Hoppa till sidans innehåll

Orienteringskartans historia i Mora


Orienteringskartor i Mora med omnejd 1924 - 1980

 

Särtryck ur Generalstabskartan i skalan 1:100.000 utgjorde huvudsakligen orienteringskarta alltsedan starten år 1924 fram till början av 1960-talet.

Även den något mer detaljerade s.k. Konceptkartan i skala 1:50.000 användes vid tävlingar.

Generalstabskartan (103 Mora och 96 Leksand) i skala 1:100.000  utgavs för Siljansregionen först år 1913.

Fältarbetet för den s.k. Konceptkartan i skala 1:50.000 (103 Mora NV, NO, SV, SO), utfördes åren 1909-1910 och utgavs sannolikt åren därefter.

 

Skidbudkavlen år 1907, med start i Älvdalen, växel 1 i Mässbacken Orsa, växel 2 i Leksand och mål i Falun, kan sägas vara den första ”orienteringstävlingen” i våra trakter.

Generalstabskartan fanns inte utgiven vid denna tidpunkt och som tävlingskarta användes, den enda någorlunda storskaliga karta som fanns tillgänglig, den s.k. ”Widmarkskartan” i skala 1:200.000.

 

IFK Moras första egenproducerade orienteringskarta framställdes till 1955 års individuella DM för herrseniorer för området väster om Selbäcks fäbodar. Kartan utgjorde en svartvit backstreckskarta i skala 1:50.000 och hade Gunnar Mattsson-Frost som huvudsaklig upphovsman.

 

Egenproducerade orienteringskartor framställdes även tidigt av grannklubbarna. Således fanns en svartvit backstreckskarta i skala 1:20.000 i Furudal, framställd år 1958, åren 1960-62 ritade Hans Johansson en svartvit backstreckskarta i skala 1:10.000 över terrängen nordväst om Orsa, Rättviksorienterarna framställde år 1961 ”Jarlbladet” i skala 1:50.000 ned 5 meters ekvidistanskurvor och fyrfärgstryck.

År 1962 framställde Orsaorienterarna ”Nya Orsabladet” över terrängen norr och öster om samhället i skala 1:50.000, med 5 meters ekvidistanskurvor och fyrfärgstryck.

Solleröorienterarna ritade år 1963 en karta utan höjdredovisning i skala 1:10.000 och tvåfärgstryck över södra delarna av ön. Leksands IF, i samarbete med GLA (Generalstabens Litografiska Anstalt), utgav år 1963 en ”sport och turistkarta” i skala 1:50.000 över ett område begränsat i norr och söder vid Laknäs resp. S. Rälta och i väster och öster vid Västanvik resp. Rönnäs byar.

 

”Bonäs”-bladet över Bonäsheden norr om Östnor blev IFK Moras första kurvkarta i skala 1:25.000, 5 meters ekvidistanskurvor och trefärgstryck. Kartan togs fram år 1963 och Gunnar Mattsson-Frost var även här den som utförde huvuddelen av fältarbetet.

 

År 1964 framställdes klubbens nästa kurvkarta över Hemusheden i skala 1:10.000, ekvidistans 2 meter och trefärgstryck. Kartans grundmaterial utgjordes av kartmaterial som framställts av Lantmäteriverket till laga skiftesenheten för Selja-Hemus skifteslag.

Orienteringssektionen fick disponera grundmaterialet kostnadsfritt med villkoret att kartan ej fick försäljas i allmänna handeln. Upphovsrätten innehades gemensamt av IFK Mora och Rikets Allmänna Kartverk.

 

År 1965 framställdes Vikabladet omfattande området väster Vika-Selbäck. Kartskala 1:25.000, ekvidistans 5 meter, trefärgstryck. Fältarbetet utfördes av klubbens orienterare. Kartan användes första gången vid Siljanskaveln samma år.

 

År 1972 reviderades och utvidgades Hemusbladet av ”Kart-Bosse” Larsson. Kartskala 1:20.000, ekvidistans 5 meter, fyrfärgstryck, tryckning AB Älvsbytryck, SOFT februari 72, W89.

 

Samma år framställdes den ytmässigt stora Lädekartan ”ELDRIS –LÄDE”  väster om Eldris och Läde fäbodar. ”Kart-Bosse” Larsson utförde fältarbete och uppritning av kartan som vid tiden för färdigställandet sannolikt utgjorde en av Sveriges mest detaljrika kartor.

Kartskala 1:15.000, ekvidistans 5 meter, fyrfärgsryck, tryckning Älvsbytryck, SOFT Juli 72, W100.

SOFT:s kartnorm tillät vid tidpunkten för kartframställningen en kartskala på 1:20.000 efter att tidigare varit 1:25.000.

Området sydväst Läde var detaljrikt och Kart-Bosse ville att kartan skulle framställas i skala 1:15.000 för att kunna ”få med” alla detaljer och att kartan skulle bli läsbar vid orientering i tävlingsfart.

SOFT ville inte godkänna detta önskemål och menade att övergången från 1:25.000 till 1:20.000 var den slutliga detaljeringsgraden för orienteringskartor.

Efter många och långa diskussioner med SOFT fick vi ”av nåder” producera kartan i skala 1:15.000 med villkoret att på kartan ange att ”Kartskalan 1:15.000 sanktionerad av SOFT som försöksverksamhet”.

Kartan utnyttjades för tävling första gången vid Siljanskavlen år 1973.

 

”Bonäs”-bladet fick år 1975 sin efterföljare i kartbladet ”Östnor-Bonäs” där fältarbetet utfördes av Jerker Axelsson och renritades av ”Kart-Bosse” Larsson. Kartskalan var 1:20.000 med 5 meters ekvidistans och fyrfärgstryck, tryckning: Älvsby-Tryck, SOFT april 75, W177.

 

År 1976 reviderades Hemuskartan ånyo (tredje utgåvan). Kartskala 1:20.000, ekvidistans 5 meter, fyrfärgstryck, renritning Ateljé Kart-Bosse, tryckning: Affärs-Tryckeriet AB Västerås, Ingen SOFT-numrering.

 

Fjärde utgåvan av Hemusbladet kom år 1978. Skala 1:20.000, 5 meters ekvidistans, fyrfärgstryck, renritning Kartatelje Bosse, tryckning: Gagnefs offset. Inget SOFT-nummer.

 

Den första skolkartan Morkarlby utkom år 1978 och omfattade området väster om Morkarlby skola. Kartskala 1:7000, femfärgstryck, ekvidistans 1 meter, fältarbete Per Johansson och Anders Romson, renritning Ateljé Kart-Bosse, tryckning: Gagnef Offset.

 

År 1978 utkom kartan Norra Selbäck för området väster Selbäcks fäbodar. Kartskala 1:20.000, ekvidistans 5 meter, femfärgstryck, rekognosering och renritning Ateljé Kart-Bosse, tryckning: Affärs-Tryckeriet AB, Västerås. Ingen SOFT-numrering.

 

Kartproduktionen inom IFK Moras orienteringssektion/Orienteringsklubb har fortsatt efter 1980 men det är en historia som får skrivas av någon yngre kartfantast.

 

Anders Romson Östnor, Mora 2012-02-08

Uppdaterad: 25 MAR 2013 10:00

Anslagstavla

Visa hela anslagstavlan

 

 

Sponsorer

IFK Mora OK:s sponsorer

 

 SISU_Webb_Banner_170X170_samverkan

Postadress:
IFK Mora OK - Orientering
Vasaloppets hus
79232 Mora

Kontakt:
Tel: 025039213
E-post: This is a mailto link