Hoppa till sidans innehåll

Att vara Medlem

20 JAN 2014 22:57
Var god läs!
  • Uppdaterad: 04 NOV 2014 12:21

Att vara medlem i Hisingen Hockey, Göteborg

Rubriker
En förening – Vad är det?

Vad krävs att tillhöra Hisingen Hockey, Göteborg

Medlemsavgiften + Styrelse

Vad får medlemmen för pengarna?

Klubbens Kansli

Klubbens information – www.hisingenhockey.se

Klubbens visioner

Förälder tala med Era barn
Att vara förälder!

Kloka råd till föräldrar

Cupregler

 

Skriv ut Att vara medlem i Hisingen(pdf)

 

En förening – Vad är det?

Enligt uppslagsverk: En sammanslutning av personer eller andra intressenter.
Människor förenas av ett gemensamt intresse. I en idrottsförening samlas man
för att man har intresse av en specifik idrott. När barn hamnar i en
idrottsförening och betalar medlemsavgift, då blir föräldrarna automatiskt
en del av föreningen. Så klaga inte på föreningen! Det är som att spotta i
motvind – man spottar på sig själv.

Vad krävs att tillhöra Hisingen Hockey

• Att betala medlemsavgiften
• Att som föräldrar stå i fiket 2-3 gånger per år
• Att som förälder vara aktiv på lagets cuper och föreningens gemensamma arrangemang

Medlemsavgifter + Styrelse

I styrelsen finns de människor som drar upp föreningens riktlinjer. Styrelsen skall
se till att föreningen, både sportsligt och ekonomiskt, håller sig på vägen och inte hamnar i diket.

Valberedningen är det organ som har mandat att tillrättavisa styrelsen och påpeka missförhållanden.
Om dessa missförhållanden inte rättas till, då har ju valberedningen möjlighet att indirekt påverka
nästkommande styrelses sammansättning. Det direkta beslutet tas av medlemmarna på årsmötet.

KOM TILL ÅRSMÖTET – Det är din chans att påverka din förening.
Årsmötet hålls varje år i  maj.

Av årsmötet i maj 2014 beslutade avgifter i Hisingen Hockey, Göteborg:

Medlemsavgift 1.000:-samt obligatorisk stödmedlemskap för familj 300:- från U9 och äldre.

Samtliga medlemsavgifter skall vara inbetalda senast 31 oktober.

För att erhålla medlemskap i Hisingen Hockey krävs, att den av årsmötet fastställda medlemsavgiften, betalas inom angiven tid. Om så icke sker, löper medlemmen risk att uteslutas ur föreningen med omedelbar verkan. Detta innebär att den aktive stryks ur föreningens register och samtliga försäkringar sägs upp. Återinträde sker endast mot att full medlemsavgift erlägges.


Vad får medlemmen för pengarna?


Ishyra: 750- 800.000kr
Licensavgift = Försäkring. Täcker dock endast invaliditet och dödsfall!
KOMPLETTERA MED EGEN OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING!
Tränare och ledare – utbildning av dessa. De arbetar ideellt!
Anmälningsavgifter för seriespel
Anmälningsavgifter för GP-Pucken
Viss målvaktsutrustning
Viss sjukvårdsmaterial
Domarutgifter – förra året var det 170.000kr
Skridskoslipning och service av maskiner
Lokalhyror
Administration – kanslist konsultnivå 260.000kr

Föreningen omsätter ungefär 2,7 miljoner och intäkterna från medlemsavgifterna ligger på 790.000kr.
Alltså återstår i runda slängar 1,9 miljon kronor för att föreningens finanser skall

gå ihop.

 

Svedea – licens – försäkring


Så anmäler du en skada
Har Du råkat ut för en hockeyskada? Enkelt - ring Svedea - 0771-160 199.

De flesta skador inom ishockeyn går att anmäla med ett telefonsamtal

 

Aktivitetsbidrag


För alla aktiviteter får föreningen aktivitetsbidrag under förutsättning att dessa dokumenteras. Detta görs via aktivitetskort. Aktivitetskorten - excellfilerna skickas per mail till kansliet två gånger om året.(senast 1 februari och 30 juni).
De senaste utbetalningarna har givit mellan 400-450.000 kronor.

Alltså runt en halv miljon.
Det är av yttersta vikt att vi sköter denna närvarostatistik noga vid varje tillfälle som aktiviteter utförs.

SISU lämnar utbildningsbidrag vid varje tillfälle som föräldrar eller ledare träffas under minst en och en halv timma. Även här måste man vara noga med att fylla i aktivitetskort.
Från SISU betalas inga kontanter ut, utan man får en pott som kan användas vid de tillfällen man önskar skicka ledare, tränare och materialförvaltare till utbildning.

Klubbens kansli
Kansli:       031-550808,   This is a mailto link

Klubbens information – www.hisingenhockey.se

 

All information om föreningens verksamhet presenteras på hemsidan www.hisingenhockey.se

 

Klubbens vision 2005
Att vara den attraktivaste föreningen i distriktet.

Vår filosofi
• Att vara en attraktiv förening för både tjej och pojkspelare, tränare, ledare och föräldrar.
• Vi spelar en attraktiv ishockey med full fart och energi.
• Positiva ledare som uppmuntrar och utvecklar spelarna och varandra.
• Positiva spelare som uppmuntrar varandra och vill utvecklas.
• Att spelare, ledare, tränare, styrelse och föräldrar ser Hisingen Hockey som en helhet.

Övergripande mål
• Att stimulera till framsteg i hockey för både tjejer och pojkar
• Att skapa duktiga, kunniga spelare enligt långsiktiga planer så att föreningen i stort sett blir självförsörjande på seniorspelare.
• Att utveckla samtliga spelare efter deras förutsättningar och förmåga så att alla känner att de hänger med. Att gå mot Nivåanpassad träning
• Att bygga upp en framgångsrik laganda.
• Att bereda möjlighet för de som utvecklas snabbare att spela och träna med äldre åldersgrupper samt att för de som inte kommit så långt i sin ishockeyutveckling beredas plats i en yngre grupp.
• Att utbilda föreningens spelare till att bli goda kamrater i skolan, på fritiden och givetvis i föreningen.
• Att ALLA skall ses, då ses ’HISINGEN HOCKEY, GÖTEBORG’ 
• Att Hisingen Hockey skall stå för höga moraliska värderingar beträffande rent spel, antivåld, antirasism samt lag- och kompisanda.
• Att RESPEKTERA ALLA runt verksamheten såsom ledare, med / motspelare, funktionärer, vaktmästare mm
• Att skapa träningsmöjligheter för nybörjare.
• Att bland spelarnas föräldrar skapa engagemang för vår verksamhet.
• Att använda teknikmärket i utvecklingen.
• Att förfoga över minst 25 spelare i varje grupp.
• Att stödja utbildning till distrikts och föreningsdomare, ledare, tränare och båsfunktionärer
• Att all träning skall vara planerad och följa lagets utvecklingsplan
• Att profilera ’HISINGEN HOCKEY, GÖTEBORG’  genom Hockey News, Egna Cuper, märken, overaller, jackor, kepsar mm
• Att stolt bära klubbens färger och tröja
• Att uppträda korrekt som representant för Göteborgs Ishockey på resor och cuper
• Att ha gott samarbete med andra idrottsföreningar och utbildningsorganisationer

Fostran etik och moral


Vi håller tiderna
Både ledare och spelare håller de utsatta tidsangivelserna. Att passa tiderna handlar om att visa respekt för ledare,
lagkamrater och övriga funktioner inom och utanför föreningen.

 

Material och lokaler

För att träningarna och matcherna skall fungera måste eget och givetvis det material som lånas eller hyrs från föreningen
skötas på ett sådant sätt att det kan säljas eller hyras ut på nytt till era yngre hockeykompisar. Omklädningsrum och
andra rum som laget befinner sig i skall lämnas lika snyggt som det var när ni kom. Papperskorgar är till för att användas!

Inget klubbspel i omklädningsrum eller i utrymmet i hallen utanför banan!

Uppträdande mot lagkamrater, motståndare och domare
För att nå ett så bra resultat som möjligt krävs det att ALLA tar hänsyn till sina lagkamrater, det blir betydligt
svårare att våga misslyckas om man får skäll av en lagkamrat än om man får uppmuntrande ord från kamraten, detta gäller
givetvis också ledarens beteende mot laget och den enskilde spelaren.

För att lyckas måste man våga misslyckas! Det kan endast uppnås när spelarna och ledarna känner sig trygga i sin situation.

Ofta utsätts domaren och hans linjemän för protester, vilket kanske inte är så konstigt, han eller hon måste göra sina
beslut inom loppet av en 100/dels sekund. Att spelare passar fel eller att ledaren gör fel i sin coachning händer
säkert i varje match, då skulle det vara konstigt om domaren tar rätt beslut i varje situation.
DET FINNS INGEN SOM HELST ANLEDNING ATT KOMMENTERA DOMARENS BESLUT, för kom ihåg att ”hur fel domaren än dömer
så dömer han rätt”. Ledaren skall heller inte kommentera domarens beslut utan finna sig i de nya förutsättningarna och förbereda laget och spelarna därefter. Barn och ungdomar gör inte som du säger, de gör som du gör!

 

Förälder tala med Era barn

Om följande regler vid hockeyspel och träning:
• VISSELDISCIPLIN – ’att genast komma när ledarna blåser’ (då får vi snart göra en ny övning)
• ATT LYSSNA – ’var tyst och hör på så lär Du Dig någonting om hockey’ (då hinner Du lära Dig mer om Hockey)
• MEDDELA – ’säg till Din ledare när Du behöver lämna isen’ (då vet ledaren var Du gått miste om)
• UPPTRÄDANDE – ’slå aldrig någon med klubban’ (mister Du pucken får Du försöka ta tillbaka den på ett just sätt),
’åk ALDRIG på någon i ryggen’ (Du kan skada Din kamrat/motståndare för livet)

Om Du bryter mot dessa regler VISSELDISCIPLIN, ATT LYSSNA och MEDDELA får Du en tillrättavisning,
hjälper inte detta får Du lämna dagens träning samt ha ett samtal med Dig, Din tränare och Dina föräldrar.

Om Du bryter mot UPPTRÄDANDE får Du gå in och byta om (gäller både träning och match). Efteråt blir det ett samtal med Dig,
Din tränare och Dina föräldrar.
  
Meddela alltid FRÅNVARO till Dina ledare!

Ingen får hänga på sargen eller gå ut på isen förrän vaktmästare stängt sargen ordentligt efter ismaskinen

När träningen är slut hjälps alla till att ta upp puckarna från isen.

Föräldrar undvik att i onödan stå i båset under träningen – Ni bär med Er sand från Era skor. Skridskoslipningen skadas.
Barnen kan själv åka in och hämta sin vattenflaska.

Laguttagningsprinciper i Hisingen Hockey:
• Normalt uppträdande
• Betalt medlemsavgiften
• Träningsflit
• Skicklighet i lagspel
• Skicklighet individuellt
• Meddelat frånvaro i tid
• En rättvis chans

Ovanstående gäller från det att respektive träningsgrupp har haft genomgång av dessa regler.

 

Att vara förälder

Rollen som förälder är ALLTID aktuell.
Varje förälder BÖR läsa nedanstående och begrunda:
• Tänk på att det är Ditt barn som idrottar på sina villkor, inte på Dina villkor. Så ge inte en massa råd om när,
hur mycket och på vilket sätt barn skall träna och tävla. Inrikta Dig i stället på att vara stöd och inget annat: Skjutsa
till matcher och träning, köp riktig utrustning etc.
• Respektera Ditt barns målsättning med sitt idrottande, tvinga inte på dem Dina egna målsättningar
• Hjälp Ditt barn att ha målsättningar, att hårt arbete lönar sig och att systematisk träning ger resultat.
Hjälp till när det går tungt och stötta i alla lägen
• Se till att hockey är roligt och glädjefyllt att syssla med. Se Ditt barns sportsliga äventyr med distans,
Lev inte upp till skräckbilden av en förälder, som tar sitt barns idrottande på blodigt allvar, att man börjar jaga
och hota domaren etc.
• Låt Ditt barns upplevelse av idrotten vara styrande, År barnet glad över en tredjeplats, bör Du också vara det!
Undvik frågor som: ’Varför vann Ni inte?’

När vi spelar i Hisingen Hockey, Göteborg vill vi som ansvariga kunna sköta laget helt och hållet. I omklädningsrummet
är BARA till för spelarna och ledarna (självklart får Ni vara med och snöra skridskorna när det blir dags).

Placera Er inte i närheten av spelarbänkarna under matchen och i pauser. Stå gärna tillsammans på tidtagarsidan.

Ropa eller sjung gärna något vackert om ’HISINGEN HOCKEY’!

Skrik inte: ’PASSA’, ’SKJUT’, ’ÅK’ mm. Om detta skulle göras görs det enbart av lagledningen.

Ge oss även 15 minuter efter matchen i omklädningsrummet för att bearbeta den nyss avslutade matchen.

Kloka råd till föräldrar

NHL – Dröm, verklighet och hysteri.
Låt drömmen om NHL vara en dröm och inse att det för de allra flesta aldrig kommer att bli verklighet.

Percy har tre råd till ER föräldrar:
RÅD 1:Bevara gärna drömmen om NHL, men börja med att försöka ta en plats i Hisingens A-lag. Dit är vägen enormt lång och
de flesta stupar långt innan mållinjen. Desillusionerade!

RÅD 2: Låt barnen bestämma över sin idrott! Kör dem, uppmuntra dem och stötta dem. Det räcker. Resten tar ledare och tränare
hand om. Träning, spelsystem, taktik osv. Om alla föräldrarna lägger sig i och talar om för sina barn hur de skall göra,
blir det pannkaka av alltihop.

RÅD 3 Man kan inte komma och gå som man vill! Kom i tid och gör som ledare och tränare säger. Lär era barn att respektera detta!
Att komma i tid är ett sätt att visa respekt!
Verkligheten är hård. Det är svårt att komma med i Hisingens A-lag, svårare att komma med i Frölunda, ännu svårare att komma med
i landslaget. Och näst intill omöjligt att komma till NHL.

NHL – statistik
Chansen att bli rik och berömd på sin sport är 0,01 procent enligt en undersökning av Dave King, välkänd hockeytränare i Kanada.
Undersökningen var på 30.000 ungdomar födda 1975. 50 draftades av NHL-klubbar och 22 gjorde minst en NHL-match. 3 tog en
permanent plats i ett NHL-lag och blev båda kända och förmögna. I Göteborg lär det finnas ungefär 300 hockeyspelande ungdomar
i varje åldersgrupp.

Varför Percy fäster så stor vikt vid den här typen av statistik, beror på att han är tämligen övertygad om, att på tok för många föräldrar inte inser sina barns begränsningar eller ens har någon aning om hur försumbart liten chansen är att sedermera kunna bli rik på sin sport eller ens kunna försörja sig på densamma. Allt efter som åren gått har han uppfattat detta problem som pudelns verkliga kärna. Därför är det av största vikt att både betona detta och dessutom upprepa informationen till leda.

 

Domare

Domare skall ta beslut på bråkdelen av en sekund. Under 3 x 20 minuter skall koncentrationen vara absolut hundraprocentig.
Dessa krav är inget annat än totalt orealistiska. Alla gör misstag! Spelare, ledare osv alltså även domare De är också människor.
Som föredöme kan man inte gnälla på domaren!

Rättvisa
Millimeter rättvisa existerar inte någonstans!

När det gäller klagomål gentemot den egna förenings verksamhet, så är det ett önskemål både från styrelse och kansli,
att dessa problem först ventileras och även försöker lösas på mer intern nivå. Genom föräldragruppen.

När de inte går att lösa internt, då är det läge att kontakta styrelsen.

Skicka inga anonyma brev utan skriv under med namn, adress och telefonnummer. Komplettera gärna med barnets fullständiga namn,
eftersom barnen kanske inte har samma namn som båda föräldrarna.

 

Cupregler

Inledning Avsikten med denna skrift är att beskriva verksamheten inom Hisingen Hockey vad avser egna cuparrangemang. De egna cuparrangemang består dels av arrangerandet av helt egna cuper dels åtaganden att genomföra cuparrangemang inom ramen för GP-pucken. Dessutom berörs Göteborgs Ishockey Cup för U14-lag framför allt ur aspekten hur lagen skall ges möjlighet att dra in pengar till deltagaravgiften.
 
EGNA CUPER
Bakgrund
Tradition inom Hisingen Hockey är att lagen genomför egna cuparrangemang de säsonger som man är U9 (LHL), U10, U11 och U12. Cuperna går under namnen Hisings Cupen U10, Hisings Cupen U11 och Stig Holmstedts Minnes Cup U12. Dessutom tillkommer U9´s LHL två gånger per säsong. ( ej cup i vanlig mening men ett stort arrangemang).
Syftet med cuparrangemangen är: Barnen ges tillfälle att göra det roligaste dom vet, att spela ishockey, i cupform på hemmaplan. Vi får tillfälle att bjuda igen för de cuper vi deltager i hos andra klubbar Föräldragruppens sammanhållning ökas,  då ett cuparrangemang kräver en helhjärtat insats från alla. Att ge ett ekonomiskt överskott som kommer klubben och laget till del.
Ålderslagen ansvara själva för hela arrangemanget såväl sportsligt som ekonomiskt, naturligtvis finns stöttning att få hos Styrelsen. Arrangemangen bör helst ligga på försäsongen eller under serieuppehållen över jul och nyår. Den slutgiltiga tidpunkten arrangemangen läggs fast av styrelsen i samråd med berörda grupper så tidigt som möjligt, helst redan under slutet av säsongen innan arrangemanget.
 
EKONOMI
Inkomstkällorna i cup sammanhang utgörs av anmälnings- och deltagaravgifter från de deltagande lagen, försäljning i caféet, inkomster från kring aktiviteter typ försäljning av lotter, pucksläpp  och hamburgare, samt inte minst sponsorer.
Utgifterna finns i form av t ex istidshyra, domarersättningar, priser, mat, sjukvårdare, hyra av lokaler/kök, samt omkostnader för kringaktiviteter.
Under tidigare säsonger har det varit en ständig diskussion om hur inkomster och utgifter skall delas mellan klubben, cafét och lagen, om vilka kring aktiviteter mm som är tillåtna etc.
I fortsättning gäller följande: Caféet skall vara öppet med ordinarie sortiment, laget som arrangerar cup bakar bullar/kakor till caféet. Caféets kassa redovisas på angiven blankett med kuvert lägges når dagen är slut i boxen (överskottet från caféet tillfaller föreningen, hur pengarna skall användas beslutas av Styrelsen).
  
Efter att klubben ersättas för utgifter så som istidshyra, sanktionsavgift samt andra kostnader som faktureras klubben, skall klubben ha gjort ett överskott på
(8000-0,3*caféomsättningen) kr för vardera av  U9 till U11 cuperna.
Överskott utöver detta tillfaller respektive lag. En typisk Cup-kalkyl finns  bifogad sist i detta dokument. Arrangerande lag skall inom en vecka efter avslutat arrangemang lämna en ekonomisk redogörelse till klubbens kassör.

 

GP-PUCKEN
Bakgrund

Varje säsong, sen många år tillbaka i tiden, arrangerar Göteborgs Ishockey Förbund tillsammans med GP. GP-pucken arrangeras för pojkar åldersklasserna U10-U13 och för tjejer U10-U13.
Hisingen Hockey deltager naturligtvis i GP-pucken, klubben står för anmälningsavgiften.
Vi deltar oftast t o m med 2 lag i varje åldersklass då våra ålderskullar är stora.
GP-pucken avgörs normalt över tre helger i månadsskiftet Jan-Feb, dvs totalt 7 speldagar.
De tre första helgerna genomförs gruppspel, en dag per åldersklass (8 spelorter/dag), och den tredje helgen spelas kvarts- och semifinaler på lördagen (4 spelorter) och final på söndagen.
GP-pucken genomförs genom att klubbarna i distriktet erbjuds möjlighet att ansöka om att få arrangera gruppspel för de olika åldersgrupperna eller något av finalspelen.
Hisingen Hockeys ambition är att vi skall åtaga oss att arrangera helst två speldagar men åtminstone en speldag. Detta gör vi dels för att bidraga till att GP-pucken blir av, dels för att arrangemangen ger ett positivt bidrag till föreningen.
Arrangemanget

Någon utses som ansvarig för klubbens GP-puck arrangemang. Den GP-puck ansvarige håller i kontakterna med Göteborgs Ishockey Förbund och sköter många andra ting så som inbjudan, matbeställning, domartillsättning, bokning av serveringslokaler, omklädningsrum sjukvårdare etc. Den GP-puck ansvarig kallar också representanter för de olika åldersgrupperna till planeringsmöten.
För att arrangemanget skall kunna genomföras krävs en gemensam ansträngning av ungdomsföräldrarna i klubben. Uppgifterna är indelade i 6 olika ansvarsområden som åldersgrupperna U9-U14 delar på enligt schemat nedan, den åldersgrupp som spelar på hemmaplan har som framgår nedan ingen funktion under själva Cup-dagen, detta pga att halva laget normalt befinner sig på annan ort för spel. Respektive lagledare är ansvarig för att uppgifterna planeras och sköts på bästa möjliga sätt. Det är också lagledarens ansvar att se till att åldersgrupperna är representerade på de möten som klubben GP-puck ansvarige kallar till.

Ansvarsområden: Sekretariat / Resultatrapportering U14 Städning  Äldsta lag av ej spelande åldersgrupper Café Återstående åldersgrupp Matservering Yngsta lag av ej spelande åldersgrupper Lotteriförsäljning U9 Lotteriarrangemang (Införskaffande av vinster, upprättande av vinstplan mm) Bakning till cafét Framtagning av Programblad Spelande åldersgrupp
Varje spelare i lagen U10-U13, dvs de åldersgrupper som spelar i GP-pucken, lägger 50 kr/spelare för användning till införskaffande av lotterivinster (50 kr/spelare är det oavsett om klubben arrangerar en eller två dagar).

 

Respektive föräldrarförenings ansvarig är ansvarig för att dessa pengar samlas in och lämnas till klubbens Lotteriansvarige for GP-pucken minst4 veckor innan arrangemanget.
I anslutning till GP-pucken arrangemanget erbjuds  U13-laget möjligheten att sälja  pucksläpp och hamburgare utanför entrén till en avgift om1000kr till  Föreningen.. Denna möjlighet erbjuds laget att dra in pengar till del av deltagaravgiften i framtida  Göteborgs Ishockey Cup. Om denna åldersgrupp tackar nej till möjligheten erbjuds den först uppåt till U14 och sedan neråt i åldersgrupperna.

 

ÖVRIGA CUPER/ARRANGEMANG   ARRANGEMANG

Förutom de ”obligatoriska” Cup arrangemangen beskrivna ovan uppmuntras ålderslagen att arrangera ytterligare cuper.

Dessutom arrangerar föreningen gemensamt höst/februari Camper. Inkomstkällorna finns i deltagaravgift från de anmälda deltagarna. Utgifterna i form av ledare, istid och mat. Dessa arrangemang skall ge ett rejält överskott till föreningen.

Tidpunkter för cuper Tidpunkt: speciellt under försäsongen och i serieuppehållen över jul och nyår, i den mån istidsplan- läggningen medger detta.
U14 laget har prioritet för att arrangera en Cup under försäsongen för att dra in pengar till deltagaravgiften för Göteborgs Ishockey Cup.
Åldersgrupper som väljer att arrangerande är totalansvariga för arrangemanget såväl sportsligt som ekonomiskt. De sportsliga kraven som Föreningen ställer är:
sjukvårdare från Göteborgs sjukvårdstjänst anlitas uppgifter lämnas till kansliet så att sanktion kan sökas
Övriga krav som klubben ställer är att caféet skall hållas öppet med ordinarie sortiment (caféets kassa redovisas till och tillfaller Föreningen), baka kaka till cafét klubbens ersätts för utgifter så som istidshyra, sanktionsavgift samt eventuellt andra kostnader som faktureras klubben plus en ”hanteringsavgift” på 1000 kr. Vid en U14-cup uttager klubben ingen avgift.

Göteborgs Ishockey Cup

Bakgrund Göteborgs Ishockey Cup är en turnering för U14-lag som Göteborgs Ishockeyförbund arrangerar. Den har arrangerats under många år under olika namn som t ex  Scandic, Magnus, mm  och är Göteborgs Ishockey Cup utgör något av en examen för våra ungdomslag.
Tidigare stod Hisingen Hockey som ansvarig för arrangemanget vid en av arenorna från början var det Rambergsrinken.

.

Rambergsrinken övergavs senare som spelplats till förmån för Slottskogsrinken men Hisingen Hockey kvarstod som ansvarig för arrangemanget.
Ansvaret för arrangemanget inom Hisingen Hockey åvilade U13-laget.

Det överskott som blev från försäljning mm användes sedan för att betala den egna deltagaravgiften i Göteborgs Ishockey Cup året efter. Efter något år i Slottskogsrinken erbjöds inte Hisingen Hockey att stå som arrangör mer utan detta erbjöds i stället lag som har Slottskogsrinken som hemmaplan. Därigenom bortföll den inkomstkällan för Hisingslagen. För att erbjuda möjligheter att inbringa pengar erbjuds nu istället U13/14 lagen de möjligheter som beskrivits ovan, dvs försäljning i samband med Hisingen Hockeys GP-puck arrangemang och tillfälle att arrangera en Cup där hela överskottet tillfaller laget.

 

Synpunkter skriv ett meddelande till This is a mailto link Uppdaterad 2014-10-17

Skribent: Håkan Gustafsson
Epost: This is a mailto link

Spela för Hisingen!

 

Sponsorer

Klicka på bilden för att länkas till deras hemsida!

TeamSportia_2radig_CMYK-web-150416

www.sandstrom.se

Hisingens Textil

www.sportlife.se/

www.bracke-byggservice.se/

 

  

Postadress:
Hisingens IK - Ishockey
Box 101 03
40070 Göteborg

Kontakt:
Tel: 031550808
E-post: This is a mailto link

Se all info