Hoppa till sidans innehåll

Policy juniorer


Policy för juniortruppen 2020/2021 IFK Mora SK

Uttagna i junior-truppen ska vara juniorer som visar hög ambition och som vill göra en elitsatsning, dessa ska ges möjlighet att utvecklas mot elitskidåkning. Ungdomar från skidklubbens ungdomsverksamhet prioriteras plats i truppen som förstaårsjunior. Fortsatt satsning mot elit krävs för att behålla platsen.

Truppens storlek, sammansättning och behov av rekrytering bestäms av en rekryteringsgrupp bestående av representanter från juniorkommittén samt styrelserepresentant.

Detta görs på våren och ”juniortruppen” blir fastställd senast 1 juni inför kommande säsong.

Truppens årskostnad beslutas i styrelsen.

Den aktive ska betala medlemsavgift till IFK Moras SK samt själv betala avgiften för standard FIS-kod och chip. Utan medlemskap och standard FIS-kod har den aktiva inte rätt att delta i tävlingar sanktionerade av SSF och FIS.

Värdegrund

Glädje, gemenskap och trygghet skapar engagemang i vår förening. Kamratskap är en nyckelfaktor för att nå framgång. Vi pratar med varandra och inte om varandra. Saker och händelser man är missnöjd med tar man upp i organisationen. Det kan vara till ansvarig ledare, vallare, kommitteen eller åkarrådsrepresentant.

Kläder

Den aktive ska vid tävling alltid bära skidklubbens godkända tävlingsdräkt, överdragskläder och mössa/pannband.

Den aktive erhåller tävlingsdräkt, mössor, överdrag samt representationsklädsel år ett. Dunjacka, ryggsäck kan köpas till klubbpris. Vart annat år kan ny tävlingsdräkt, överdragsjacka och byxa erhållas vid behov. Ytterligare inköp av klubbkläder får köpas av den aktive till klubbpris.

Skidklubben äger kläderna fram till och med år två, det innebär om den aktive slutar eller lämnar skidklubben ska kläderna lämnas tillbaka.

Alla reklamrättigheter på klubbens representations-, tävlings- och träningskläder ägs av IFK Mora SK. Den aktive har plats för 2x40 cm2 egen reklam på tävlingsdräkt. De egna sponsorerna får ej stå i konflikt med skidklubbens samarbetspartners och ska godkännas av styrelsen.

Reklam på överdrags-, tränings- och tävlingskläder, samt den aktives bil ska godkännas av styrelsen. Den aktive svarar för att angiven reklam finns på angiven plats.

När den aktive representerar skidklubben vid gemensamma aktiviteter, träning, tävling, prisutdelningar och övriga arrangemang ska den aktive alltid bära skidklubbens kläder (tränings-, tävlings- eller representationskläder, beroende på tillfälle). Vid tveksamheter ska samråd ske mellan den aktive och den ansvarige ledaren.

Träningsverksamhet

Skidklubben står för viss del av lägerkostnader som sker i idrottsgymnasiet regi. Enligt rådande avtal.

Skidklubben står för kostnader för resa, logi och vissa måltider, vid läger inom IFK Mora SK:s regi.

Läger (tex privata) utanför IFK Mora SK:s regi bekostas av den aktiva själv.

Skidklubben bekostar ej resor för läger utanför IFK Mora SK:s regi.

Tävlingsverksamhet

Skidklubben betalar anmälningsavgiften till cuper/JVM test/JSM och nationella längdskidtävlingar som genomförs i Sverige. Dock ej långlopp och motionstävlingar (undantag Tjejvasan LED 0 och Vasaloppet LED 0) eller motionsarrangemang under Vasaloppsveckan.

Den aktive svarar själv för sina anmälningar till tävlingar via Idrott Online.

Vid sjukdom inför tävling, ska avanmälan ske via Idrott Online, detta sköts av den aktive själv.

Vid uteblivet deltagande i tävling, kan den aktive bli återbetalningsskyldig av anmälningsavgiften.

Om den aktive inte kommer till start pga. sjukdom ska sjukanmälan göras via mail enligt kontraktet senast en vecka efter tävlingen. Namn, tävlingens namn och datum ska anges. Om sjukanmälan görs betalar klubben avgifter vid Ej start. Vid Ej start av annan orsak betalar den aktive själv. Kansliet skickar faktura till den som ska betala in sådana avgifter till klubben

Åkaren kan bli återbetalningsskyldig för outnyttjade resor och boende.

Efteranmälan till tävling sköts av den aktive själv och den aktive står själv för den överskjutande delen av anmälningsavgiften.

Vid Juniorcup samt JSM erbjuds en komplett serviceorganisation. Skidklubben står för resa/boende/mat samt valla vid utsedda prioriterade tävlingar. Vid juniorcup betalas en avgift för deltagande.

Föräldrar som är med på tävlingar som vallare/ledare i IFK Mora SK:s regi ska vara medlemmar i skidklubben och ha tagit del av respektive checklista, vallare/ledare.

Som förälder är man alltid välkommen att vara med och hejja fram de tävlande samt hjälpa till efter behov men skidklubben står bara för kostnaden för de som är utsedda som ledare/vallare till respektive tävling. Utsedda vallare/ledare betalar ingen deltagaravgift under cuper och JSM.

Vid omkostnader och utlägg för matinköp på plats eller inköp av ingredienser för matlagning till medskickad mat, lämna in blankett för omkostnadsersättning samt kvitto/faktura till ekonomiansvarig.

Den aktive betalar all förtäring under resorna till och från tävlingar.

Det är den aktives skyldighet, att se till inte vara anmäld till flera tävlingar samtidigt, § 107.2 i SSF:s tävlingsregler. Om så är fallet, ska den aktive betala båda anmälningsavgifterna. Den ekonomiska regleringen av eventuella kostnader sker kontinuerligt.

Den aktive är skyldig att meddela återbud till tävlingar till ansvarig ledare snarast möjligt.

Vallanormer

Vallaservice ges endast på av skidklubben utsedda elittävlingar.

Varje åkare lämnar in max 2 par skidor. 

Skidorna ska vara paraffinerade med det grundparaffin vallaansvarig har rekommenderat.

Skidorna ska vara tydligt märkta 1:a och 2:a par. 

På klassiska skidor ska fästzon vara tydligt märkt.

Lån av skidor mellan aktiva görs upp av dem själva.

Skid/Stavfodralen ska vara namnmärkta på mitten och i botten.

I vallaboden ska endast vallateamet vara, övriga ledare/föräldrar ska inte vistas inne i vallaboden.

Respektera tider som avtalats med ansvariga vallare, den aktive har själv ansvar att hålla ordning på sin utrustning samt extra utrustning som reservstavar/skidor.

Resor

Reseersättning utgår inte vid tävlingar/läger om inte annat har avtalats med ansvarig ledare.

Alla resor utgår från Mora. I första hand skall man åka i skidklubbens sponsrade fordon. I andra hand Vasaloppets bussar. Om dessa bussar inte blivit prioriterade till junior, planeras för att hyra minibuss alternativt organisera för egna bilar.

Vid transport med egna bilar utgår reseersättning enligt klubbens avtal. Reseersättning beräknas t o r mellan Mora och ort för tävling samt eventuella resor till och från boendet och tävlingsplats.

Vid samtliga resor i skidklubbens regi gäller skidklubbens trafiksäkerhetspolicy.

Rullskidor

Anmälningsavgiften till Alliansloppet och tävlingar med SM status betalas av skidklubben.

Gemensam reseorganisation till tävlingen förutsätts. I första hand ska man åka i skidklubbens sponsrade fordon. I andra hand med eget fordon, men då ska samåkning göras med andra åkare. Görs inte detta i bästa mån utgår inte reseersättning.

Övriga kostnader i samband med rullskidtävlingar betalas av den aktive själv.

Antidoping

Se svenska skidförbundets regler och föreskrifter.

Föreningsarbete

Den aktive samt föräldrar ska arbeta under Vasaloppets arrangemangsveckor och vid skidklubbens övriga arrangemang samt vid andra arbeten som genererar pengar till föreningen. Föräldrainsatser krävs också vid cuptävlingar/JSM vid läger/tävlingar samt arbete i juniorkommittén.

Integritetspolicy

Se IFK Mora SKs integritetspolicy. Vid undertecknande av åkarkontrakt samtycker den aktive att klubben får publicera namn och bilder på hemsida, sociala medier.

 

 

 

 

Uppdaterad: 14 JUN 2018 19:56 Skribent: Tomas Bredberg
Epost: This is a mailto link

Postadress:
IFK Mora SK - Skidor
Vasaloppets Hus
79232 Mora

Kontakt:
Tel: 025039216
E-post: This is a mailto link

Se all info