Hoppa till sidans innehåll

Regelsamling


 

 


Uppdatering 2019-01-23: Ledartäthet på läger

Uppdateringar 2018-04-03: Ny sektion; Riktlinjer för uppvaktningar inom Högbo GIF skidor

Uppdatering 2018-03-19: sektionern "Sponsring och ersättningar" tillagd. Ändringen har godkänts av sektionsstyrelsen.

Ändring i regelsamlingen 2014/2015

Den förändring som gjorts är att höja upp antalet åkare som kan söka stöd för startavgiften i Vasaloppets damklass resp Tjejvasan

Det ligger nu på samma nivå som i herrklassen

 

Skidsektions regelsamling

 

Denna regelsamling är till för att underlätta för aktiva och ledare i Högbo GIF:s

skidsektion. Genom tydliga regler gäller samma förutsättningar för alla. Detta är

ett levande dokument som kommer att ändras med tiden.

 

Hänsyn tas till skidsektionens ekonomi och därför kan summorna nedan ändras.

 

Uppförandekod för Högbo GIF:s aktiva, ledare och föräldrar

Visa god kamratskap och ett gott uppförande när ni är ute och representerar klubben.

 

Resor

Generellt gäller att ingen reseersättning utbetalas för tävlings- och läger resor inom

distriktet. Under förutsättning att uppställda kriterier är uppfyllda gäller att ersättning

för resa till tävlingar och av skidsektionen beslutade läger med egen bil utbetalas med

4 kr/mil och aktiv tävlande samt för erforderliga ledare. Maxbelopp per mil är 16 kr.

 

Vid resa med egen bil skall samåkning ske i möjligaste mån. Skidsektionen kan i enskilda fall besluta om reseersättning utöver vad som angetts i denna regelsamling.

 

Redovisning av resor skall ske i april och redovisas på av klubben framtagen blankett.

 

Tävlingar

Kriterier

Under förutsättning att den aktive satsar och är riktigt intresserad samt att respektive tränare/ledare anser att det är bra för den aktives utveckling, gäller följande:

 

          Ungdom

Ersättning utgår för resa till USM, Svealandsmästerskap och cuper.

 

          Juniorer och Seniorer

Ersättning utgår för resor till SM, JSM, Svealandsmästerskap och cuper.

Gäller dock ej långloppscuper. Se nedan.

 

Regler och rutiner för tävlande i Högbo GIF

Planera i god tid vilka tävlingar ni skall delta i under säsongen. Tävlingsinbjudningar finns på Högbo GIF:s hemsida online. Anmäl senast 3 dagar före sista anmälningsdag.

 

Anmälningsavgifter
Skidsektion betalar anmälningsavgifter för ungdomar och juniorer. För seniorer betalar skidsektionen efter prestation. Klubben fakturerar åkare i efterhand.

Vid utebliven start utan giltig orsak skall anmälningsavgiften betalas tillbaka.           Efteranmälningsavgift betalas av den aktive. 

 

Vasaloppet

Vid start på vasaloppet betalar åkaren själv. Aktiva åkare kan söka ersättning hos skidsektion om något av följande uppnåtts:   

 

            Start i Elitledet - klubben betalar logi och startavgift

 

            Herrar

            < 150 bästa - klubben betalar logi och startavgift.

            < 500 bästa - klubben betalar startavgift

           

            Damer

            < 25 bästa - klubben betalar både logi och startavgift

            < 75 bästa - klubben betalar startavgift

           

            Tjejvasan

            < 100 bästa - klubben betalar logi och startavgift

            < 350 bästa - klubben betalar startavgift

 

Klädsel vid tävlingar
De som är 15 år och äldre skall bära komplett tävlingsdräkt.
De som är yngre än 15 år skall bära klubbens tävlingsdräkt eller tävlingsmössa.

Kläder köpes enligt klubbprislista.

 

Utrustningsbidrag

Aktivt tävlande ungdomar, juniorer och seniorer kan erhålla ett årligt utrustningsbidrag. Bidraget erhålles vid redovisning av kvitton till skidsektionens kassör. Redovisning skall ske inom aktuell säsong (1/5-30/4)

 

            Ungdomar 15-16 år - som tävlar minst 5 tävlingar/säsong                 2 000:- 

 

            Juniorer - som tävlar minst 5 tävlingar/säsong samt

            deltar på JSM och cupper                                                                     3 000:-  

 

             Seniorer – Den aktive ansöker om utrustningsbidrag.

             Skidsektionen beslutar.                                                                       3 000:-          

Lägerbidrag

Vid klubbens egna läger är det upp till lägeransvariga att hålla sig inom den budget

som tilldelats lägret. Resterande kostnader tas ut i form av egenavgifter av deltagarna.

 

För aktiva ungdomar och juniorer står klubben för 50 % av kostnaden vid Gästrikland Skidförbunds barmarks- och snöläger. Klubben står för kostnaden för erforderliga ledare vid dessa läger.

 

Lägerbidrag för aktiva vid skidgymnasier/skiduniversitet bestäms av skidsektionen

när de totala kostnaderna är fastställda.

 

Lägerbidrag för seniorer sökes av den aktive hos skidsektionen - som beslutar.

 

Nya medlemmar

Alla är välkomna som medlemmar i Högbo GIF. Ansökan om medlemskap för tävlingsaktiva juniorer och seniorer lämnas till skidsektionen - som beslutar.

 

Skidsektion  2014 08 18

 

Riktlinjer för ledartäthet vid läger med övernattning, Högbo GIF skidor

 

Följande gäller för ledare vid läger med övernattning.

Klubben ersätter 1 ledare per träningsgrupp upp till 6 deltagare

Klubben ersätter 2 ledare per träningsgrupp vid 7-12 deltagare

Klubben ersätter 3 ledare per träningsgrupp vid 13 deltagare och uppåt.

 

Övriga ledarkostnad delas på alla ledare i varje träningsgrupp.

Ex

Blå grupp, 11 deltagare och tre medföljande ledare. Kostnad för en ledare delas på tre.

Ledarkostnad = deltagarkostnad.

 

Kostnad för medföljande enkom matlagare slås kostanden ut på alla.   Rimligt antal matlagare/tillfälle.

 

Sponsring och ersättningar

 Sponsring

 • Klubben och åkaren är överens om att sponsorintäkter är viktiga för klubben verksamhet. Därför förbinder sig åkaren att agera lojalt med klubbens sponsorer. Åkaren förbinder sig att aktivt arbeta för klubbens gemensamma intäkter
 • Åkarens egen sponsoryta är bara tillåten på överdragskläder  och består av:
  • Exakt placering sker i samråd med klubben ordförande.
  • Inga egna sponsorer på tävlingsdress och mössa.
  • Åkarens egna sponsorer får inte ha en verksamhet som konkurrerar med klubbens sponsorer
  • Åkaren är beredd att årligen medverka vid träffar som sponsorer ordnar för kunder eller personal. Träffarna planeras in tidsmässigt så att det ej stör åkarens skidsatsning

 Träningsbidrag och andra ersättningar

 • Klubbens totala arvode till en enskild åkare måste understiga ett halvt prisbasbelopp under ett kalenderår. Summor över detta belopp fakturerar åkaren klubben från egen firma. I de fall åkaren erhåller prispengar eller andra ersättningar ska dessa vidarebefordras till åkaren inom 14 dagar från det att klubben fått motsvarande belopp av arrangören. Klubben redovisar till skattemyndigheten vilka åkare som erhållit ersättning från klubben och dess storlek. I de fall åkaren har egen firma och fakturerar klubben ska beloppet inkludera mervärdesskatt.
 • Klubben får inte belastas ekonomiskt genom att ersättningar av olika slag går genom klubben till åkaren. Detta omfattar även fakturering av sponsorer genom klubben

 

Riktlinjer för uppvaktningar inom Högbo GIF skidor


Det är viktigt att vi firar våra segrar och uppvaktar våra duktiga ungdomar, juniorer och seniorer.
Detta är ett levande dokument och bör uppräknas med jämna mellanrum.

Ungdomar

USM

Placering 1-3 på USM: Klubben uppvaktar med blommor och tårta.
Stafett benämns lika som individuellt. Lagmedaljer uppvaktas bara om någon av ovanstående infaller.

ICA cup, Folksam

Ingen uppvaktning, men ska benämnas på klubbens hemsida.

Juniorer

JSM

Placering 1-3 uppvaktas med blommor och minnesgåva (värde ca 500:-)

Stafett benämns lika som individuellt. Lagmedaljer uppvaktas bara om någon av ovanstående infaller.

Uttagen till Landskamp/JVM

Uppvaktas med blommor

Medalj JVM

Uppvaktas med blommor och stipendium på 3-5000:-
Guld 5 000:-
Silver 4 000:-
Brons 3 000:-
Stafett benämns lika som individuellt.

Juniorlandslag/Träningsgrupp 3

Uppvaktas med extra träningsbidrag på 3 000:-

 

Seniorer

SM

Uppvaktas med blommor och stipendium på 3-5000:-
Guld 5 000:-
Silver 4 000:-
Brons 3 000:-
Stafett benämns lika som individuellt.

Uttagen till landslagsuppdrag/V-Cup

Uppvaktas med blommor första gången.

Uttagen till Landslaget

Uppvaktas med extra träningsbidrag på 5 000:-

Uttagen till VM/OS

Uppvaktas med blommor

Medalj VM/OS

Guld 10 000:-
Silver 7 000:-
Brons 5 000:-
Stafett benämns lika som individuellt. 

(Regelsamling 2013 nedan)

regelsamling

Uppdaterad: 03 APR 2018 20:33 Skribent: joho

 

 

 

------------------------------------------

Länk till externa webbsidan för USM 2021

 

 

 Högbo Gif Skidor

 Högbo Gif Skidor

 Bessemerloppet

-------------------------------------------

Spårinformation Högbo 

-------------------------------------------

räknare
besöksräknare

-------------------------------------------

Postadress:
Högbo GIF - Skidor
Erika Lindström, Länsmansvägen 15
81132 Sandviken

Kontakt:
Tel: +46705536927
E-post: adam.backlund@sandvi...

Se all info

  

 

 

31 - Skimateria svart blå logo.jpg