Hoppa till sidans innehåll

Orienteringskartans historia i Mora


Orienteringskartor i Mora med omnejd 1924 - 1980

 

Särtryck ur Generalstabskartan i skalan 1:100.000 utgjorde huvudsakligen orienteringskarta alltsedan starten år 1924 fram till början av 1960-talet.

Även den något mer detaljerade s.k. Konceptkartan i skala 1:50.000 användes vid tävlingar.

Generalstabskartan (103 Mora och 96 Leksand) i skala 1:100.000  utgavs för Siljansregionen först år 1913.

Fältarbetet för den s.k. Konceptkartan i skala 1:50.000 (103 Mora NV, NO, SV, SO), utfördes åren 1909-1910 och utgavs sannolikt åren därefter.

 

Skidbudkavlen år 1907, med start i Älvdalen, växel 1 i Mässbacken Orsa, växel 2 i Leksand och mål i Falun, kan sägas vara den första ”orienteringstävlingen” i våra trakter.

Generalstabskartan fanns inte utgiven vid denna tidpunkt och som tävlingskarta användes, den enda någorlunda storskaliga karta som fanns tillgänglig, den s.k. ”Widmarkskartan” i skala 1:200.000.

 

IFK Moras första egenproducerade orienteringskarta framställdes till 1955 års individuella DM för herrseniorer för området väster om Selbäcks fäbodar. Kartan utgjorde en svartvit backstreckskarta i skala 1:50.000 och hade Gunnar Mattsson-Frost som huvudsaklig upphovsman.

 

Egenproducerade orienteringskartor framställdes även tidigt av grannklubbarna. Således fanns en svartvit backstreckskarta i skala 1:20.000 i Furudal, framställd år 1958, åren 1960-62 ritade Hans Johansson en svartvit backstreckskarta i skala 1:10.000 över terrängen nordväst om Orsa, Rättviksorienterarna framställde år 1961 ”Jarlbladet” i skala 1:50.000 ned 5 meters ekvidistanskurvor och fyrfärgstryck.

År 1962 framställde Orsaorienterarna ”Nya Orsabladet” över terrängen norr och öster om samhället i skala 1:50.000, med 5 meters ekvidistanskurvor och fyrfärgstryck.

Solleröorienterarna ritade år 1963 en karta utan höjdredovisning i skala 1:10.000 och tvåfärgstryck över södra delarna av ön. Leksands IF, i samarbete med GLA (Generalstabens Litografiska Anstalt), utgav år 1963 en ”sport och turistkarta” i skala 1:50.000 över ett område begränsat i norr och söder vid Laknäs resp. S. Rälta och i väster och öster vid Västanvik resp. Rönnäs byar.

 

”Bonäs”-bladet över Bonäsheden norr om Östnor blev IFK Moras första kurvkarta i skala 1:25.000, 5 meters ekvidistanskurvor och trefärgstryck. Kartan togs fram år 1963 och Gunnar Mattsson-Frost var även här den som utförde huvuddelen av fältarbetet.

 

År 1964 framställdes klubbens nästa kurvkarta över Hemusheden i skala 1:10.000, ekvidistans 2 meter och trefärgstryck. Kartans grundmaterial utgjordes av kartmaterial som framställts av Lantmäteriverket till laga skiftesenheten för Selja-Hemus skifteslag.

Orienteringssektionen fick disponera grundmaterialet kostnadsfritt med villkoret att kartan ej fick försäljas i allmänna handeln. Upphovsrätten innehades gemensamt av IFK Mora och Rikets Allmänna Kartverk.

 

År 1965 framställdes Vikabladet omfattande området väster Vika-Selbäck. Kartskala 1:25.000, ekvidistans 5 meter, trefärgstryck. Fältarbetet utfördes av klubbens orienterare. Kartan användes första gången vid Siljanskaveln samma år.

 

År 1972 reviderades och utvidgades Hemusbladet av ”Kart-Bosse” Larsson. Kartskala 1:20.000, ekvidistans 5 meter, fyrfärgstryck, tryckning AB Älvsbytryck, SOFT februari 72, W89.

 

Samma år framställdes den ytmässigt stora Lädekartan ”ELDRIS –LÄDE”  väster om Eldris och Läde fäbodar. ”Kart-Bosse” Larsson utförde fältarbete och uppritning av kartan som vid tiden för färdigställandet sannolikt utgjorde en av Sveriges mest detaljrika kartor.

Kartskala 1:15.000, ekvidistans 5 meter, fyrfärgsryck, tryckning Älvsbytryck, SOFT Juli 72, W100.

SOFT:s kartnorm tillät vid tidpunkten för kartframställningen en kartskala på 1:20.000 efter att tidigare varit 1:25.000.

Området sydväst Läde var detaljrikt och Kart-Bosse ville att kartan skulle framställas i skala 1:15.000 för att kunna ”få med” alla detaljer och att kartan skulle bli läsbar vid orientering i tävlingsfart.

SOFT ville inte godkänna detta önskemål och menade att övergången från 1:25.000 till 1:20.000 var den slutliga detaljeringsgraden för orienteringskartor.

Efter många och långa diskussioner med SOFT fick vi ”av nåder” producera kartan i skala 1:15.000 med villkoret att på kartan ange att ”Kartskalan 1:15.000 sanktionerad av SOFT som försöksverksamhet”.

Kartan utnyttjades för tävling första gången vid Siljanskavlen år 1973.

 

”Bonäs”-bladet fick år 1975 sin efterföljare i kartbladet ”Östnor-Bonäs” där fältarbetet utfördes av Jerker Axelsson och renritades av ”Kart-Bosse” Larsson. Kartskalan var 1:20.000 med 5 meters ekvidistans och fyrfärgstryck, tryckning: Älvsby-Tryck, SOFT april 75, W177.

 

År 1976 reviderades Hemuskartan ånyo (tredje utgåvan). Kartskala 1:20.000, ekvidistans 5 meter, fyrfärgstryck, renritning Ateljé Kart-Bosse, tryckning: Affärs-Tryckeriet AB Västerås, Ingen SOFT-numrering.

 

Fjärde utgåvan av Hemusbladet kom år 1978. Skala 1:20.000, 5 meters ekvidistans, fyrfärgstryck, renritning Kartatelje Bosse, tryckning: Gagnefs offset. Inget SOFT-nummer.

 

Den första skolkartan Morkarlby utkom år 1978 och omfattade området väster om Morkarlby skola. Kartskala 1:7000, femfärgstryck, ekvidistans 1 meter, fältarbete Per Johansson och Anders Romson, renritning Ateljé Kart-Bosse, tryckning: Gagnef Offset.

 

År 1978 utkom kartan Norra Selbäck för området väster Selbäcks fäbodar. Kartskala 1:20.000, ekvidistans 5 meter, femfärgstryck, rekognosering och renritning Ateljé Kart-Bosse, tryckning: Affärs-Tryckeriet AB, Västerås. Ingen SOFT-numrering.

 

Kartproduktionen inom IFK Moras orienteringssektion/Orienteringsklubb har fortsatt efter 1980 men det är en historia som får skrivas av någon yngre kartfantast.

 

Anders Romson Östnor, Mora 2012-02-08

Uppdaterad: 25 MAR 2013 10:00

Anslagstavla

Visa hela anslagstavlan

 

 

Sponsorer

sponsor Morakniv

sponsor FM Mattsson

sponsor Orsa Grönklitt

sponsor Bikeray

sponsor Kullans Kroppsterapi

sponsor Trimtex

sponsor Watt

sponsor Dalarnas Försäkringsbolag

sponsor Handelsbanken

sponsor Wibe

sponsor Skistart

 

 

Postadress:
IFK Mora OK - Orientering
Vasaloppets hus
79232 Mora

Kontakt:
Tel: 025039213
E-post: orientering@ifkmora....