Hoppa till sidans innehåll

Ledaransvar och policy inom Högbo GIF


Ledarens åtagande/ansvar

 • Att genomföra gruppens träningsprogram enligt fastställd policy inom föreningen.
 • Att följa de ordningsregler och säkerhetsföreskrifter som gäller för lokal, redskap mm.
 • Att vid varje tillfälle noggrant föra närvarobok och lämna redovisning vid avtalad tid.
 • Att löpande rapportera, till sektionsansvarig, förändringar i gruppens sammansättning liksom annat av betydelse för föreningen.
 • Att deltaga på föreningens ledarträffar och internutbildning samt vid förhinder själv ta reda på vad som där framkommit.
 • Att ta hand om och erbjuda utbildningar till personer som vill bli ledare i föreningen. Sektionerna beslutar om vilka som ska vara ledare inom resp. verksamhet.
 • Ledarna ska själva i möjligaste mån ordnar vikarie vid förhinder. Om ingen vikarie finns SKA de aktiva  meddelas (helst personligt) av ledaren om träningen behöver ställas in.
 • Ledare ansvarar själva för sin utveckling som ledare, vilket innebär att fortbildningskurser etc. ska eftersträvas. Beslut om ledarutbilningar tas av sektionsansvariga.

Policy för Barn- och Ungdomsverksamheten inom Högbo GIF

 • Alla barn- och ungdomsledare i HGIF skall känna till att ingen utslagning får förekomma i föreningen.
 • Det bör  finnas ett bra alternativ till för alla.
 • Alla är lika värda.
 • Idrotten ska helst ge ett livslångt intresse.
 • Ledare skall vara ett föredöme i alla sammanhang där man är aktiv inom föreningen. (tänk på att DU som ledare är en ”nyckelperson” i barnens liv).
 • Barn och ungdomar skall känna en social trygghet inom föreningen.
 • Tävlingsverksamhet ska i yngre åldrar (under 12 år) bedrivas under leksamma former helst med inriktning att barnen tävlar mot ”sig själv”.
 • Vi ska sprida information om kost, påverkan av alkohol, tobak och droger.
 • Du som ledare ska vara glad, öppen och positiv mot de aktiva.
 • Trafik och miljöpolicy

o        Syftet är att göra alla resor mer trafiksäkra och mer miljöanpassade.

o        Vara noggrann med att använda säkerhetsbälten i fordonet för alla som åker i fordonet och aldrig ta flera passagerare i fordonet än vad fordonet är avsett för.

o        Ej vara påverkad av alkohol eller droger.

 •  Övrigt

o        Vara uppmärksam på olika ätstörningar.

o        Ha omtanke till att våra aktiva har hem och skola att ta hänsyn till. En träning får aldrig gå ut över t.ex läxläsning.

 

Närvaroregistrering:

Det är viktigt att ALLA ledare för närvaro på träningar, tävlingar och läger. Detta ger föreningen möjlighet att få s.k. Statligt LOK-stöd. Vid varje sammankomst ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Redovisningen ska vara en sammanställning som inkluderar föreningens namn, SF-idrott, typ av aktivitet, plats, datum, tider, deltagares och ledares namn, födelsedata, kön och närvaro. Redovisningen ska undertecknas av ansvarig ledare.

 

Bidraget från staten är för närvarande 22,50 per sammankomst och grupp samt 7,50 per deltagartillfälle.

 • En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet.
 • En sammankomst ska omfatta minst 3 bidragsberättigade deltagare utöver ledare. Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst.
 • En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning.
 • Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 7-20 år som aktivt deltar i föreningens idrottsliga verksamhet. Ledare i åldern 13-20 år är också bidragsberättigade.
 • Åldern räknas från och med det år deltagaren fyller 7 år och t o m det år deltagaren fyller 20 år.
 • Vid lägerverksamhet, tävlingar och liknande utgår endast bidrag för en sammankomst/dag och grupp oavsett antalet tränings/tävlingstillfällen. En av styrelsen utsedd firmatecknare ska underteckna ansökan.
Aktivitetsperioder
1 januari - 30 juni. Sista rapporteringsdag till RF: 15/8
1 juli - 31 december. Sista rapporteringsdag till RF: 15/2
 

Ledare ansvarar för att all närvaro blir rapporterat till sektionsansvarig i god tid. (minst 10 dagar innan sista rapporteringsdagen till RF) Ansvariga i sektionen sammanställer all närvaro och rapporterar detta via Klubben Online. För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.

 

För att underlätta ledarens arbete så rekommenderas de blanketter som finns framtagen.

 

Eftersom HGIF är en flersektionsförening där sektionerna tillhör olika förbund, ska aktiviteterna redovisas per förbund/sektion i ansökan. Föreningen gör på följande sätt:

 • Sortera närvarokorten sektionsvis.
 • Skriv upp närvarokorten var sektion för sig, på avsedd ansökningsblankett och summera dem på samma sätt, alltså var för sig.
 • För över alla summorna från respektive sektion till en sammanställning (ny blankett) för hela föreningens aktivteter.

 • Summera alla sektioner så att vi får en totalsumma sammankomster och deltagartillfällen. Se exempel nedan.

 • Glöm inte att sidnumrera ansökan.

En av styrelsen utsedd firmatecknare ska underteckna ansökan. I dagsläget är Helene Johannson och Lars Lundberg firmatecknare.

Mer info om närvaroregistrering och redovisning hittar du på https://www.rf.se/ - välj LOK-stöd.

Uppdaterad: 28 AUG 2009 14:19 Skribent: Örjan Bengtsson
Online:
Idag:
Denna månad:

 

Våra arrangemang:

 

Ange alt-text här. 

Postadress:
Högbo GIF - Friidrott
Roger Messering, Hedåsstrandsvägen 14
81161 Sandviken

Kontakt:
Tel: 0706061440
E-post: hogbogif-friidrott@h...

Se all info

Vi stödjer Högbo GIF friidrott: 

ica bj

bilmetro

syntronic

 

maserfrakt

 

coor

 

JK's

skans

Färghuset

audio video

monroes