Hoppa till sidans innehåll

Historik Orientering


Historik om IFK Mora orienteringsklubb

Lite historik från åren 1936-1959...(saxade ur IFK:s jubileumsskrifter)

 

1935: En OK-sektion bildas
Orienteringen upptogs, efter tidigare sporadiska försök av Morakamraterna, hösten 1935 och en sektion bestående av Rob. Norén, Martin Heimer, Sixten Olovsson, Ivar Norén, Folke Heimer och Sven Larsson bildades. Sektionen hann under året anordna 6 tävlingar och Mora Tidning bidrog genom en brett upplagd propaganda att väcka intresse för den nya sporten. Föret i portgången var dock trögt och ett par tävlingar misslyckades till följd av felplacerade kontroller. Följande år leddes sektionen av Folke Heimer som genom enastående intresse och arbetsförmåga fick orienteringssporten att slå igenom här och bli en allt populärare idrott. Från en blygsam start med primitiva hjälpmedel växte sporten raskt till sig och Älvdalen inbjöds till en första klubbmatch för 8-mannalag som dock förlorades. Orienteringen hade nu fått vind i seglen och en nationell orienteringstävlan utlystes. 52 löpare från 4 föreningar ställde upp till start i Kansbols fäb. och segrare i seniorklassen blev Edv. Stigsell, Mora, följd av ytterligare 8 Mora-löpare. Även de två första platserna i juniorklassen belades av Mora-pojkar.

 

1937: Fyrklubbsorientering
Under år 1937 deltog Mora-orienterarna i 11 tävlingar av vilka 6 arrangerades av den egna föreningen. Den första fyrklubbsorienteringen mellan Älvdalen, Orsa, Våmhus och Mora som arrangerades och även vanns av Mora vid Äbbsels fäbod var den första i sitt slag i övre Dalarna och samlade 76 deltagare, vilket var rekord för vår landskapsdel.

Vi segrade vidare klubbmatcher mot Älvdalen och Våmhus. Vid DM placerade sig And. Nilsson som 17:de man i seniorklassen och Lennart Andersson blev 19:de i juniorklassen. Föreningens framgångsrikaste orienterare under säsongen blev Carl 0. Persson som även blev klubbmästare. Juniormästare blev Bror Andersson. Redan från starten var sektionen så gott som självförsörjande, under år 1937 förbrukade orienterarna kr 66: 30 av de 75: - som erhölls anslag från föreningen. 52 aktiva utövare tillhörde sektionen.

 

1938
Under år 1938 deltog 35 orienterare i 15 tävlingar, varav 9 arrangerades av Mora. Mora-pojkarna togo med stor marginal slutsegern det året förut påbörjade fyrklubbsorienteringen. Erik Heed och Sven Olov Sandback voro årets framgångsrikaste löpare och i resultatlistorna återfinnas bland andra 1959 års DM-mästare i ÄO-klassen Helge Andersson och Oskar Stenqvist 3:a i 1959 års DM i Veteranklassen. Få idrotter torde passa alla åldrar så bra och ingen idrott skänker utövarna så mycken glädje och behållning som orienteringen.

 

1939
1939 deltogo Mora-orienterarna i 19 tävlingar, klubbmästare blevo Gustav Persson i seniorklassen och Anders Törnqvist i juniorklassen. I en klubbmatch mot Älvdalen i Hökenbergs fäb. segrade Morapojkarna.

 

1940: 3:a i DM-budkavle
1940 började pojkarnas träningsflit sätta spår även i distriktstävlingar och i DMbudkavlen placerade sig Mora lag 1 på 3:dje plats. I laget löpte Karl O. Persson 5 :a på första sträckan. Helge Andersson 20:de på andra och Nils Karlsson 1:a på sista sträckan. I Mora lag II löpte Bror Hedh, - G. M:son Frost och Lennart Berg, de belade 25:te plats.

I individuella DM som gick mellan Granstranden och Storvik i Gästrikland blev Karl O. Persson 13:de och Helge Andersson 7:de i mästarklassen. Klubbmästare för året blevo Sven Larsson senior och Enar Karlsson junior. Thunwalls poängpris till jämnaste och bästa löpare togs av Karl 0. Persson.

Dåtidens orienterare voro inte rädda för strapatser, så cyklade t. ex. några Morapojkar 21,5 mil fram och tillbaka till Dala-Floda för att deltaga i en orienteringstävlan där, ned på lördag eftermiddag och hem på söndag efter avslutad löpning.

Bland övriga tävlingar kan nämnas klubbmatch mot Älvdalen i Spjutmo fäbod där Mora fick in 3 fem-mannalag först, segrare blevo Nils Karlsson senior och Herman Emanuelsson junior. I en fyrklubbstävling mellan Malung, Leksand, Älvdalen och Mora segrade Mora i lag och individuellt genom Lennart Berg senior och Herman Emanuelsson junior. Älvdalen uteblev sedan deras gengasbuss stannat efter vägen. Även i en klubbmatch mot Malung vanns lagpriset och individuellt segrade G. M:son Frost, Mora. Under året deltog Mora-orienterarna i 23 tävlingar av vilka 16 arrangerades av sektionen. 53 aktiva orienterare tillhörde föreningen.

 

1941: mönstrade föreningen 73 aktiva löpare
År 1941 mönstrade föreningen 73 aktiva löpare - en imponerande siffra som deltogo i 27 tävlingar, varav 16 arrangerades av sektionen. I den 3:dje fyrklubbsmatchen som gick i Solleröåsen segrade Mora i lag och individuellt genom Nils Karlsson senior och Ingmar Sjölin junior. I Skogsmårdsträffen segrade Gunnar M:son Frost, vilken även vann Sågmyras Nationella och Skompen i Rättvik. Även klubbmästerskapet och Thunwalls poängpris togs av Gunnar. Juniormästare blev Göte Brask. Vid DM blev Nils Karlsson 12:a och Gunnar M:son Frost 20:de. Den fjärde och sista fyrklubbsmatchen vanns av Mora och i seniorklassen segrade Lennart Berg. Slutsegern gick dock till Malung på tiden 37.15.42 före Mora 37.25.38. Folke Helmer som allt från orienteringens början här varit den drivande kraften i sektionen, flyttade 1941 från Mora. Om siffror i någon mån kunde visa vad han uträttat för vår tävlingshunger så kommer man till följande resultat: 35 lagda banor med 145 kontroller och med en sammanlagd längd av 314.6 km. 795 startande ha fågelvägen på dessa banor sprungit 8548 km.

 

1942: Treklubbsmatch
1942 var resultatmässigt lika gott som föregående år och med cirka 70 aktiva orienterare som deltagit i 30 tävlingar varav 12 arrangerats av sektionen. För första gången invaldes flickor i sektionen och dessa uträttade ett mycket gått arbete. Säsongen började med en klubbmatch mot Sollerön där K.Böhlmark vann, följd av ytterligare 9 Morapojkar i seniorklassen. Per Persson vann juniorklassen och i damklassen segrade Majt Lagerqvist. I en första treklubbsmatch mellan Dala-Järna, Malung och Mora blevo vi slagna i Yttermalung men i den andra som gick vid Vimo segrade Mora i lag. Stig Hedh vann juniorklassen följd av ytterligare 4 Mora-juniorer.

G. M:son Frost vann IK Heros nationella och det för året nyinstiftade Siljansmästerskapet, som gick i Mångberg i Sollerö IF:s regi. I DM blev S.0. Sandback 17:de och Nils Karlsson 19:de. I Älvdalens 2-milstävling blev Nils Karlsson 2:a. Vid SM som gick i Voxna i Hälsingland representerades föreningen av Gunnar M:son Frost, som efter en ypperlig löpning placerade sig som 3:a. I Skogsmårdsträffen upprepade Gunnar M:son Frost fjolårssegern. Klubbmästare blev Anna-Greta M:son Frost, Gunnar M:son Frost och Bror Abrahamsson Junior. Thunwalls poängpris till bästa grabb gick till Gunnar M:son Frost och Lagerqvists poängpris till bästa junior togs av Per Persson.

 

1943: DM i budkavle i Läde
1943 var ett av Moraorienteringens livaktigaste år med cirka 90 aktiva, därav 15 kvinnliga, vilka representerat föreningen vid 34 tävlingar, därav 14 arrangerade av sektionen. Sektionsordföranden Ville Skoglund deltog i den SOFT anordnade ledarkursen på Tollare. Thunwalls poängpris erövrades för alltid av Gunnar M:son Frost. And. Mattssons Mek. Verkstads poängpris som uppsattes redan 1936 erövrades slutgiltigt av Helge Andersson som med en andraplacering i årets tävling uppnådde de stipulerade 30 poängen. Klubbmästare blevo Elsa Sars, Ingmar Norlin junior och Gunnar M :son Frost senior.

Årets DM i budkavle arrangerades av IFK och sektionen fick här ett verkligt elddop. Det var första gången en tävling av detta format arrangerades i Mora och sektionen gjorde sitt bästa för att få tävlingen korrekt och väl genomförd. Detta lyckades också över förväntan att döma av de tävlandes och Dalarnas idrottsförbunds närvarande styrelseledamöters uttalande. Inte mindre än cirka 70 funktionärer deltog, de flesta aktiva Moraorienterare. Starten gick i Eldris och första sträckan gick över Täll- och Täxberg till Läde. Andra sträckan gick mot Hökenbergs fäb. och i en båge mot Vällingberg och ned till Krångåsen varifrån den sista sträckan gick över Täxberg och Hemulberg till målet på torget i Läde.

 

1944: En påfrestande tävling
1944 var cirka 75 aktiva representerade vid 37 tävlingar, av vilka inte mindre än 21 anordnades av sektionen. Klubbmästare blevo Elsa Karlsson, Anders Norén junior, Lennart Berg senior samt Oskar Stenqvist yngre oldb. 5:e treklubbsmatchen mellan Dala-Järna, Malung och Mora arrangerades av Mora i Vimosågen men sprack på grund av fel angivelse på korta banan. En påfrestande tävling blev det dock för dem som gick runt långa banan i nollgradigt väder och ett par tum tjockt snötäcke och med Gunnar M:son Frost som 2:a. Siljansmästerskapet gick i Färnäs där Oskar Stenqvist vann y oldb. I DM-budkaveln blevo Moras lag 11 :a resp. 21:a. I Falu-Kurirens banläggartävling blev Gunnar M:son Frost trots sängläge (barnförl), Manne Persson och Bror Mattsson respektive 4:a, 5:a och 7:a. Anna-Greta M:son Frost vann damklassen och skulle ha placerat sig som 3:a i herrklassen!

 

1945: Första nationella tävlingen i Mora
1945 representerades föreningen vid 30 tävlingar varav 14 anordnats av sektionen. Den 21 maj arrangerade sektionen den första nat. tävlingen i Mora. De längsta banorna startade i Läde fäb. och de övriga i Gopshus där också målet var beläget vid Eldrisgården. Tävlingen gick i fint väder och blev en stor arrangörsframgång för sektionen. Klubbmästare blevo Karin M:son Erost Stig Hedh junior, Gunnar M:son Frost senior och Karl O. Persson y oldb.

Två fyrklubbsmatcher mellan Malung, Dala-Järna, Sollerön och Mora arrangerades och i lag ledde Sollerön knappt före Mora.

I DM-kavlen blev Mora 12:a och i Siljansmästerskapet 3:a i lag. Vid Siljansmästerskapet i Siljansnäs lyckades Helge Andersson inte bli bättre än 21:a man trots att han jagades ända in i mål av, en get.

 

1946: Svenska mästerskap
1946 deltog Moras orienterare i 22 tävlingar varav 7 arrangerats av sektionen. Mora arrangerade och vann den tredje av ovan omskrivna fyrklubbs-matcher. Segern hemfördes även i en fyrklubbsmatch mellan Alfta, Edsbyn, Orsa och Mora.

Grycksboträffen, Lars Eliasson 2 och brodern Nils 6 i Jarlkutn där också Elsa Törnberg blev 2 i damklassen. I Skogsmårdsträffen vann Oskar Larsson äldre oldboysklassen och Elsa Törnberg damklassen, där Kerstin Norlin blev 2. Elsa Törnberg blev sedan 4 i såväl Siljansträffens som Siljansmästerskapets damklass. Och i DM-kaveln blev Mora 12. Nämnas bör även Moras medverkan vid årets Svenska Mästerskap. Gunnar M:son Frost och Lennart Berg deltog som banläggare och i övrigt medverkade samtliga Moras orienterare som funktionärer. Tävlingen blev en fullträff alltifrån lördag kväll då en glädjande stor del av SM-aspiranterna tog tillfället i akt att på inbjudan bese Zornmuseet under ciceronskap av prof. Gerda Boethius och till söndag middag då prisutdelningen skedde. Banan som gick med start cirka 1 km. nordväst Heden i Våmhus på 200 meters höjd över havet, vidare runt Näsbergs fäb. Över Överberget 533 meter över havet till målet i Fryksås på 475 meters höjd fick de allra bästa lovord, segraren Vemdal sade kort och gott "Kalas". Tävlingen som sådan blev en bister historia i regn och dis och nollgradig temperatur.

 

1947: Seger i Nås tvåmil
1947 var resultatmässigt ett av de bästa och särskilt Lennart Berg och Gunnar Larsson fingo många goda placeringar. Föreningens orienterare deltogo i 33 tävlingar varav 12 arrangerats av sektionen. Siljanskampen, en nationell tävling anordnades tillsammans med Sollerö IF. Lennart Berg vann Nås tvåmil och Siljansmästerskapet. I Älvdalens tvåmil vann Gunnar M:son Frost senior- och Anders Nilsson YO-klassen. I DM-budkavlen blev Mora 4:a genom M:son Frost, G. Larsson och L. Berg. 1 DM individuellt blev Gunnar Larsson 23:e i sen. klassen och Bertil Larsson 13:e i jun. klassen. I SM blev Gunnar M:son Frost 100:e och Lennart Berg kolosförgiftad i en trasig buss. I en landskapsmatch mot Hälsingland blev Gunnar M:son Frost 6:a, Gunnar Larsson 27:a och Lennart Berg 29:a och i Rehns tvåmil kom Gunnar M:son Frost 3:a. Klubbmästare blevo Gunnar M:son Frost och i jun. klassen John Bohm.

 

1948: Blev det hittills bästa året, Budkavle-SM till Mora
1948 blev det dittills bästa året, särskilt seniorklassen ökade både i topp och bredd, i de yngre klasserna saknades dock bredden, men hoppades sektionen på en bättring, sedan en orienteringskurs med Gunnar M:son Frost som ledare anordnats, och ett 25-tal ungdomar efter genomgången kurs deltagit i en del tävlingar.

Under säsongen deltog 62 orienterare i 30 tävlingar, av vilka 8 arrangerats av sektionen. Under året anordnade sektionen den alltmer populära "Siljanskampen", som det året blev en gigantisk arrangörssak med 5 banor och 5 olika starter. Långa banan startade i Oxberg, YO-banan i Myckelberg, ÄO och ÄJ-banan i Hökherget fäb., dambanan i Långlet och korta banan i Åmäng, samtliga med mål i Läde fäb. Segraren på långa banan erhöll som pris en veckas fri vistelse I Vålådalen, priset var skänkt av Mora Bryggeri.

Bland resultaten kan nämnas Gunnar Larsson, seger SM för kamratföreningar samt seger i Älvdalens tvåmil. I SM blevo Lennart Berg och Gunnar Larsson resp. 56 och 59:e. I SM för juniorer blev John Bohm 3:a. Siljansmästerskapet som arrangerades av Mora gick med start och mål i Axi fäb. Mora fick 2 mästerskap, John Bohm i ÄJ-klassen samt lag. I DM individuellt blevo Lennart Berg 2:a, G. Larsson l0:a samt M:son Frost 15:e, dessa tre vunno även laget och placerade sig senare som 3:a I DM-budkavlen. Lennart Berg vann även Falu-Kurirens mästarjacka. Vidare vann Lennart Berg Orsaluffen, där Mora också vann laget, Åke Stenqvist vann YJ-klassen i Jarlkutn, i SM för kamratföreningar kan även nämnas följande plac. Arne Böhtmark 12:a, Lennart Berg 21:a samt i ÄJ-klassen John Bohm 3:a och Olle Abrahamsson 3:a i YJ-klassen. I landskapsmatch mot Hälsingland blevo G. Larsson 14:e och L. Berg 16:e man.

1948 års Svenska Mästerskap i budkavle arrangerades av Dalarnas Orienteringsförbund, tävlingen gick i det väldiga vildmarksområdet 5 mil väster om Ludvika, i trakten av Säfsnäs. Moralaget M:son Frost, Larsson och Berg tippades faktiskt såsom farliga outsiders av några tidningar trots att det var första gången som Mora deltog i SM-kaveln. Kl.5 på söndagsmorgonen gick raketen till väders och förkunnade att striden tagit sin början. I den månljusa kalla natten, genom täta snår och över våta myrar kämpade Gunnar M:son Frost på första sträckan inte bara mot friska löpstarka motståndare utan även mot sviter efter en för några år sedan genomgången barnförlamning. Startsträckan var ej så lyckad, den inbjöd på sina ställen direkt till klunglöpning och till första växeln kom löparna i långa rader. Under dessa förhållanden gjorde Frosten en utmärkt prestation, när han växlade som 37:e man 10 min. efter ledande lag, en svårare bana hade avgjort varit till hans fördel. Andra sträckan löptes av Gunnar Larsson, han gick ut lugnt och satsat beroende på att han, enligt egen utsago före starten, var totalt vilsen på väderstrecken och ville ha söder dit kompassen visade norr och tvärtom, och gjorde sitt "eget' lopp, därför undgick han också att komma ut i periferin vid första kontrollen, som de flesta klunglöpande ledarlagen gjorde. Redan vid första kontrollen passerade han därför de flesta av konkurrenterna och gjorde sedan ett inspirerat lopp över resten av banan, kom före sista kontrollen i kontakt med Bergviks Helge Wiklund, gjorde dock en liten gir vid kontrollen men kunde jaga in till växeln som andra lag endast 14 sek. efter ledande Bergvik. För Lennart Berg kom det närmast som en chock att få ge sig iväg så tidigt och han fick lov att tyglas som en nervös ridhäst av "Frosten", tills han hade fått på sig kaveln, sedan släpptes han och jagade iväg som en galning efter Bergviks bortflyende Karl-Erik Jonsson. Redan till första kontrollen hade Lennart gått upp i ledningen och ilade sedan i ensamt majestät, forcerande berg, myrar och moras, jagad av en samling hårt löpande segersugna konkurrenter. Vid fjärde kontrollen gick det några dyrbara minuter till spillo för Lennart, men han höll huvudet kallt och klarade upp situationen och förstod av kontrollanternas beteende, att han fortfarande ledde, därför skruvades farten upp ytterligare och alla kraftresurser sattes in i förödande hårdkörning mot det hägrande målet. Från målplatsen kunde man se sista kontrollen, en fäbod uppe på bergsluttningen, kikarförsedda observatörer meddelade, att första man stämplar vid kontrollen 900 meter bort, men man kan inte urskilja, om det är Bergvik, Mora eller rent av I 5. Vilda gissningar kommer igång, "Vem kan det vara som kommer först" "Hur var Bergvikarn klädd", "Vilken färg har Morasonen på skjortan" o.s. v. Spänningen börjar bli olidlig för klubbkamraterna, sekunderna blir långa som minuter, då - äntligen hörs ett förlösande jubel, det är Mora som kommer, och ut över den tunga myren och upp mot målfållan kommer Lennart, på seniga och trötta ben, där dock segerviljan lyser genom varje steg, passerar han målfållan, hissas av lyckliga kamrater och Moras och Dalarnas första budkavle-SM var bärgat. Budkavlen som fördes från start till mål hade följande lydelse: ”Igenom vildskog starka männer föra kavlen fram, emot ett okänt mål dit inga stigar bära, hänöver myr och mo långt bort till Östanbergets kam. Då dag har grytt och gömd är månens gula skära. I manlig strid till seger för sin klubb och för sitt lag, där budet tas emot av lagkamraters händer, enighet mot framtidsmåt såväl i helg som söckendag, till gagn för folket vårt i Svea rikes länder.”

 

1949: Seger i Kopparkavle
1949 kunde uppvisa 75 aktiva orienterare. Gunnar M:son Frost, Gunnar Larsson och John Bohm deltogo i en landskapsmatch Stockholm-Hälsingland-Dalarna. I Kopparkavlen vann Mora, efter att hela tiden legat väl till, med 22 minuter före Tureberg. Laget bestod av G. M:son Frost, Helge Andersson, Sven Norell, Gunnar Larsson, Gunnar Norell och Lennart Berg. Mora tog laget och John Bohm och Åke Stenqvist vann resp. ÄJ och pojkklassen i Vansbro. I Skogsmårdsträffen tog Mora lagsegern, Roy Abrahamsson, John Bohm, Olle Abrahamsson och Ernst Pettersson vunno resp. senior B, ÄJ, och ÄO-klasserna. I Kvarnsveden blev John Bohm och Sonid Stenqvist 1:a och 2:a i ÄJ-klassen. I Älvdalen två mil vann Gunnar Larsson sin andra raka seger, YO-klassen vanns av Hugo Ohlsén. Siljanmästare blev Gunnar Larsson senior och Ernst Pettersson ÄO. I DM-kaveln blevo junior-lagen 4:a och 6:a, seniorlagen 8:e och 11:a. I SM-budkaveln fick vi en 37:e placering och i SM-budkaveln på skidor blev det en 18:e plats. I SM blev 6. M:son Frost 21:a och Gunnar Larsson 123:e. John Bohm blev 41:a bland juniorerna. I en landskapsmatch Stockholm-Hälsingland-Dalarna fick Gunnar Larsson en 7:e placering i senior- och John Bohm en 9:e placering i juniorklassen. Klubbmästare blevo Gunnar Larsson sen., Sonid Stenqvist jun. och Ernst Pettersson oldboy. Vid Orsaluffen i Näckådalen mötte 3 Mora-orienterare en livs levande björn, samtliga, även björnen, undkom med blotta förskräckelsen.

 

1950: Seger i DM-budkavlen
1950 inleddes säsongen med DM-budkavlen på skidor, där Morapojkarna belade andra plats 1 min. efter Gagnef. I Tiomilakavlen, landets största orienteringstävling, startade Mora för första gången och belade 46:e plats. I Kopparkavlen kommo Moralagen på 3:e och 9:e plats. I Jarlkuten och Skogsmårdsträffen togo i båda tävlingarna Mora andra lagpris, i Rättvik var Åke Stenqvist snabbast bland juniorerna. I Älvdalens tvåmil vann Lennart Berg senior-klassen, Helge Andersson YO-klassen och Olle Abrahamsson ÄJ-klassen.

DM-budkavlen hemfördes av Moratrion G. M.son Frost, G. Larsson och Lennart Berg, som vann sista sträckan med 19 min., de båda andra Moralagen blevo 24:a resp. 28:a. 1 juniorkavlen blevo vi 5:a och 19:e. 1 SM-budkavlen blevo Frost, Larsson, Berg 54:e lag. Siljansmästare Nevo G. M:son Frost sen., Helge Andersson YO, Ernst Pettersson ÄO och Ivar Tjäder YJ. I Fjällbudkavlen, som arrangerades för första gången, ställde Mora upp med ett lag som efter att Gunnar M:son Frost blivit 2:a på första sträckan, genom Gunnar Larsson som på andra gick upp i ledningen och Lennart Berg på sista kunde hålla undan och bejublad gå i mål som segrare. I natt-DM blev Gunnar Larsson 3:e man och i DM blev han 9:e, Mora blev 2:a i lag genom Gunnar, John Bohm 16:e och Rune Eliasson 17:e, i YJklassen blev Ivar Tjäder 1:a. Gunnar Larsson blev 2:a i tävlan om Falu-Kurirens mästarjacka. Landskapsmatch Stockholm-Hälsingland-Dalarna avgjordes i Enviken, där placerade sig G. M:son Frost som 2:a och Gunnar Larsson som 33:a. Ett av svensk-amerikaner skänkt vandringspris, den så kallade Vorcester-pokalen, erövrades för alltid av Mora i och med segern i DMbudkavlen, pokalen tilldelades den klubb som efter 5 år uppnått högsta poäng i DM-budkavlen. M:son Frost 62:a, Gunnar Larsson 93:a och Lennart Berg 102:a deltog i SM.

 

1951: Seger i Fjällbudkavlen
1951 deltog Moraorienterarna i 26 tävlingar, av vilka 4 arrangerades av föreningen. Tillsammans med IFK Våmhus och Orsa IF arrangerades en budkavleorientering "Orsasjön runt" vilken vanns av ett Moralag.

I DM skidbudkavle segrade Mora lag 2 bestående av Gunnar M:son Frost, Helge Andersson, Elis Romelin och Sven Norell, vårt 1:a lag blev 8:e. I en landskapsmatch Stockholm-Hälsingland-Dalarna blev Lennart Berg 3: a, Gunnar Larsson 8:e, M:son Frost 13:e och Sven Norell 36:e man i seniorklassen och Helge Andersson 9:e i YO-klassen.

I Fjällbudkavlen segrade Mora lag.2 medan lag 1 blev 4:a. I segrarlaget löpte John Bohm, G. M:son Frost som vann andra sträckan samt Bertil Larsson.
I Alfta vunno Lennart Berg klass Iv, Ernst Pettersson AO, Lars Grudd YJ och Stig Jonsson pojkklassen. 1 DM-kavlen blevo Moralagen 5:a resp. 8:a. I juniorkavlen blev Mora 8:e lag. I DM fick Lennart Berg en 6:e placering.

I SM-kavlen blev Mora 36:a. I landskampen Norge-Finland-Sverige deltog Lennart Berg och blev 28:e man samt 10:e man i svenska laget.

Den 5:e Kopparkavlen kommer att gå till hävderna såsom en av de starkaste budkavlar Moraorienterarna presterat. Tävlingen gick i terrängen mellan Bjursås och Slättberg. Det var kyligt väder och snön låg ännu halvmeterdjup i öst- och norrsluttningarna. Göte Halvarsson hade fått det svåra uppdraget att springa första sträckan (natt), han brukar vara säker som nattlöpare, men den här gången ville det sig inte och det var en ledsen Göte som löpte in till första växeln som 67:e lag ca 50 min. efter täten.
Nu hade emellertid Sven Norell under väntan vid växeln, oupphörligt fått höra de andra lagen säga - "Fint nu är i alla fall det fruktade Mora borta för den här gången". Det var därför en Sven som fullt humör satte igång en våldsam klappjakt på de framförvarande lagen just när dagen började gry, och han hade till andra växeln fört upp laget till 33:e plats. Detta var precis vad som behövdes för att Morapojkarna skulle' inse att ännu var ej slaget förlorat.
Bertil Larsson satte nu fart ut på 3:e sträckan och med samma fart som Sven plockade han den ena efter den andra av de framförvarande lagen och när han spurtade in till 3:e växeln hade han fört upp laget till 15:e plats. Konkurrenterna började förstå att Mora trots allt inte var "avsågat", som man velat tro.
När därför Gunnar Larsson gick ut på 4:e sträckan började en del ana, att Mora kanske ändå skulle kunna blanda sig i slutstriden. Gunnar var ju en rutinerad kavlelöpare, när han därför vid 5:e växeln hade avancerat till 6:e plats var det ingen överraskning för oss. Helge Andersson, den äldste av oss med fler fullföljda tävlingar bakom sig än kanske någon av samtliga deltagare, gav sig nu iväg ut på näst sista sträckan. Vi litade blint på honom, och han svek ej förhoppningarna, som 4:e man rusade han in till sista växeln och Mora hade nu definitivt blandat sig i tätstriden, efter att ha legat hopplöst efter vid 1:a växeln. Men ännu låg vi 21 min. efter ledande Goterna, när Lennart Berg rusade iväg ut på sista sträckan. Nu hade Lennart allt att vinna - en sån här gång måste man ha till valspråk, vinna eller försvinna - så därför släppte han loss alt den inneboende löpförmågan, som fanns i hans seniga kropp och friskade för allt han var värd, spikande samtliga kontroller, när sedan ledande Wåhlén åkte på ett par missar, fanns det inte längre någon som kunde hålla undan för Lennarts anstormning, och han kunde i en ett-rig finish vräka sig in i målfållan vid det vackra Rexbo, 1 min. och 7 sek. före Goternas Wåhlén.
Även Moras lag 2 gjorde en storartad framryckning efter en medelmåttig inledning och gick i mål som 7:e lag, men John Bohm på sista sträckan hade tappat budkavlen = numerlappen, varför laget diskades. En av de gladaste över segern var nog Göte, han hade gått och grämt sig över sitt misslyckande på startsträckan, men vem vet, Göte, kanske var det just detta som lockade fram den okuvliga viljan att segra hos de övriga i laget. Vi saxar följande ur Dala-Demokraten: Kampviljan tycks för övrigt vara ett genomgående drag uppe i Vasaköpingen. Efter Göte Halvarssons misslyckande på första sträckan ville ingen ge Mora en tillstymmelse till chans. Men i stället för att resignera bet kamraterna ihop tänderna till det yttersta. Det var framför allt en viljans triumf Kopparkavlevinnarna inregistrerade.

 

1952: Lennart Berg 16:e i SM
1952 deltogo Mora-löparna i 39 tävlingar, varav 16 arrangerats av sektionen. Rune Eliasson hemförde kamratmästerskapet i den av IFK Bergvik anordnade tävlingen. Även delta år arrangerades "Orsasjön runt" tillsammans med Orsa och Våmhus. I SM belade Lennart Berg en hedrande 16:e placering. I Kopparkavlen blevo Moralagen 1 5:a och II 12:a. I triangelmatchen Gästrikland-Södermanland Dalarna blev Sven Norell och Lennart Berg 7:a resp. 11:a i seniorklassen och Gunnar M:son Frost 3:a i YO-klassen. I Fjällorienteringen blevo Gunnar Larsson 4:a, Sven Norell 9:a. I Sågmyra segrade Lennart Berg i klass A. Mora blev 2:a i lag. I Orsaluffen seg-rade John Bohm i klass B och Oskar Stenqvist i ÄO. Lennart Berg blev 4:a DM seniorklassen och Helge Andersson 5 :a i YO-klassen. Moras äldre juniorer tog lagpriset. Siljansmästare blev Gunnar M:son Frost YO och Oskar Stenqvist ÄO. I DM-budkavlen blev lag II 3:a. I SM för äldre juniorer blev Åke Stenqvist 57:a. I DM-kavlen på skidor blev Mora 3:a.

 

1953: 5-klubbstävling
1953 arrangerade sektionen 13 tävlingar, därav en 5-klubbstävling mellan Arboga, Hellas, Norrköping AlS, Majorna och Mora. Anders Sten svarade för banläggningen och tävlingen var förlagd till Fulåberg fäb. Mora belade 2:a plats i lagtävlingen, och Gunnar M:son Frost blev 2:a individuellt. Individuella SM deltog tre Moralöpare Lennart Berg, Gunnar M:son Frost och Sven Norell, vilka placerade sig som resp. 23:a, 39:a och 57:a. I SM-budkavlen placerade sig Mora-laget Gunnar M:son Frost, Sven Norell och Gunnar Larsson på 26:e plats. Bland övriga resultat kan nämnas segrar i Grycksbo och Finnmossen, för Sven Norell och i Lillhärdal för Gunnar Larsson.

I DM-budkaveln för juniorer blev Mora 3:a genom Sven Eriksson, Lars Grudd och Stig Jansson. I stora DM kavlen hade Mora 4 lag bland de 17 bästa och vid ind. DM blev Gunnar M:son Frost 5:a och Gunnar Larsson 7 :a. Under året deltog Mora-löparna sammanlagt i 42 tävlingar. I DM-kav-len på skidor blev Mora även i år 3:a. I DM i skidorientering segrade Gunnar Larsson. I natt-DM blevo M:son Frost 4:a, Gunnar Larsson 5:a och Sonid Stenqvist 6:a. Mora blev 2:a i lag-DM och M:son Frost blev 2:a i tävlan om mästarjackan.

 

1954: 6:a SM-budkavlen
1954 var vi representerade vid 42 tävlingar, varav 10 arrangerades av sektionen. I SM blev Sven Norell 61:a, i SM-budkavlen belade Mora-laget Bertil Larsson, Gunnar Larsson och Sven Norell en hedrande 6:e placering efter att ha legat väl framme hela tävlingen. I Orsa-luffen segrade Bertil Larsson seniorklassen och Lars Södersten i YJ-klassen. Gösta Svensson vann klassen i Vansbro, Grycksbo och Malung. Bertil Larsson blev Siljansmästare i nattorientering. I DM-budkavlen som arrangerades av Orsa, blev Mora-lagen 3:a, 17:e, 19:e och 23:e. 1 YO-klassen blev vi 4:a. 1 3 dagars fjäll-orientering blev Bertil Larsson tillsammans med L. Granström, Orsa 2:a. I Siljansmästerskapet vunno Bengt Eriksson och Lars Södersten resp. ÄJ-och YJklassen. Mora tog lagsegern. DM i skidorientering vanns av Gunnar Larsson andra året i följd. I Venjan vann Sven Norell senior-, Gsöte Halvarsson YO- och Sven Larsson ÄO-klassen.

 

1955: Allsvenska klubbmatch
I Allsvenska klubbmatchen som arrangerades av Arboga blev Mora 3:e i lag. Individuellt blev Gunnar Larsson bästa Mora-löpare med en 7:e placering i den hårda konkurrensen. I Vansbro segrade i skärmjakten Bengt Eriksson ÄJ och Ernst Pettersson veteran. I Skogsmårdsträffen vann Bertil Larsson klass B. I Lillhärdal segrade Lars Södersten ÄJ och Elsie Rustas flickklassen. Även i Fäbodloppet segrade Södersten i sin klass. I DM-kavlen blevo vi 9:e och i juniorkavlen 5:e lag.

Den 18 september arrangerade Mora ind. DM med start och mål i Selbäcks fäb. Tävlingen gick på en karta som Mora-orienterarna med Gunnar M:son Frost i spetsen själva mätt och ritat över området väster om Selbäck. I Långshyttan segrade Rune Eliasson i klass B och i SM för juniorer placerade sig Lars Södersten och Bengt Eriksson på 18:e resp. 48:e plats.

 

1956: Otränade Mora-pojkarna
Säsongen inleddes med femklubbsmatchen den 1 maj i Norrköping där Arboga vann och de otränade Mora-pojkarna kommo sist. I Grycksbo vann Sven Norell. I Kopparkavlen placerade sig vårt bästa lag som 8:a. I Vansbro segrade Elis Romlin i klass fl och Inga Persson bland damjuniorerna. I Skogsmårdsträffen vann Ernst Pettersson mästareklassen. I Kvarnsveden vunno Stig Jansson och Georg Grudin resp. äldre och yngre juniorklassen. I Storsjökavlen blev vårt lag 7:e och i Hälsingekavlen 9:e. Under året deltog Mora-löparna i 30 tävlingar varav 8 arrangerades av sektionen.

 

1957: Seger i Hälsingekavlen
Tillsammans med Sollerö IF arrangerades tre-distriktsmatchen Oslo –Värmland Dalarna. 75 aktiva gjorde 547 starter i 30 tävlingar. Dessutom har 26 träningstävlingar avhållits med upp till 30 deltagare: I landskapslaget har Mora representerats av Bengt Eriksson, Lars Södersten, Eivor Eriksson och Marianne Andersson.

Allsvenska klubbmatchen som arrangerades av Hellas vanns av Uppsala IF. Mora blev 4:a. Sammanlagt efter 5:e och sista tävlingen blev slutresultatet seger för Arboga OK med Mora på 3:e plats. Ur resultatlistorna kan nämnas: seger i Hälsingekavlen genom Bertil Larsson, Gumiar Larsson, Sven Norell, Åke Stenqvist, Gunnar M:son Frost, Lars Södersten och Bengt Eriksson. I DM-kavlen blev Mora-lagen 4:a och 9:a. I oldboyklassen blev vårt lag 12:a. I Storsjö-kavlen blev lagen 5:a och 7:a. I Tiomilakavlen kom laget på 17:e plats bland 152 lag och låg efter 6 sträckor på andra plats. I SM-budkavlen kom Mora på 64:e plats. I Härjulfstigen segrade Bengt Eriksson huvudklassen.

I Venjan segrade Lars Södersten, Georg Grudin vann YJ-93 klassen, Mats Eriksson pojkklassen och Karl Eriksson ÄO-klassen. I Allsvenska klubbmatchen segrade individuellt Lars Södersten. I Fäbodloppet segrade Edvin Persson i Bklassen. I Ores 2-mil segrade Åke Stenqvist. I siljansmästerskapet tog Mora 3 segrar genom Nils Haglöf senior, Gunnar Romlin YJ och Ernst Pettersson veteran. Mora tog lagsegern. Klubbmästerskapet avgjordes i Rämma fäbod där Lars Södersten svarade för banorna. Segrare Bengt Eriksson, Gunnar M:son Frost YO, Oskar Stenqvist ÅO, Inge Persson, Gunnar Romlin YJ, Ulla Back, flickor, och Mats Eriksson pojkar.

 

1958: Segrar i Sveg och Edsbyn
1958 inleddes säsongen med skidorienteringar, i DM-budkavlen blev Mora 5:a, i individuella DM blev Göte Bengtsson 6:a bland seniorerna och Gunnar Romlin 4:a bland juniorerna. I SM blev Bengt Eriksson 30:e 3 min. efter segraren och Gunnar Romlin 8:a bland juniorerna. I Siljanskavlen placerade sig Mora-lagen på 10:e och 45:e plats. Klubbmästare blevo Bengt Erikson, senior, Roland Nordvall junior, Gunnar M son Frost YO, Helge Andersson Äo, Sune Stenqvist pojkklass och Eivor Eriksson i damklassen. Tävlingen gick i Mångbergs fäb där Göte Halvarsson lagt banan och stod för värdskapet. Allsvenska klubbmatchen arrangerades av Uppsala IF och vanns av Arboga, vi hamnade på sjätte och sista plats och blevo därmed utslagna ur den förnämliga tävlingen. Bland övriga resultat kan nämnas Gunnar M:son Frost segrar i Sveg och Edsbyn samt Bertil Larssons seger i två-dagars fjällorienteringen. I Hälsingekavlen blev Mora-pojkarna Gunnar och Bertil Larsson, Åke Stenqvist, Gösta Svensson, Gunnar M:son Frost, Helge Aandersson och Bengt Eriksson 3:e lag.

I Orsaluffen segrade Arne Fransén VO och Roland Nordvall YJ. 1 DM-kavlen för juniorer blevo vi 4:a och för pojkar 7:a och 8:a. Vid SM blev Bengt Eriksson 89:a. Under året har vi del-tagit i 40 tävlingar, varav vi själva arrangerat 10.

Till och med utgången av år 1958 har föreningens löpare deltagit i 628 tävlingar. Av dessa ha 227 arrangerats av sektionen. 483 orienterare har under dessa tävlingar fullföljt 8.100 lopp.

 

1959: Siljanspropaganda
Ur 1959 års resultatlistor kan följande nämnas, alla resultat föreligger dock ej ännu. Sektionen arrangerade årets Siljanspropaganda med start och mål i Läde fäb. Roland Nordvall vann bland äldre juniorer. Lasse M:son Frost vann AP-klassen. I Siljanskavlen som gick i Rättvik blev vårt första hg 6:a efter en förnämlig upplöpning från 84:de plats, i laget löpte Bertil Larsson, Edvin Persson, Roland Nordvall, Gunnar Larsson, Arne Fransén och Bengt Eriksson. Återigen gavs bevis för Mora-orienterarnas ovilja att ge slaget förlorat, trots motgångar.

I Härjulfstigen vann Mats Eriksson bland yngre juniorer. I fäbodloppet vann Gösta Svensson klass B.

Vid DM i Leksand segrade Helge Andersson och Gunnar M:son Frost i resp. ÄO- och YO-klasserna, bland veteranerna blev Oskar Stenqvist 3:a, i ÄJklassen blev Roland Nordvali 5:a, Gunnar Romlin 6:a och Georg Grudin 15:e dessa tog även lagpriset i klassen. Bland AP blev Sune Stenqvist 8:e.

I juniorkavlen blev Mora 4:a genom Gunnar Romlin, Börje och Roland Nordvall, i pojkklassen startade 7 lag, lag 1 blev 9:a genom Sune Stenqvist, Bengt Lagerqvist och Lasse Back, lag II blev 11 :a. 1 Edsbyn blev Elis Rom-lm 1:a i YO-klassen. 1 Ores "Älgstigen" vann Bengt Eriksson klass A och Oskar Stenqvist veteranklassen. Mora tog 2:a lagpris. Klubbmäslerskapet gick i Gruvans fäb, där Helge Jansson lagt banorna. Klubbmästare Bertil Larsson senior, Gunnar M:son Frost YO, Helge Andersson ÄO, Mats Eriks-son junior, Gunnar Särell AP, Sture Eriksson YP och Viviann Svensson. I SM-kavlen för juniorer blev Mora-laget 8:a genom Gunnar Romlin, Börje och Roland Nordvall. I DM i skidorientering fingo Morapojkarna följande plac. Gunnar Larsson 4:a, Stig Stenqvist 5:a och Bengt Eriksson 6:a.

Som ett kortfattat sammandrag över de gångna åren kan man säga, att sedan orienteringen började utövas som tävlingsidrott inom IFK växte den sig sakta starkare både till bredd och topp, för att kulminera 1948 då SM i budkavle vanns. Genomgående har kavlar varit Moras starka sida, från 1948 och fram till mitten av femtitalet hörde faktiskt klubben till en av de främsta i landet. Mot senare delen av 50-talet har dock förmärkts en viss tillbakagång, dock inte värre än att vi 1957 kunde hemföra segern i Hälsingekavlen, och 1959 bli sexa i Siljanskavlen. Den okuvliga kampviljan har under alla dessa år varit ett utmärkande drag hos Moraorienterarna och det är vår förhoppning att detta särdrag även skall gå i arv till kommande generationer.

Nedtecknat av Sven Lagerqvist

Uppdaterad: 13 JUL 2010 15:49 Skribent: Kristin Karlsson

Klubbarnas hemsidor
ruta_AK_60x60px_20100604ruta_FK_60x60px_20100604ruta_FIK_60x60px_20100604
    Alpint         Fotboll         Friidrott

ruta_GK_60x60px_20100604ruta_OK_60x60px_20100604ruta_SK_60x60px_20100604
Gymnastik   Orientering     Skidor


Länk till filmer från Vasaloppets inspirationsdag för funktionärer den 10 november på Moraparken.
Föreläsningar med Daniel Tynell och Mia Karlsson.


 

 


 

Öppettider Vasaloppets Hus
måndag-onsdag: 8-16.30
torsdag 8-15.00
fredag: 8-16.30
lunchstängt 12-13
Öppettider sommar (v.25-34)
Måndag-söndag: 10.00-17.00

 

IFK Mora Idrottsallians
Vasaloppets Hus
792 32 MORA


besök
sedan 27 april 2011