Hoppa till sidans innehåll

Avfallshanteringsplan


En avfallshanteringsplan har upprättats för Hjuviks Båtklubb i enlighet med klubbens miljöpolicy.

Planen, som tydliggör hur klubben hanterar det avfall som verksamheten genererar, utgör underlag för informationsspridning till medlemmar, träningsaktiva samt besökare.

Ansvaret för att avfallshanteringsplanen följs ligger ytterst på varje medlem och besökare som själva skall ombesörja att avfall lämnas på avsedd plats.

Entreprenörer skall tillse att avfall från verksamhet utfört för klubbens räkning blir omhändertaget på föreskrivet sätt.

Avfallet som uppkommer inom verksamheten utgörs primärt av följande fraktioner:

Hushållsavfall

Hushållsavfall som genereras inom verksamheten i samband med träningar, tävlingar, uthyrning av klubbhus mm slängs i för ändamålet avsedda sophanteringskärl. Övrigt hushållsavfall skall hanteras av medlemmar och besökare själva och medtagas när området lämnas.

Förpackningar

Förpackningar skall medtagas och lämnas på återvinningsstation på vilka följande fraktioner kan lämnas:

 • Tidningspapper
 • Pappersförpackningar/kartonger
 • Färgat samt ofärgat glas
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Småbatterier

Ett flertal återvinningstationer finns i närheten av HjBKs anläggning, närmaste station återfinns vid pendelparkeringen Batterivägen/Brännekullavägen.
Se även Hitta återvinningsstationer - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Sortering matavfall

Hjuviks båtklubb hanterar relativt små mängder matavfall på regelbunden basis. Matavfall hämtas normalt en gång per vecka och med den begränsade mängd matavfall som klubben genererar anses det i dagsläget inte motiverat med sortering för matavfall.

Grovsopor

Grovsopor och byggavfall som genereras inom klubbens verksamhet skall omgående sorteras i föreskrivna fraktioner samt borttransporteras till återvinningscentral.

Farligt avfall

Medlemmar och besökare ansvarar själva för omhändertagande och bortforsling av farligt avfall.

Exempel på farligt avfall som skall lämnas på återvinningscentral är:

 • Olja samt spillolja
 • Olje- och bränslefilter
 • Glykol
 • Bränsle, färg- och lösningsmedelsrester
 • Färgburkar av plast, glas samt metall
 • Lack och färgrester
 • Batterier
 • El och elektronikavfall
 • Sprayburkar

Latrinavfall från båtar

Hjuviks båtklubb:s hamnverksamhet omfattar till största del fasta bryggplatser för mindre båtar såsom ekor och ribbåtar. Klubben har ingen gästhamn. Hamnen har därför ingen anordning för latrintömning. Istället hänvisas de få båtar som behöver tömma sin latrintank till hamnar med den servicen, se Hitta tömningsstationer via hamnkartan för fritidsbåtar - Transportstyrelsen

Övrigt

Det är förbjudet att ställa avfall av vilket slag som helst utanför sopkärl eller på annan anvisad plats inom klubbens område.

Uppdaterad: 22 APR 2022 14:24 Skribent: Roger Casserdahl
E-post: Adressen Gömd

  

 

Varholmskiosken_logga

Mercury 

  

ICA Maxi

   HTH  

WSP_logo 

SailWave

Postadress:
Hjuviks BK - Segling
c/o Stefan Kylebäck, Blänkfyrsvägen 8
42340 Torslanda

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info