Hoppa till sidans innehåll

Policy juniorer


Policy juniorer 2018-2019 IFK Mora SK

Policy för juniorer med A - kontrakt 

Uttagna i ”A- truppen” skall vara juniorer som visar hög ambition och som vill göra en seriös elitsatsning, dessa skall ges möjlighet att utvecklas mot elitskidåkning. Ungdomar från skidklubbens egna ungdomsverksamhet prioriteras plats i truppen som förstaårs junior förutsatt att målet är att satsa mot längdskidåkning. Fortsatt seriös satsning mot elit krävs för att behålla platsen.

Truppens storlek och sammansättning bestäms av en rekryteringsgrupp bestående av juniorkommittén och sportrådet. Truppens årskostnad beslutas i styrelsen.

Övriga juniorer som är medlemmar i IFK Mora SK har möjlighet till A- kontrakt under säsongen genom att tävla aktivt och visa hög ambitionsnivå.

Den aktive skall betala medlemsavgift till IFK Moras SK samt själv betala avgiften för standard FIS-kod och chip. Utan medlemskap och standard FIS-kod har den aktiva inte rätt att delta i tävlingar sanktionerade av SSF och FIS.

Föräldrar som är med på tävlingar som vallare/ledare i IFK Mora SK:s regi ska vara medlemmar i skidklubben och ha tagit del av respektive checklista, vallare/ledare.

Kläder

Den aktive skall vid tävling alltid bära skidklubbens godkända tävlingsdress, överdragskläder och mössa/pannband.

Den aktive erhåller tävlingsdräkt, mössor, överdrag samt representationsklädsel.

Skidklubben äger kläderna, det innebär när den aktive slutar eller lämnar skidklubben skall kläderna lämnas tillbaka. Kläder erhålls vartannat år, behövs kläder kompletteras däremellan kan det köpas in till klubbpris. 

Alla reklamrättigheter på klubbens representations-, tävlings- och träningskläder ägs av IFK Mora SK. Den aktive har plats för 2x40 cm2 egen reklam på tävlingsdräkt. De egna sponsorerna får ej stå i konflikt med skidklubbens samarbetspartners och skall godkännas av styrelsen.

Reklam på överdrag, tränings- och tävlingskläder, samt den aktives bil skall godkännas av styrelsen. Den aktive svarar för att angiven reklam finns på angiven plats.

När den aktive representerar skidklubben vid gemensamma aktiviteter, träning, tävling, prisutdelningar och övriga arrangemang ska den aktive alltid bära skidklubbens kläder (tränings-, tävlings- eller representationskläder, beroende på tillfälle). Vid tveksamheter skall samråd ske mellan den aktive och den ansvarige ledaren.

Träningsverksamhet

Skidklubben står för viss del av lägerkostnaderna som sker i idrottsgymnasiet regi. Enligt rådande avtal.

Skidklubben står för kostnader för resa, logi och mat, vid läger inom IFK Mora SK:s regi.

Läger (tex privata) utanför IFK Mora SK:s regi bekostas av den aktiva själv.

Skidklubben bekostar ej resor för läger utanför IFK Mora SK:s regi.

Tävlingsverksamhet

Skidklubben betalar anmälningsavgiften till nationella längdskidtävlingar. Dock ej långlopp och motionstävlingar (undantag Tjejvasan och Vasaloppet LED 0) eller motionsarrangemang under Vasaloppsveckan.

Den aktive svarar själv för sina anmälningar till tävlingar via IdrottOnline. Vid uteblivet deltagande i tävling, blir åkaren återbetalningsskyldig av anmälningsavgiften. Vid sjukdom avanmäl via Idrott Online, detta sköts av den aktive själv. Och meddela ansvarig ledare.

Åkaren kan bli återbetalningsskyldig för outnyttjade resor och boende.

Efteranmälan till tävling sköts av den aktive själv och den aktive står själv för den överskjutande delen av anmälningsavgiften.

Vid Juniorcup, JVM-test samt JSM erbjuds en komplett serviceorganisation. Skidklubben står för resa/boende/mat, samt valla vid utsedda prioriterade tävlingar.

Den aktive betalar all förtäring under resorna till och från tävlingar.

Det är den aktives skyldighet, att se till inte vara anmäld till flera tävlingar samtidigt, § 107.2 i SSF:s tävlingsregler. Om så är fallet, skall den aktive betala båda anmälningsavgifterna. Den ekonomiska regleringen av eventuella kostnader sker kontinuerligt.

Den aktive är skyldig att meddela återbud till tävlingar till ansvarig ledare snarast möjligt.

Vallanormer

Vallaservice ges endast på av skidklubben utsedda elittävlingar.

Varje åkare lämnar in max 2 par skidor. 

Skidorna ska vara paraffinerade med det grundparaffin vallaansvarig har rekommenderat.

Skidorna ska vara tydligt märkta 1:a och 2:a par. 

På klassiska skidor ska fästzon vara tydligt märkt.

Vallningen av övriga skidpar görs av den aktive, som då även står för egna vallor.  

Lån av skidor mellan aktiva görs upp av dem själva.

Skid/Stavfodralen ska vara namnmärkta.

Respektera tider som avtalats med ansvariga vallare, den aktive har själv ansvar att hålla ordning på sin utrustning samt extra utrustning som reservstavar/skidor.

Resor

Reseersättning utgår inte vid tävlingar/läger om inte annat har avtalats med ansvarig ledare.

Alla resor utgår från Mora. I första hand skall man åka i skidklubbens sponsrade fordon. I andra hand Vasaloppets bussar. Om dessa bussar inte blivit prioriterade till junior, planeras för att hyra minibuss alternativt organisera för egna bilar.

Vid transport med egna bilar utgår reseersättning med 18,50:-/mil. Reseersättning beräknas t o r mellan Mora och ort för tävling samt eventuella resor till och från boendet och tävlingsplats.

Vid samtliga resor i skidklubbens regi gäller skidklubbens trafiksäkerhetspolicy.

Rullskidor

Anmälningsavgiften till Alliansloppet betalas av skidklubben.

Gemensam reseorganisation till tävlingen förutsätts. I första hand skall man åka i skidklubbens sponsrade fordon. I andra hand med eget fordon, men då skall samåkning göras med andra åkare. Görs inte detta i bästa mån utgår ej reseersättning.

Övriga kostnader i samband med rullskidstävlingar betalas av den aktive själv.

Föreningsarbete

Den aktive samt föräldrar skall arbeta under Vasaloppets arrangemangsveckor och vid skidklubbens övriga arrangemang samt vid andra arbeten som genererar pengar till föreningen. Föräldrainsatser krävs också vid cuptävlingar/JSM vid läger/tävlingar samt arbete i juniorkommittén. Vara delaktig i skidklubbens arrangemang och hjälpa till att marknadsföra dessa på sociala medier. Agera som ambassadör till skidklubben och Vasaloppet.

Dopning

Ertappas den aktive för dopningsbrott enligt RF:s dopningsregler, utesluts denne med omedelbar verkan ur föreningen samt blir återbetalningsskyldig för alla utlägg som klubben haft inför och under aktuell säsong. Den aktive är skyldig att informera sig om RF:s dopningsregler samt följa dessa.

Alkohol, droger, tobak

Klubbens syn på alkohol, droger och tobak är det samma som RF:s syn på dessa. Vi vill inom idrottsrörelsen ”bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt”. Inom idrotten lär vi oss också ”hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t.ex. användandet av droger”.

Dessa citat, från idrottsrörelsens verksamhetsidé, antagen vid riksidrottsmötet 1995.

Idrottens inställning i alkoholfrågan:

Inga alkoholdrycker (=spritdrycker, vin, starköl och öl, starkare än lättöl) skall förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar t.ex. under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.

Vi inom idrottsrörelsen är medvetna om att allmänheten och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol. Det innebär att idrottsföreningar, förbund eller enskilda idrottsföreträdare under resor, vid officiella uppdrag etc. är medvetna om att de representerar hela idrotten och uppträder därefter.

Klubbens krav för våra ledare och aktiva är, att under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa, där klubben står för kostnaderna, skall inga alkoholdrycker förekomma.

Policy för juniorer med B- kontrakt 

Truppens storlek och sammansättning bestäms av en rekryteringsgrupp bestående av juniorkommittén och sportrådet. Truppens årskostnad beslutas i styrelsen. Ungdomar från skidklubbens egna ungdomsverksamhet prioriteras plats i truppen som förstaårs junior. Fortsatt seriös satsning krävs för att behålla platsen.

Juniorer som är medlemmar i IFK Mora SK och inte har A- kontrakt har möjlighet att uppgradera sitt kontrakt under säsongen genom att tävla aktivt och visa hög ambitionsnivå.

Den aktive skall betala medlemsavgift till IFK Mora SK samt själv betala avgiften för standard FIS-kod och chip. Utan medlemskap och standard FIS-kod har den aktiva inte rätt att delta i tävlingar sanktionerade av SSF och FIS.

Föräldrar som är med på tävlingar som vallare/ledare i IFK Mora SK:s regi ska vara medlemmar i skidklubben och ha tagit del av respektive checklista, vallare/ledare.

Kläder

Den aktive skall vid tävling alltid bära klubbens godkända tävlingsdress, överdragskläder och mössa/pannband.

Den aktive erhåller tävlingsdräkt, mössor, överdrag.

Skidklubben äger kläderna, det innebär när den aktive slutar eller lämnar skidklubben skall kläderna lämnas tillbaka. Kläder erhålls vartannat år, behövs kläder kompletteras däremellan kan det köpas in till klubbpris. 

Alla reklamrättigheter på klubbens tävlings- och träningskläder ägs av IFK Mora SK. Den aktive har plats för 2x40 cm2 egen reklam på tävlingsdräkt. De egna sponsorerna får ej stå i konflikt med skidklubbens samarbetspartners och skall godkännas av styrelsen.

Den aktive svarar för att angiven reklam finns på angiven plats.

När den aktive representerar skidklubben vid JSM och juniorcuper ska den aktive alltid bära skidklubbens kläder (tränings-, tävlingskläder, beroende på tillfälle). Vid tveksamheter skall samråd ske mellan den aktive och den ansvarige ledaren.

Träningsverksamhet

Skidklubben står inte för lägerkostnaderna som sker i idrottsgymnasiet regi.

Den aktive har möjlighet att delta på skidklubbens hemma läger samt andra tävlingar/aktiviteter på hemmaplan.

Läger (tex privata) utanför IFK Mora SK:s regi bekostas av den aktiva själv.

Tävlingsverksamhet

Skidklubben betalar anmälningsavgiften till nationella längdskidtävlingar. Dock ej långlopp och motionstävlingar (gäller ej Tjejvasan och Vasaloppet LED 0) eller motionsarrangemang under Vasaloppsveckan.

Vid JSM erbjuds en komplett serviceorganisation med boende, mat, transporter, vallning och tidgivning. Deltagande vid juniorcuper med komplett serviceorganisation medges till en kostnad av 1500 kronor/cuphelg, alternativt 8 timmars arbete i vallatältet per cuphelg. Vid sen anmälan medges deltagande i mån av plats.

Den aktive betalar all förtäring under resorna till och från tävlingar.

Den aktive svarar själv för sina anmälningar till tävlingar via IdrottOnline. Vid uteblivet deltagande i tävling, blir åkaren återbetalningsskyldig av anmälningsavgiften. Vid sjukdom avanmäl via Idrott Online, detta sköts av den aktive själv. Och meddela ansvarig ledare.

Åkaren kan bli återbetalningsskyldig för outnyttjade resor och boende.

Efteranmälan till tävling sköts av den aktive själv och den aktive står själv för den överskjutande delen av anmälningsavgiften.

Anmälningsavgifter till rullskidtävlingar betalas inte av skidklubben.

Det är den aktives skyldighet, att se till inte vara anmäld till flera tävlingar samtidigt, § 107.2 i SSF:s tävlingsregler. Om så är fallet, skall den aktive betala båda anmälningsavgifterna. Den ekonomiska regleringen av eventuella kostnader sker kontinuerligt.

Vallanormer

Vallaservice ges endast på av skidklubben utsedda elittävlingar.

Varje åkare lämnar in max 2 par skidor. 

Skidorna ska vara paraffinerade med det grundparaffin vallaansvarig har rekommenderat.

Skidorna ska vara tydligt märkta 1:a och 2:a par. 

På klassiska skidor ska fästzon vara tydligt märkt.

Vallningen av övriga skidpar görs av den aktive, som då även står för egna vallor.  

Lån av skidor mellan aktiva görs upp av dem själva.

Skid/Stavfodralen ska vara namnmärkta.

Respektera tider som avtalats med ansvariga vallare, den aktive har själv ansvar att hålla ordning på sin utrustning samt extra utrustning som reservstavar/skidor.

Resor

Reseersättning utgår inte vid tävlingar/läger.

Vid deltagande i JSM och juniorcuper utgår alla resor från Mora. I första hand skall man åka i skidklubbens sponsrade fordon. I andra hand Vasaloppets bussar. Om dessa bussar inte blivit prioriterade till junior, planeras för att hyra minibuss alternativt organisera för egna bilar.

Vid transport med egna bilar utgår reseersättning med 18,50:-/mil. Reseersättning beräknas t o r mellan Mora och ort för tävling samt eventuella resor till och från boendet och tävlingsplats.

Vid samtliga resor i skidklubbens regi gäller klubbens trafiksäkerhetspolicy.

Föreningsarbete

Den aktive samt föräldrar skall arbeta under Vasaloppets arrangemangsveckor och vid skidklubbens övriga arrangemang samt vid andra arbeten som genererar pengar till föreningen. Föräldrainsatser krävs också vid cuptävlingar/JSM vid läger/tävlingar samt arbete i juniorkommittén. Vara delaktig i skidklubbens arrangemang och hjälpa till att marknadsföra dessa på sociala medier. Agera som ambassadör till skidklubben och Vasaloppet.

Dopning

Ertappas den aktive för dopningsbrott enligt RF:s dopningsregler, utesluts denne med omedelbar verkan ur föreningen samt blir återbetalningsskyldig för alla utlägg som klubben haft inför och under aktuell säsong. Den aktive är skyldig att informera sig om RF:s dopningsregler samt följa dessa.

Alkohol, droger, tobak

Klubbens syn på alkohol, droger och tobak är det samma som RF:s syn på dessa. Vi vill inom idrottsrörelsen ”bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt”. Inom idrotten lär vi oss också ”hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t.ex. användandet av droger”.

Dessa citat, från idrottsrörelsens verksamhetsidé, antagen vid riksidrottsmötet 1995.

Idrottens inställning i alkoholfrågan:

Inga alkoholdrycker (=spritdrycker, vin, starköl och öl, starkare än lättöl) skall förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar t.ex. under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.

Vi inom idrottsrörelsen är medvetna om att allmänheten och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol. Det innebär att idrottsföreningar, förbund eller enskilda idrottsföreträdare under resor, vid officiella uppdrag etc. är medvetna om att de representerar hela idrotten och uppträder därefter.

Klubbens krav för våra ledare och aktiva är, att under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa, där klubben står för kostnaderna, skall inga alkoholdrycker förekomma.

Policy för juniorer med C- kontrakt

Beroende på ambition och prestation hos den aktive, erbjuder klubben olika servicenivåer.

Den aktive skall betala medlemsavgift till IFK Mora SK samt själv betala avgiften för FIS-kod.

Utan medlemskap och minst förenklad FIS-kod har aktiv INTE rätt att delta i tävlingar sanktionerade av SSF och FIS.

Juniorer som är medlemmar i IFK Mora SK och inte har A eller B- kontrakt har möjlighet att uppgradera sitt kontrakt under säsongen genom att tävla aktivt och visa hög ambitionsnivå.

Kläder

Tränings- och tävlingskläder kan införskaffas via skidklubben, enligt rådande avtal.

Den aktive skall tävla i klubbmössa alt. pannband och tävla i IFK Mora SK:s dräkt.

Träning

Gemensamma träningar och träningsläger på hemmaplan är öppna för alla skidklubbens juniorer.

Tävlingar

Skidklubben betalar anmälningsavgiften till nationella längdskidtävlingar. Dock ej långlopp och motionstävlingar, eller motionsarrangemang under Vasaloppsveckan.

Anmälningsavgifter till rullskidtävlingar betalas inte av skidklubben.

Den aktive svarar själv för sina anmälningar till tävlingar via IdrottOnline. Vid uteblivet deltagande i tävling, blir åkaren återbetalningsskyldig av anmälningsavgiften. Vid sjukdom avanmäl anmälan via IdrottOnline. Detta sköts av den aktive själv.

Efteranmälan till tävling sköts av den aktive själv och den aktive står själv för den överskjutande delen av anmälningsavgiften.

Det är den aktives skyldighet, att se till inte vara anmäld till flera tävlingar samtidigt, § 107.2 i SSF:s tävlingsregler. Om så är fallet, skall den aktive betala båda anmälningsavgifterna. Den ekonomiska regleringen av eventuella kostnader sker kontinuerligt.

Resor

Reseersättning utgår inte till tävlingar/läger.

Föreningsarbete

Den aktive samt föräldrar skall arbeta under Vasaloppets arrangemangsveckor och vid skidklubbens övriga arrangemang, se kontrakt.

Vara delaktig i skidklubbens arrangemang och hjälpa till att marknadsföra dessa på sociala medier. Agera som ambassadör till skidklubben och Vasaloppet.

Dopning

Ertappas den aktive för dopningsbrott enligt RF:s dopningsregler, utesluts denne med omedelbar verkan ur föreningen samt blir återbetalningsskyldig för alla utlägg som klubben haft inför och under aktuell säsong. Den aktive är skyldig att informera sig om RF:s dopningsregler samt följa dessa.

Alkohol, droger, tobak

Klubbens syn på alkohol, droger och tobak är det samma som RF:s syn på dessa. Vi vill inom idrottsrörelsen ”bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt”. Inom idrotten lär vi oss också ”hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t.ex. användandet av droger”.

Dessa citat, från idrottsrörelsens verksamhetsidé, antagen vid riksidrottsmötet 1995.

Idrottens inställning i alkoholfrågan:

Inga alkoholdrycker (=spritdrycker, vin, starköl och öl, starkare än lättöl) skall förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar t.ex. under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.

Vi inom idrottsrörelsen är medvetna om att allmänheten och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol. Det innebär att idrottsföreningar, förbund eller enskilda idrottsföreträdare under resor, vid officiella uppdrag etc. är medvetna om att de representerar hela idrotten och uppträder därefter.

Klubbens krav för våra ledare och aktiva är, att under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa, där klubben står för kostnaderna, skall inga alkoholdrycker förekomma.

//

Uppdaterad: 14 JUN 2018 19:56 Skribent: Tomas Bredberg
Epost: This is a mailto link

Postadress:
IFK Mora SK - Skidor
Vasaloppets Hus
79232 Mora

Kontakt:
Tel: 025039216
E-post: This is a mailto link

Se all info