Hoppa till sidans innehåll

Stadgar & anvisningar


 


 

Anvisningar för medlemmar

1. Avgifter

Startavgifter

 • Utvalda tävlingar
  Klubben betalar startavgifter för de tävlingar som är upptagna i det tävlingsprogram som bestäms av respektive kommitté.
 • Övriga svenska tävlingar
  Startavgifter för övriga svenska tävlingar betalas av klubben om det aktuella ekonomiska läget tillåter. Kansliet skickar faktura till den som ska betala in sådana avgifter till klubben.
 • Semestertävlingar
  Vid så kallade semestertävlingar (till exempel O-ringen, Hallands 3-dagars och liknande) betalar klubben aldrig startavgift för andra än ungdomar, till och med 16 år, eller löpare i elitklass. . Kansliet skickar faktura till den som ska betala in avgifter för semestertävlingar till klubben.
 • Utländska tävlingar
  Klubben betalar endast i undantagsfall startavgifter för utländska tävlingar. Kansliet skickar faktura till den som ska betala in sådana avgifter till klubben.
 • Ej start
  Vid sjukdom ska sjukanmälan göras skriftligt till kansliet senast en vecka efter tävlingen. Ange ditt namn, tävlingens namn och datum. Om sjukanmälan görs betalar klubben avgifter vid Ej start. Vid Ej start av annan orsak betalar medlemmen själv. Kansliet skickar faktura till den som ska betala in sådana avgifter till klubben.
 • Efteranmälan
  Den som efteranmäler sig till en tävling ska själv betala efteranmälningstillägget. Kansliet skickar fakturatill den som ska betala in sådana avgifter till klubben.
 • Direktanmälan
  Klubben betalar startavgiften om arrangerande klubb skickar faktura till IFK Mora OK.
 • Hyrbricka
  Medlemmar som tävlar förväntas ha en egen Sportident-bricka. Eventuell kostnad för hyra av bricka betalas av den tävlande själv. Respektive kommitté kan besluta om undantag i vissa fall. Kansliet skickar faktura till den som ska betala in sådana avgifter till klubben.
 • Förskottsbetalning
  Vissa tävlingsarrangörer tillämpar förskottsbetalning. I dessa fall betalar du som deltagare själv in alla avgifter vid anmälan. I de fall där IFK Mora OK står för startavgiften (enligt ovan) kan du sedan lämna in omkostnadsräkning med kvitto till kansliet, och få tillbaka pengarna från klubben. Gäller avgiften en tävling kommande år, görs denna återbetalning det år som startavgiften avser.

 

Egenavgifter
Egenavgifter i samband med till exempel läger, tävlingsresor med övernattning, och årsfest, ska betalas inom en vecka efter aktiviteten. Betalning görs till IFK Mora OK:s bankgiro eller swish. Ange aktivitetens och deltagarens namn. Ansvarig ledare meddelar deltagarna vilken avgift som ska betalas.

 

Medlemsavgift
Från och med det år då du fyller 18 år, betalar
du 50 kronor i medlemsavgift. Yngre betalar
20 kronor. Avgiften betalas årligen i januari till
klubbens bankgiro. Nya medlemmar betalar i
samband med att de blir medlemmar.

 

Ranking- och licensavgifter
Elitaktiva ska själva betala ranking- och licensavgifter. Information om detta finns på Svenska Orienteringsförbundets webbplats, www.svenskorientering.se.

 

 

2. Ersättningar

Blanketterna Reseräkning och Omkostnadsräkning kan laddas ner här, eller hämtas på kansliet. Ifyllda blanketter, och kvitton vid omkostnader, mejlas till This is a mailto link, eller lämnas till kansliet senast två månader efter utgiftstillfället (en månad vid årsskifte).

 

Resa med egen bil
Klubbens medlemmar kan få ut reseersättning när de kört med egen bil till tävlingar godkända av respektive kommitté. Man ska åka till samlingsplatsen, och fylla bilen med så många klubbkamrater som möjligt.

Belopp för reseersättning:

Ensam 15 kr/mil
1 medresenär 16 kr/mil
2 medresenärer 17 kr/mil
3 medresenärer 18 kr/mil

 

Omkostnader
Omkostnader för mat, logi, materiel eller övrigt ersätts efter godkännande av styrelse eller kommitté. Bifoga alltid kvitton.

 

3. Läger och tävlingsresor med övernattning

Ansvarig ledare ordnar gemensam resa, antingen med Vasaloppets minibussar eller med privata bilar. För resor med privata bilar utgår ersättning. Se Ersättningar.
    Ansvarig ledare ordnar gemensamt boende av självhushållskaraktär, anpassat så att gemensamma måltider kan tillagas: vandrarhem, klubbstuga eller mindre stugor.
    Ansvarig ledare ansvarar för matinköp, och bestämmer vad som ska lagas, men maten lagas gemensamt av ledare och deltagare.
    Egenavgift ska normalt betalas av varje deltagare med 100 kronor per dygn. Undantagsvis kan egenavgiften höjas om klubbens kostnader för boende eller mat blir särskilt höga. Aktuell egenavgift anges i inbjudan till lägret eller tävlingsresan.
    Medföljande klubbmedlem, som är varken tävlande eller på förhand utsedd ledare, betalar dels egenavgiften om 100 kronor för måltiderna, och dels självkostnadspris för boendet.
        Avgifter ska betalas till klubbens bankgiro eller swish senast en vecka efter aktiviteten.

 

4. Särskilda villkor för ungdom och elit

En grundläggande princip, i IFK Mora OK, är att alla medlemmar ska kunna delta i föreningens verksamhet utifrån sina förutsättningar. De allra flesta av klubbens aktiviteter är öppna för, och anpassade för, alla medlemmar. Ungdom och elit är dock två grupper som kan behöva särskilt stöd.
    Ungdomar från och med gul-orange-röd grupp kan delta i nästan alla klubbens aktiviteter. Yngre behöver oftast extra stöd vid aktiviteter utöver den särskilda ungdomsverksamheten.
    För elitaktiva passar de flesta av klubbens aktiviteter. Vissa träningar, läger och tävlingar har särskild elitinriktning.

 

Ungdom

Den särskilda ungdomsverksamheten är främst inriktad på orientering, och stommen är tisdagsträningarna. Klubbens anställde tränare och erfarna ungdomsledare finns på plats. Några gånger per år tränas mountainbikeorientering och skidorientering.

Ett antal särskilda ungdomsläger ordnas varje år – dels av IFK Mora OK, och dels av Dalarnas Orienteringsförbund.
    
Ofta ger klubben extra subventioner till ungdom vid avgiftsbelagda aktiviteter som till exempel tävlingsresor och läger.

Ungdomsgrupperna indelas efter kunskapsnivå enligt utvecklingstrappan. Samling och uppvärmning sker gemensamt, om inte övningarna kräver annat.

 

Elit

IFK Mora OK är en av de ledande orienteringsklubbarna i Sverige på både dam- och herrsidan, med elitaktiva inom orientering, skidorientering och mountainbikeorientering. Den som vill elitsatsa kan ansöka om att få ingå i någon av klubbens elitgrupper, för att få optimala möjligheter att utvecklas. Ansökan görs via elitansvarig för respektive gren.

Träning
Tränare erbjuder råd och tips för personlig utveckling, och hjälper till med analyser och förberedelser inför viktiga tävlingar. Elitaktiva, på särskilt hög nivå, kan få tillgång till personlig tränare.

IFK Mora OK:s träningsläger, med elitinriktning, subventioneras. I särskilda fall kan föreningen ge bidrag till träningsläger i annan regi, och avgifter vid idrottsgymnasium eller högskola med idrottsinriktning. Ansökan om detta görs via elitansvarig för respektive gren.

Tävlingar
IFK Mora OK ordnar resa och boende vid SM, elitstafetter med flera tävlingar. Elitaktiva förväntas delta i prioriterade tävlingar, som bestäms av elitansvarig för respektive gren. Godtagbara skäl för att inte delta i dessa tävlingar är skada, sjukdom, landslagsuppdrag, viktigt prov som inte går att skjuta upp, och dylikt.

Elitaktiva förväntas hålla kontakt med uttagningskommitté, och meddela sina aktuella resultat och eventuella skador och sjukdomar.

Landslagstester
Svenska landslagstester kan subventioneras för elitaktiva som har realistisk chans att bli uttagna i svenska landslaget. Ansökan görs via elitansvarig för respektive gren.


Representation
Elitaktiva ska vara goda representanter för IFK Mora OK, och uppträda så att klubben inte riskerar att drabbas av negativ publicitet.

Elitaktiva, som tävlar för IFK Mora OK i någon av grenarna orientering, skidorientering eller mountainbikeorientering, bör inte representera annan förening i någon av dessa grenar.

Fotografering
IFK Mora har rätt att använda elitaktivas namn och bild vid marknadsföring av klubbens olika arrangemang och aktiviteter. Elitaktiva förbinder sig att ställa upp på fotografering som klubben anordnar.

Kläder
Vid tävlingar, där elitaktiva representerar IFK Mora OK, ska de vara klädda i klubbens aktuella kläder.

Sponsorer
IFK Mora OK har rätt att förse klubbkläderna med reklam. Elitaktiva har rätt att skaffa egna sponsorer, men innan några avtal skrivs ska sponsorkommittén kontaktas för att godkänna avtalet.

Resor
Elitaktiva, som inte bor i Mora, har möjlighet att söka resebidrag till tävlingar och läger via elitansvarig för respektive gren.

Ranking- och licensavgift
Aktiva ska själva betala ranking- och licensavgifter. Information om detta finns på Svenska Orienteringsförbundets webbplats, www.svenskorientering.se.

Dopning
Dopning är strängt förbjuden. Elitaktiva ska följa SOFT:s antidopningsregler. IFK Mora OK har rätt att återkräva vad föreningen bekostat under det aktuella året för den som fälls för dopning.

Sjukgymnastik
IFK Mora Idrottsallians har ett avtal med Maria Bergkvist, legitimerad sjukgymnast (Friskgymnasten i Mora). Avtalet innebär att IFK Moras elitsatsande ska ha möjlighet att snabbt kunna få en tid för undersökning och behandling vid besvär från rörelseapparaten. I avtalet ingår också screeningtester för att hitta sidoskillnader och svagheter som ofta är anledningen till att man senare får en överbelastningsskada. Kontakta Maria Bergkvist för mer information.

 


 

Anvisningar för ledare

1. Arrangör av motionsorientering

De flesta torsdagar under sommarhalvåret arrangeras motionsorientering av klubbens arbetsgrupper. Det innebär inte att hela gruppen måste vara på plats, utan det är fritt fram för gruppen att fördela arbetet på det sätt som passar medlemmarna bäst.
Som arrangör kan du ibland behöva instruera och hjälpa deltagarna.

Kartor
Kontakta kansliet för utskrift, i god tid innan du vill ha kartorna. Tänk på att det inte är bemannat dagligen. Det är inga krav på att banorna ska vara tryckta på kartorna.

Banor vid motionsorientering

 • 6–7 km, några sträckor av minst blå svårighetsgrad.
 • 4–5 km, gul-orange-röd svårighetsgrad.
 • 3 km, gul-orange-röd svårighetsgrad.
 • 2 km nybörjarbana, grön-vit-gul svårighetsgrad.


Gör gärna en lång och lätt bana också, som kan nyttjas både av dem som hellre kör mountainbikeorientering, och av dem som är mindre vana orienterare, men som gärna springer långt.

Skärmar med mera
I Hemus finns kontrollskärmar och annat nödvändigt för att arrangera. Notera på listan vad du har lånat. Meddela huvudansvarig för motionsorientering om materiel saknas.

Sportident
Om du vill använda Sportident för tidtagning och stämpelkontroll, kan du välja att antingen använda enbart sträcktidsskrivare, eller att ha en dator på plats.

GPS-uppföljning
För analys av genomförd övning kan även verktygen Livelox eller TracTrac erbjudas. Kontakta huvudansvarig för motionsorientering för mer information.

Information
Det är viktigt att information om motionsorienteringen läggs in i Aktivitetskalendern på startsidan. Det går även bra att komplettera med information på Anslagstavlan, eller under Nyheter. Vill du ha hjälp med detta kan du kontakta kansliet eller huvudansvarig för motionsorientering. Kom ihåg att informera i god tid.

Resultat
Resultat ska läggas in som PDF-fil i Resultatbanken. Detta är viktigt för aktivitetsstöd. Kan du inte lägga in resultaten själv går det bra att mejla dem, eller lämna in dem i pappersform, till kansliet.


2. Arrangör av klubbmästerskap

Kartor
Kontakta kansliet för utskrift, i god tid innan du vill ha kartorna. Tänk på att det inte är bemannat dagligen.

Klasser
KM arrangeras i följande klasser:
D10, H10, D12, H12, D14, H14, D16, H16, D21, H21, D45, H45, D55, H55, D65, H65, D75, H75

OL-distansernas särarter

 • Sprintdistans – Lätta kontroller, lätt terräng, ofta park- eller stadsmiljö, 12–15 minuter. Profil: Hög fart.
 • Medeldistans – Svåra kontroller, 2–5 km. Profil: Tekniskt svårt.
 • Långdistans – Långa banor och masstart. Profil: Vägval och uthållighet.

Skärmar med mera
I Hemus finns kontrollskärmar och annat nödvändigt för att arrangera. Notera på listan vad du har lånat. Meddela huvudansvarig för Mästarnas Mästare om materiel saknas.

Inbjudan och anmälan
Inbjudan till KM ska i god tid presenteras på startsidan. För anmälan registrerar du klubbmästerskapet som en närtävling i Eventor. KM i skidor och terränglöpning måste inte registreras i Eventor, eftersom det är enklare att erbjuda anmälan på plats. Behöver du hjälp kan du kontakta kansliet.

Resultat
Resultat ska läggas in som PDF-fil i Resultatbanken. Kom ihåg att även ange vilka som har arrangerat, eftersom även ni får poäng i Mästarnas Mästare. Kan du inte lägga in resultaten själv går det bra att mejla dem, eller lämna in dem i pappersform, till kansliet.

Sportident
Om du vill använda Sportident och MeOS för tidtagning och stämpelkontroll kan du följa dessa handledningar:

GPS-uppföljning
För analys av genomförd övning kan även verktygen Livelox eller TracTrac erbjudas. Kontakta huvudansvarig för Mästarnas Mästare för mer information.

 

3. Tävlingsvärd vid endagstävling

I värdskapet ingår:

Anmäl till stafetter
Anmälan till stafetter görs i samarbete med uttagningskommittén. Se även Anmälan.

Boka minibuss
Se Vasaloppets minibussar.

Planera och meddela avresetid
Meddela tid för avresa i god tid på klubbens webbplats.

Nycklar, tankkort, klubbvimpel och vindskydd
Ta i god tid kontakt med kansliet, för att göra upp om hur du ska komma åt nycklar, tankkort, klubbvimpel och eventuellt vindskydd. Tänk på att kansliet inte är bemannat dagligen.

Andra medåkande
Den som inte är medlem i IFK Mora OK, får åka med i mån av plats. Resekostnaden för den personen blir fem kronor per mil. Informera den medåkande om att betala omgående till IFK Mora OK:s bankgiro eller swish. Meddela kansliet vilka som åkt med och vad de ska betala.

Bilersättning
Vid tävlingar som ingår i klubbens tävlingsprogram har de, som behöver ta egen bil, rätt till ersättning. Se Ersättningar.

Övernattning
Vid tävlingar som ligger långt från Mora kan det vara aktuellt att rekommendera ett övernattningsalternativ, till exempel en camping som kan erbjuda både husvagnsplatser och stugor. Det är roligt om de som övernattar bor på ett och samma ställe. Om inget särskilt beslut fattats om bidrag för detta, så bekostas det och betalas direkt av deltagarna.

Förhinder
Om du inte själv har möjlighet att delta i tävlingen, som du är värd för, kanske du kan byta med någon annan värd, eller göra de förberedelser som ingår och sedan överlämna det hela till någon av dem som anmält sig.

 


4. Ledare vid läger och tävlingsresor med övernattning

Ansvarig ledare för läger eller tävlingsresor med övernattning har ansvar för information, resa, mat och logi. Under tävling kan deltagare även behöva hjälp med överdragskläder vid start och växling. På förhand utsedd ledare ska inte betala någon egenavgift. Läs mer under Läger och tävlingsresor med övernattning.

Boka logi
Boendet bör vara av självhushållskaraktär, och anpassat så att gemensamma måltider kan tillagas. Till exempel vandrarhem, klubbstugor och mindre stugor kan vara lämpliga. Kontakta kansliet för information om eventuella rabatter.

Boka resa
För bokning av minibuss, se Vasaloppets minibussar. Kontakta kansliet för information om eventuella rabatter vid andra resealternativ.

Förbered anmälan
Registrera tävlingsresan eller lägret i Klubbaktiviteter i Eventor. Namnge aktiviteten och använd sedan samma namn till allt som rör aktiviteten. Ange vilken egenavgift som ska betalas och hur den ska betalas. Ange anmälningsstopp och kontaktperson.

Anmälan bör innehålla följande:

 • Resa (eventuellt olika alternativ)
 • Boende (eventuellt olika alternativ)
 • Allergier eller annan information

Anmälan till stafetter görs i samarbete med uttagningskommittén. Se även Anmälan.


Informera
Skriv inbjudan till tävlingsresan eller lägret, och publicera på startsidan, minst en månad före avresa. Inbjudan bör innehålla följande:

 • Aktivitetens namn
 • Datum
 • Avresa (plats och tid)
 • Belopp för egenavgift. Egenavgifter ska betalas till klubbens bankgiro eller swish senast en vecka efter aktiviteten.
 • Länk till anmälan
 • Upplys deltagarna om att de själva ska anmäla sig till individuella tävlingar via Eventor.


Nycklar, betalkort, klubbvimpel och vindskydd
Ta i god tid kontakt med kansliet, för att bestämma hur du ska komma åt nycklar, tankkort, kort för matinköp, klubbvimpel och eventuellt vindskydd. Tänk på att kansliet inte är bemannat dagligen.

Mat
Du ansvarar för matinköp. Kort för matinköp lånas på kansliet. Du bestämmer vad som ska lagas, men maten lagas gemensamt av ledare och deltagare. Ta hänsyn till eventuella allergier. Här är några riktlinjer att följa:

 • Frukost: Gröt, sylt och mjölk. Fil eller yoghurt och müsli. Bröd och pålägg. Juice och eventuellt kaffe.
 • Lunch: Snabbt efter tävlingen. Kolhydratrik, lättlagad och lättäten mat, till exempel pasta och pastasås. Måltidsdryck.
 • Middag: Ris eller pasta med något till. Något som är lättlagat. Det behöver inte vara något komplicerat. Gärna sallad och hårt bröd. Måltidsdryck.
 • Övrig mat: Extra matsäcksmackor att ha med till tävlingen och äta direkt efter målgång. Bananer eller annan frukt. Mat under resan till och från tävlingen, eller lägret, ordnas av deltagarna.

Deltagarlista
Lämna deltagarlista till kansliet.
Deltagarlistan bör innehålla följande:

 • Aktivitetens namn
 • Deltagarnas namn och avgifter

Andra medåkande
Den som inte är medlem i IFK Mora OK, får åka med i mån av plats. Resekostnaden för den personen blir fem kronor per mil. För övrigt betalar den självkostnadspris. Informera den medåkande om att betala omgående till IFK Mora OK:s bankgiro eller swish. Meddela kansliet vilka som åkt med och vad de ska betala. 

 

 

5. Vasaloppets minibussar

Innan resa
Bokning av Vasaloppets minibussar sker genom att man fyller i bokningskalendern i Vasaloppets hus senast tre veckor innan resan. Under arbetstider ligger kalendern på ett skåp i korridoren utanför klubbens kansli. Övriga tider ligger den på övervåningen vid trappan som går från ingången på baksidan av Vasaloppets hus.

Vid bokning ska följande anges:

 • Datum och tid för önskad bokning.
 • Klubb och grupp
 • Vart ni ska åka och syfte med resan. Typ av tävling eller träning.
 • Namn och telefonnummer på ansvarig.


Besked om bokningen
Tre veckor före inbokat datum syns besked i bussbokningskalendern om du fått bokad buss eller inte. Bokningen är grönmarkerad vid Ja och rödmarkerad vid Nej. För hjälp med bokning av bussar kan du kontakta kansliet. Glöm inte att avboka buss som inte behövs. Alla avbokningar ska meddelas till Anders ”Hobbe” Holmberg, 070-620 24 07.

Prioritering av bokningar
Ibland är det många som önskar buss. Vasaloppet har förtur. Hänsyn tas till vilken typ av tävling och träning det gäller. SM och större nationella och internationella tävlingar går före mindre arrangemang. Ungdomar och juniorer har företräde före seniorer. Hänsyn tas också till avstånd och vistelselängd. Hänsyn tas till viss del till säsong för de olika idrotterna.

Under resa

 • Observera att det inte är tillåtet att sitta i bussarna med blöta kläder.
 • Det är inte tillåtet att äta i bussarna.
 • Det är inte tillåtet att transportera husdjur.


Efter resa

 • Städa bussen. Töm den från sopor, ta ut och skaka av samtliga mattor samt dammsug dynor vid behov. Dammsugare finns i skåpet vid garaget. Nyckel till skåpet finns på bussnyckelknippan.
 • Tanka bussen full efter resa, även om du kommer hem sent på natten.
 • Fyll i körjournalens alla poster. Notera noggrant fel eller brister. Mätarställning vid hemkomst införs alltid på nästa körjournal. (på raden Mätarställning inför avfärd). Senaste körjournal ska sitta främst.
 • Se till att kvittot och tankkortet återlämnas till respektive klubb.
 • Lämna mappen i Vasaloppets hus. På dagtid i receptionen, på kvällar och helger ska mappen lämnas en trappa upp från baksidan av Vasaloppets hus. Det är inte tillåtet att lämna den innanför dörren eller genom brevinkastet.


Om allvarlig skada skett eller motorlampa tänts som påverkar bussens driftsäkerhet måste Felix Höglund kontaktas på telefon 070-284 12 64. Om Vasaloppets bussansvarige bedömer att städningen är bristfällig kommer ansvarig för bokningen att kontaktas för att åtgärda bristerna omgående. Om rutinerna ovan inte efterlevs kan klubben mista möjligheten att använda bussarna, och bli skyldig att stå för eventuella kostnader som bristande hantering medfört.

 


 

Trafiksäkerhetspolicy

Olycksriskerna i trafiken är stora och konsekvenserna ödesdigra om det värsta händer, därför vill vi i IFK Mora Orienteringsklubb förebygga olyckor så långt det är möjligt genom en trafiksäkerhetspolicy.

Följande regler gäller:

 • Hastighetsbegränsningarna ska följas.
 • Hastigheten ska anpassas efter väderleken.
 • Undvik moment under körningen som ökar risken för olyckor (hög hastighet, dåligt planerade resor, dåligt planerad omkörning).
 • Chauffören ska ha haft körkort i minst 1 år.
 • Chauffören ska försäkra sig om att fordonet i fråga är säkert.
 • Målet är att ha två utsedda chaufförer vid resans start. Chaufförerna ska vara utvilade och pigga, samt självklart nyktra och drogfria.
 • Alla som reser med IFK Mora OK ska ha bilbälte. Det är chaufförens skyldighet att kontrollera att resenärer har bilbälte.
 • Eventuella böter vid trafikförseelser betalas inte av föreningen.
 • Förutsatt att chauffören inte agerat vårdslöst, betalas eventuell självrisk vid olycka av föreningen. Gäller vid resa med Vasaloppsbuss, eller med privatbil vid resa som ger rätt till reseersättning enligt föreningens regler.
 • Om det framkommer att policyn inte följs är det styrelsens ansvar att kontakta berörd person och vidta åtgärder som anses nödvändiga i varje enskilt fall.

Innan resans start ska chauffören ha tagit del av ovanstående policy och accepterat denna.

 


 

Miljöpolicy

IFK Mora vill aktivt bidra i arbetet med att kommande generationer ska få en bra livsmiljö. Vi ska därför sätta miljön i fokus på alla plan i föreningens aktiviteter och jobba med att ständigt bli bättre i miljöarbetet.

Arbetssätt:

 • Sätta upp tidsbegränsade och mätbara miljömål med tillhörande handlingsplan
 • Utbilda och informera ledare, tränare och övriga aktiva i miljöpolicyn och miljöarbetet
 • Synliggöra och marknadsföra miljöarbetet
 • Minimera avfall och energianvändning
 • Väga in miljöhänsyn vid val av produkter, leverantörer och sponsorer
 • Stimulera kollektivt färdsätt, samåkning, gång och cykling till träningar och tävlingar
 • Följa de lagar och regler som gäller för verksamheten
 • Sträva efter ständiga miljöförbättringar

 


 

Värdegrund

Kamratskap

 • Gemenskap, där vi strävar efter gemensamma aktiviteter där alla kan vara med.
 • Vi är vänliga och stöttar varandra.
 • Vi ska ha kul!

 

Delaktighet

 • Alla, inte minst ungdomar, har möjlighet att påverka verksamheten och delta i klubbens aktiviteter.
 • Delaktighet betyder också ett ansvar för att bidra till verksamheten i förhållande till sin förmåga och hur aktiv man är.
 • Vårda och ta ansvar för våra tillgångar, t ex Vasaloppet.
 • I en demokratisk förening har alla medlemmars röst lika värde.

 

Allas rätt att vara med

 • Alla, oavsett ålder, kön, nationalitet, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med utifrån sina förutsättningar.
 • Klubben ska eftersträva en jämställd verksamhet.
 • Vi bryr oss om varandra.

 

Omtanke

 • Vi värnar klimatet och naturen, vår arena.
 • Vi värnar klubben, vårt varumärke.
 • Vi är omtänksamma mot varandra.
 • Vi tar ansvar för klubbens ekonomi.
Uppdaterad: 22 JUN 2018 10:08

Anslagstavla

Visa hela anslagstavlan

 

 

Sponsorer

IFK Mora OK:s sponsorer

 

 SISU_Webb_Banner_170X170_samverkan

Postadress:
IFK Mora OK - Orientering
Vasaloppets hus
79232 Mora

Kontakt:
Tel: 025039213
E-post: This is a mailto link