Hoppa till sidans innehåll

Policy seniorer


Policy seniorer 2020 -2021 IFK Mora SK

Truppens storlek och sammansättning bestäms av en rekryteringsgrupp bestående av seniorkommittén. Truppens årskostnad beslutas i styrelsen.

Den aktive skall betala medlemsavgift till IFK Mora SK samt själv betala avgiften för standard FIS-kod och chip. Utan medlemskap och standard FIS-kod har den aktiva inte rätt att delta i tävlingar sanktionerade av SSF och FIS.

Kläder

Den aktive skall vid tävling alltid bära skidklubbens godkända tävlingsdress, överdragskläder och mössa/pannband.

Den aktive erhåller tävlingsdräkt, mössor, överdrag samt en del representationsklädsel beroende på vilket kontrakt man har.

Skidklubben äger kläderna som delas ut gratis, det innebär när den aktive slutar eller lämnar skidklubben skall kläderna lämnas tillbaka.

Alla reklamrättigheter på klubbens representations-, tävlings- och träningskläder ägs av IFK Mora SK. Den aktive har plats för 2x40 cm2 egen reklam på tävlingsdräkt. De egna sponsorerna får ej stå i konflikt med skidklubbens samarbetspartners och skall godkännas av styrelsen.

Reklam på överdrag, tränings- och tävlingskläder, samt den aktives bil skall godkännas av styrelsen. Den aktive svarar för att angiven reklam finns på angiven plats.

När den aktive representerar skidklubben vid gemensamma aktiviteter, träning, tävling, prisutdelningar och övriga arrangemang ska den aktive alltid bära skidklubbens kläder (tränings-, tävlings- eller representationskläder, beroende på tillfälle). Vid tveksamheter skall samråd ske mellan den aktive och den ansvarige ledaren.

Skidklubbens styrelse tar beslut angående klädinköp inför varje säsong i samråd med åkarna.

Träningsverksamhet

Den aktive har möjlighet att delta på skidklubbens lägerplan beroende på vilket kontrakt man har.

Läger (tex privata) utanför IFK Mora SK:s regi bekostas av den aktiva själv.

Skidklubben bekostar ej resor för läger utanför IFK Mora SK:s regi.

Tävlingsverksamhet

Skidklubben betalar anmälningsavgiften till nationella längdskidtävlingar. Dock ej långlopp och motionstävlingar (undantag Tjejvasan LED 0 och Vasaloppet LED 0) eller motionsarrangemang under Vasaloppsveckan.

Den aktive svarar själv för sina anmälningar till tävlingar via IdrottOnline. Vid uteblivet deltagande i tävling, blir åkaren återbetalningsskyldig av anmälningsavgiften. Vid sjukdom avanmäl via Idrott Online, detta sköts av den aktive själv och meddela ansvarig ledare.

Åkaren kan bli återbetalningsskyldig för outnyttjade resor och boende.

Efteranmälan till tävling sköts av den aktive själv och den aktive står själv för den överskjutande delen av anmälningsavgiften.

Vid Seniorcup och SM erbjuds en komplett serviceorganisation. Skidklubben står för resa/boende/mat, samt valla vid utsedda prioriterade tävlingar. Uttagning till servicetävling sker, se kontrakt.

Den aktive betalar all förtäring under resorna till och från tävlingar.

Det är den aktives skyldighet, att se till inte vara anmäld till flera tävlingar samtidigt, § 107.2 i SSF:s tävlingsregler. Om så är fallet, skall den aktive betala båda anmälningsavgifterna. Den ekonomiska regleringen av eventuella kostnader sker kontinuerligt.

Den aktive är skyldig att meddela återbud till tävlingar till ansvarig ledare snarast möjligt.

Vallanormer

Vallaservice ges endast på av skidklubben utsedda elittävlingar.

Varje åkare lämnar in max 2 par skidor. 

Skidorna ska vara paraffinerade med det grundparaffin vallaansvarig har rekommenderat.

Skidorna ska vara tydligt märkta 1:a och 2:a par. 

På klassiska skidor ska fästzon vara tydligt märkt.

Vallningen av övriga skidpar görs av den aktive, som då även står för egna vallor.  

Lån av skidor mellan aktiva görs upp av dem själva.

Skid/Stavfodralen ska vara namnmärkta.

Respektera tider som avtalats med ansvariga vallare, den aktive har själv ansvar att hålla ordning på sin utrustning samt extra utrustning som reservstavar/skidor.

Resor

Reseersättning utgår inte vid tävlingar/läger om inte annat har avtalats med ansvarig ledare.

Alla resor utgår från Mora. I första hand skall man åka i skidklubbens sponsrade fordon.

Vid transport med egna bilar utgår reseersättning med 18,50:-/mil om det inte finns plats i skidklubbens fordon. Reseersättning beräknas t o r mellan Mora och ort för tävling samt eventuella resor till och från boendet och tävlingsplats. Är den faktiska resvägen kortare än om den utgått från Mora ersätts faktisk resväg med 18,50:-/mil.

Vid samtliga resor i skidklubbens regi gäller klubbens trafiksäkerhetspolicy.

Rullskidor

Anmälningsavgifter betalas av skidklubben till Ski Team Sweden Roll cup och SM.

Gemensam reseorganisation till dessa tävlingar förutsätts. I första hand skall man åka i skidklubbens sponsrade fordon. I andra hand med eget fordon om det inte finns plats i skidklubbens fordon, men då skall samåkning göras med andra åkare. Görs inte detta i bästa mån utgår ej reseersättning.

Reseersättning beräknas t o r mellan Mora och ort för tävling.

Ersättning utgår med 18,50:-/mil. Är den faktiska resvägen kortare än om den utgått från Mora ersätts faktisk resväg med 18,50:-/mil.

Övriga kostnader i samband med rullskidstävlingar betalar du själv.

Föreningsarbete

Den aktive samt/eller föräldrar skall arbeta under Vasaloppets arrangemangsveckor och vid skidklubbens övriga arrangemang samt vid andra arbeten som genererar pengar till föreningen enligt kontrakt. Vara delaktig i skidklubbens arrangemang och hjälpa till att marknadsföra dessa på sociala medier. Agera som ambassadör till skidklubben och Vasaloppet.

Dopning

Ertappas den aktive för dopningsbrott enligt RF:s dopningsregler, utesluts denne med omedelbar verkan ur föreningen samt blir återbetalningsskyldig för alla utlägg som klubben haft inför och under aktuell säsong. Den aktive är skyldig att informera sig om RF:s dopningsregler samt följa dessa.

Alkohol, droger, tobak

Klubbens syn på alkohol, droger och tobak är det samma som RF:s syn på dessa. Vi vill inom idrottsrörelsen ”bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt”. Inom idrotten lär vi oss också ”hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t.ex. användandet av droger”.

Dessa citat, från idrottsrörelsens verksamhetsidé, antagen vid riksidrottsmötet 1995.

Idrottens inställning i alkoholfrågan:

Inga alkoholdrycker (=spritdrycker, vin, starköl och öl, starkare än lättöl) skall förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar t.ex. under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.

Vi inom idrottsrörelsen är medvetna om att allmänheten och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol. Det innebär att idrottsföreningar, förbund eller enskilda idrottsföreträdare under resor, vid officiella uppdrag etc. är medvetna om att de representerar hela idrotten och uppträder därefter.

Klubbens krav för våra ledare och aktiva är, att under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa, där klubben står för kostnaderna, skall inga alkoholdrycker förekomma.

 

Uppdaterad: 19 MAJ 2018 23:04 Skribent: Tomas Bredberg
Epost: This is a mailto link

Postadress:
IFK Mora SK - Skidor
Vasaloppets Hus
79232 Mora

Kontakt:
Tel: 025039216
E-post: This is a mailto link

Se all info