Hoppa till sidans innehåll

Banprojektets framtid utvärderas

23 MAR 2021 20:50
Huddinge Golfklubbs avtal med det fristående driftbolaget (som planerade bygga banan i Gladö) har sagts upp i samförstånd av båda parter i samband med att klubben beviljades s k M1-medlemskap i Svenska Golfförbundet.
  • Uppdaterad: 23 MAR 2021 20:50

Banprojektets framtid har med tiden blivit alltmer osäker p g a markägaren DeLaval inte visat intresse för att arrendera ut marken för golfändamål. Samtidigt har priserna på produktiv skogsmark ökat kraftigt och det finns nu inga finansiella möjligheter för klubben eller driftbolaget att förvärva marken.

Det tidigare driftbolaget kommer göra en utvärdering av vilka förutsättningar som kan finnas för ett nytt banprojektet i annan regi. Om inga sådana alternativ bedöms som realistiska, kommer driftbolagets styrelse fastställa hur processen för när och hur återbetalning av gjorda kapitalinsatser skall ske. Utvärderingen beräknas ta ca 3-4 månader och ett besked kan därför väntas senast efter sommaren 2021. Innan detta beslut fattats kan inga ytterligare återbetalningar göras, då alla måste behandlas lika. Annars finns risk för ensidigt gynnande. 

Banprojektets framtid har dock, som framgår av annan nyhet, inte längre någon inverkan på klubbens fortlevnad. Huddinge GK är nu en medlemsklubb jämställd med alla andra golfklubbar i landet inom SGF och Björkhagen är vår hemmabana. När klubben som tidigare endast hade s k M2-licens i SGF var banprojektet en förutsättning för tillfälliga Provmedlemskap. Nu är klubben permanent medlem i SGF och behöver inet längre banprojektet för att bedriva golfidrott. Kanske kan t o m M1-licensen underlätta arbetet med ett framtida banprojekt, då alla intressenter vet att klubben kommer bestå.


E-post: This is a mailto link

Postadress:
Huddinge GK - Golf
Box 125
14128 Huddinge

Besöksadress:
Thomas Wikström, Floravägen 17
14140 Huddinge

Kontakt:
Tel: 0733603768
E-post: huddingegolf@gmail.c...