Kvartfinal i USM, Segrare i Billys och 11:a i Scania Cup

Flickor 90;Segrare i Billys, 2:a i Festivalen GBG och DM Segrare.

Pojkar 93; 7:a i Scania Cup och DM Segrare

 

Våra lags framgångar har i år varit fler och bredare än tidigare säsonger, vi både hoppas och tror att detta beror på att vi jobbar både bredare och med högre kvalité.

 

Individuella framgångar

                   Skånelagen:   F92 Donne Delija, Jessica Paulsson, Rebecka Ludwig

                                                                 P91 Martin Fastberg, Oskar Nilsson

                                                                 F91 Isabelle Åkesson, Clara Mutambala, Sauping Ngo

                                                                 P90 Kevin Navarro

F90 Nathalie Schönberg, Lina Olsson, Matilda Dahlgren, Jeanette Paulsson och Michelle Green

 

Regionslagen:                      P91 Manfred Bernborg

                                                                 F91 Maja Nilsson, Kristina Hammoura, Maja Smakowski

 

Landslag:        Damer U15 Maja Smakowski

 

Dessa individuella framgångar är kanske det vi är mest stolta över, förbättringen mot föregående år är både stor och tydlig. Vi vågar nu tro på att vi i många lag har förbättrat den individuella träning så att våra ungdomar får möjligheten att bli så bra de kan bli. För andra året i rad får vi med en spelare till U15 landslagen, en tradition som vi gärna för vidare.

 

Övrigt

För första gången på flera år stod vi som arrangör för en USM-omgång. P91 spelade sin kvartsfinal omgång i GA hallen. Gästande lag var Högsbo, Luleå Steelers och Stockholms Polisen. Förutom att det spelades bra basket av hög ungdomskvalité, så fick vi som arrangör fantastiskt beröm för vårt sätt att ta hand om de gästande lagen. Detta ger oss blodad tand gällande arrangemang och vi vågar nu tro på ännu större arrangemang i framtiden.

PearlsGalan genomföres in början av juni. Vårt andra år med en gemensam avslutning genomfördes på ett mycket bra sätt. Utvecklingen från premiäråret var tydlig och många föreningsledare gjorde denna kväll både möjlig och oförglömlig. Ett stort tack till alla dem som fanns med i vår projektgrupp.

 

I samband med PearlsGalan utsågs pristagare i olika kategorier, denna årliga händelse ser vi redan nu fram emot och planläggningen för PearlsGalan 07 är redan i gång.

 

Coacherna

Vi har i år varit en homogen och bra coachgrupp där alla ledare jobbat hårt för att utveckla sina spelare. Samarbetet mellan lagen har också varit en stor skillnad från tidigare år. Coacherna har influerat varandra och konkret hjälpt varandra med träningar på ett sätt som varit imponerande.

 

Vi vill tacka alla de coacher som i år representerat HB Pearls i både tränings- och matcharrangemang: Rachid El-Hallah, Takis Pilpilidis,  Jörgen Fastberg, Inge Gustavsson, Kevin Fitzgerald, Goran Radic och Christina Nujic har varit verksamma med våra pojklag. Bengt Lööw, Jörgen Lillieholm, Katarina Melin, Nisse Andersson, Niklas Najafi, Henrik Lindström, Marika Pettersson, Gabriella Ork, Harriet Tillbom, Lars Sundström, Zlatko Birgander och Lirije Berisha har verkat inom flicklagen.

Utan dessa ledares stora och ideella engagemang hade vi inte kunnat bedriva verksamheten med den höga kvalité som gjorts under året. Spelare, föräldrar och hela föreningen har alla dessa att tacka för ett fantastiskt arbete.

 

Vi vill också rikta ett stort tack till alla föräldrar som har ställt upp runt sina egna lag med transporter, sekretariat, mat mm. Att många dessutom funnits på plats vid matcherna i Basketligan där man sålt kaffe, mackor och annat godis, gör att hela föreningen bugar sig och tackar – utan er ideella insats hade inte detta varit möjligt.

 

Utvärdering            Vårt arbete under året har varit fokuserat på att fortsätta på den inslagna

UNGDOMS-                   vägen – att bygga vår ungdomsverksamhet både i ökad storlek, men framför

VERKSAMHETEN       allt med ökad kvalitet.

 

Vi har i år lyckats med båda bitarna, genom att ha 14 lag i verksamhet så har vi tagit ett kliv framåt och är idag Skånes näst största förening.

Kvalitetsökningen märks mest genom tre delar; lagen tränar oftare och med fler spelare på varje pass, den tekniska nivån på de spelare som når individuella framgångar står sig mycket väl (vi tillhör de bättre) och våra spelare vill träna på att förbättra sig. Den sista punkten är nog det bästa betyget våra ungdomstränare kan få – spelare som vill lära sig ännu mer.

 

Ett av våra större mål när vi bildade Ungdomskommittén, UK var att få fram juniorlag på både herr och damsidan – något vi har saknat under många år. När vi nu stänger säsongen kan vi konstatera att vi har lyckats väl redan efter år 2.

 

Idag finns det c:a 15 spelare på dam respektive herrsidan som vill träna mycket och med god kvalité. Detta är resultatet av många ledares goda arbete under högstadiet.

 

Detta märks också i antalet spelare som nu är intagna på Filbornagymnasiet inför läsåret 2006/07, från att vi varit 6 elever föregående år så kom boomen nu, hela 20 elever kommer att vara inskrivna som basketelever kommande läsår. Det är med stolthet vi gör detta konstaterande.

 

Ungdomskommittén, UK

Under året har UK bestått av följande ledamöter; Ingela Schönberg, Bo Lundin, Mathias Persson, Henrik Lindström, Jörgen Fastberg och Nisse Andersson.

 

Hela gruppen har under året arbetat hårt för att HB Pearls skall vara en ungdomsverksamhet som både spelare, föräldrar och ledare kan vara stolta över. Vi hoppas att vi har lyckats lite även med detta.

 

Inför säsongen     Vi känner att vi har tagit steg framåt i vår strävan att utveckla basket-

2006/2007                     träningen för våra ungdomar. Men varje steg framåt leder till nya vägar och då även nya vägskäl.

 

Inför kommande säsong så ligger förslaget att bilda en Ungdomsstyrelse som skall verka med en egen rambudget. Detta är ett avgörande steg för att vi skall kunna arbeta vidare med snabbare beslut och tydligare riktning. Vi har många bra sidor som vi kan se idag, men det finns tydliga områden som vi bör/måste utveckla, med start kommande säsong. Minibasket i åldern 9-10 år, ett utbildningsprogram för både spelare och ledare, utveckla vår coachorganisation för framtiden, ta hand om våra talanger i juniorlagen, starta Kärnhusets basketklasser är bara några av de förslag som finns.

 

SKOLVERKSAM-         Föreningen har under säsongen bedrivit verksamhet med 26 olika skolor.

HETEN                           Ca 800 barn har deltagit i basketträning på skolorna i klasserna 1-6.   Våra ledord i detta arbete är jämlikhet och integration.

Under året har föreningen gjort en mycket stor satsning på skolor med stora sociala problem. Denna satsning har möjliggjorts bland annat genom samarbete med Utvecklingsnämnden och Informationscentrum för invandrare samt Bildningsnämnden. Vi har startat upp verksamhet på en ny skola, Maria Park skola. Två lovturneringar mellan skolornas träningsgrupper har genomförts under säsongen.

Föreningen har under säsongen fått ekonomisk hjälp till skolverksamheten från både kommunen och projekt Livsrum.

 

UPPSAMLINGS-           Under säsongen 05/06 har vi gjort en utökning av träningstiderna för de  TRÄNING                       barn och ungdomar som behöver träna mycket grunder, innan de flyttas

Till respektive lag. Det finns också ett stort behov av motionsträningar för äldre ungdomar som kanske inte satsar på elitspel utan bara vill spela för att det är roligt. Träningarna har legat förhållandevis tidigt på helgförmiddagarna och fyller därmed även en social funktion genom att ungdomarna måste lägga sig i tid för att orka upp till träningarna.

                                        Vi har under året utökat verksamheten med fler grupper med äldre ungdomar, både flickor och pojkar som vill spela basket på motionsnivå.

Verksamheten bedrivs i samarbete med socialtjänsten och skolorna.

 

LOVVERKSAMHET     Under påsklov och höstlov har föreningen haft öppen verksamhet på GA-hallen för intresserade i samarbete med HD. Det har genomförts träningar, och tävlingar. Under sommarlovet har vi haft öppen verksamhet i form av streetbasket, på Gröningen vid fint väder och i GA-hallen vid regnväder. 8 ledare har skött denna verksamhet i samarbete med Utvecklingsnämnden.

 

SPECIALBASKET       Från och med säsongen 02/03 har vi även startat basket för rörelsehindrade barn och barn med särskilda behov. Bidrag från Föreningssparbanken har gjort att denna verksamhet har kunnat utökas och förbättras. Vi har haft grupper på GA-skolan och Filbornaskolan. Denna verksamhet har varit mycket uppskattad bland barn, föräldrar och personal på skolorna och vi kommer att försöka utöka och förbättra verksamheten ytterligare under säsongen 06/07 under förutsättning att vi erhåller ekonomiska medel för en fortsättning.

 

PROJEKT                      Från och med 1 jan 2003 bedriver föreningen ett integrationsprojekt som från början startade som ett samarbete mellan Helsingborg Basket,

Stattena IF och Svensk-arabiska Vänskapsföreningen.

Från och med säsongen 04/05 driver vi projektet bara i samarbete med Stattena IF. Projektet riktar sig nu mot sju skolor, Drottninghögsskolan, GA-skolan, Wieselgrensskolan, Raus Plantering, Adolfsbergsskolan, Dalhemsskolan och Fredriksdalsskolan. Vi bedriver både rastverksamhet, insatser under idrottslektioner och basketträning/bollek efter skoltid på dessa skolor. I detta projekt gör vi en betydande samhällsinsats.

 

I samarbete med Helsingborgshem har vi startat upp ett projekt som avser att minska vandalisering i bostadsområdena genom att prata om detta med barnen och ungdomarna samtidigt som man aktiverar och stimulerar dem med andra sysselsättningar.

                               

EGNA                             Under den gångna säsongen arrangerade Helsingborg Basket som

ARRANGEMANG         vanligt de årliga Skol-OS finalerna. 48 lag spelade slutspelet, men i stort sett samtliga klasser i åk 4-6 i Helsingborg var under hösten med och spelade grundomgångarna, som var kvalificerande för slutspelet.

                                       

För andra året  anordnades HD-Cupen under sportlovet i stället för på påsklovet, som vanligt tillsammans med Helsingborgs Dagblad. Denna turnering är öppen för skolklasser från årskurs 3 till 9.

 

SAMARBETS-              Samarbetet mellan klubbarna i Nordvästskåne har fortsatt.

PARTNERS                   Vi har haft ett antal ej protokollförda möten.

Under året har vi också fortsatt samarbetet med Stattena IF, där vi gemensamt genomfört projektet, ”Idrott över gränserna”. Tillsammans med Syriska kulturföreningen har vi haft ett tjejprojekt, för att underlätta integrationen för invandrarflickor i verksamheten.

 

EKONOMI                      Ännu ett år av ansträngd likviditet. Flera faktorer har hållit oss i greppet med en ansträngd likviditet. Marknadsgruppen har förstärkts och gjort betydande insatser för att förbättra föreningens ekonomi. Personal och ekonomiansvarig har gjort betydande insatser för att minska på kostnaderna. Detta till trots har klubben fått kämpa i motvind ekonomiskt sett.

Vi har fått många nya samarbetspartners och detta har gett klubben ett ökat erkännande i regionen som i sin tur genererat fler partners och på sikt också en bättre ekonomi. Avtalet med Öresundskraft om att byta namn på ligalaget till Öresundskraft Basket var en betydelsefull milstolpe under året.

 

Flera positiva punkter finns i resultatrapporten såsom högre entréintäkter på ligalagets hemmamatcher. Detta visar på ett större intresse för basket i Helsingborg. Dessutom har vi konstaterat att våra satsningar på sponsor-aktiviteter med besök hos våra sponsorer gett många nya och värdefulla kontakter. Detta nätverk kommer vi att utveckla under kommande verksamhetsår.

Helsingborgs stad har beslutat att fortsätta med sitt borgensåtagande ytterligare två år. Kravet för detta är en tydligare uppdelning av klubbens ekonomi och redovisning. Framöver kommer vi att redovisa respektive sektor för sig för att tydligare visa deras individuella resultat.

 

Årets underskott skall under nästa verksamhetsår minskas genom att vi ökar sponsorintäkterna, samtidigt påbörjas amortering av skulderna, vilket framgår av lagd budget för 2006-2007.

 

FÖRSLAG TILL AN-     Styrelsen föreslår att till ansamlad förlust, balanserad förlust 431128,01

SAMLAD FÖRLUST    och årets förlust 1027755.06 disponeras, så att 1458883,07 överföres i ny räkning.

 

UPPNÅDDA MÅL         Det är mycket som kan nämnas under denna rubrik. Viktigaste målet som klubben nått fram till är att ungdomar kommer till vår verksamhet och tycks trivas. Detta ger oss ett erkännande och energi att driva verksam-heten vidare. Vi kommer aldrig att bli en klubb som endast arbetar med seniorbasket i Basketligan. Det viktigaste för oss är och skall så förbli, att barn och ungdomar känner glädje och tillfredsställelse i att spela basket under våra duktiga coacher. Detta mål har vi uppnått med råge, men vi kan bli bättre.

Dam- och herrlaget har gjort mycket goda resultat under året. Vi gläder oss över samarbetet som damerna har med ÄLI och detta skulle vi vilja utöka framöver. För herrlaget blev årets ligaspel en stor succé. Det gjorde ont när vi föll på målsnöret i de rafflande kvartsfinalerna mot Akropol. Målet för nästa år är att gå fram till kvartsfinal och gärna vidare.

I slutet på verksamhetsåret bytte vi coach för ligalaget och Jay Andersen ersättes av Mattias Kenttä från Plannja. Vi välkomnar Mattias och hoppas att detta skall betyda en tändning för hela ligalaget som sprider sig ner i alla övriga lag.

 

MÅL INFÖR 06-07      Vi tror fortfarande att det är viktigt med ett bra ligalag som morot och

inspiration till klubbens många duktiga ungdomar. Vi har genom vårt samarbete med Öresundskraft AB träffat en överenskommelse om att vårt ligalag framöver skall heta Öresundskraft Basket. Detta är en satsning och målsättning som kommer att berika klubben och Helsingborg med många bra ligamatcher. Denna gemensamma satsning kommer att skaffa nya sponsorer och samarbetspartners till klubben. Vi har redan idag fått flera andra företag som aktivt gått in i olika former av samarbete.

 

Skolsatsning och ungdomsverksamhet kommer även i framtiden att vara det centrala för klubben. Styrelsen kommer i början på hösten att göra en viss form av omorganisation för att tydligare dela upp verksamheten inom de olika sektionerna ungdomsverksamheten, skolverksamheten och ligalaget.

 

Under 2006 - 2007 kommer kontakt att tas med grannklubbar i Ängelholm och Helsingborg för att påbörja samtal och förhandlingar om ett utökat och berikande samarbete inför framtiden. Det är viktigt att basket i nordvästra Skåne blir en stark idrott och vår målsättning är att basket skall vara en av de största vinteridrotterna i denna del av Skåne.

 

För att denna satsning skall vara trovärdig har styrelsen i dagarna beslutat att anställa en ny kanslichef. Det är en glädje för oss att här välkomna Lennart Jensen som anställd och klubbens högste tjänsteman. Välkommen Lennart att vara chef och medarbetare till våra övriga duktiga anställda.

                                       

En klubb av denna storlek kräver personal som är anställda och sköter det dagliga arbetet på kansli och med myndigheter. Dessutom har vi föräldrar och andra ledare som varje vecka ställer upp ideellt och med stor iver tar tag i vårt ungdomsarbete. Ligalagets hemmamatcher har krävt stora insatser av många frivilligarbetare. Styrelsen har i möjligaste mån försökt vara ansvariga för detta. Många brister finns, men glädjen och viljan att göra det bästa har varit vår drivkraft.

 

LÅNGSIKTIGA MÅL     Som förra året kommer vi att satsa på att Öresundskraft Basket skall spela SM-final 2009. Vi kommer att påbörja samtal med övriga klubbar i regionen för att på så vis stärka basketverksamheten i nordvästra Skåne. Klubbens olika delar skall var för sig utvecklas till tydliga och fristående verksamheter i framtiden. Skol- och ungdomsverksamhet skall förbli grunden i klubben. Våra samarbetspartner skall känna mer närhet till klubben och få bättre information om klubbens olika verksamhets-sektioner.

 

                               

ÅRSPRISER              Även i år hade vi PearlsGalan, där vi delade ut samtliga priser för året.

 

 

AVSLUTNING                Sist men inte minst, vill styrelsen säga tack till alla, ovannämnda och bland andra, sponsorer och sympatisörer, som på olika sätt, har stöttat och uppmuntrat oss och klubben att leverera den verksamhet som görs varje vecka, året runt. TACK!

 

 

STYRELSEN

 

 

Kenneth Lantz                           Inger Björk-Jensen                 Ingela Schönberg      

 

 

 

Stefan Alsnäs                           Lennart Nilsson                        Christina Johansson

 

 

 

Paul Ork                                    Camilla Fastberg             2007-06-07 21:49
Av Styrelsen

Det finns inget album kopplat till denna sida.
 
 

 

Huvudsponsorer

 

 

 

Guld Sponsorer

 

  

      

    

        

 

Postadress:
Helsingborgs BK - Basket
GA-hallen, Magistergatan 2
25227 Helsingborg

Kontakt:
Tel: 042-21 81 85, 042-21 81 86
Fax: 042-13 57 97
E-post: This is a mailto link

Se all info