Hoppa till sidans innehåll

Policy


Sponsring:

Sponsorarbetet samordnas genom sponsor och marknadskommittén, samt styrelsen.

De aktiva äger inte rätt att ingå sponsringsavtal utan att samråda med sponsoransvarig/klubbens ordförande i skidklubben.

Information:

IFK Mora SK skall i största möjliga utsträckning använda styrelsen som informationskanal i idrottsfrågor.

Hemsidan, Instagram och Facebook skall vara den naturliga anslagstavlan för klubben.

Rekrytering:

Talanger inom junior och senior från andra föreningar får rekryteras genom styrelsen, senior- och juniorkommittén.

Föreningsarbete:

Det är önskvärt att varje medlem medverkar i föreningsarbete, Vasaloppsarbete,  egna arrangemang m.m.

Medlemsskap, FIS-kod:

För att kunna delta i klubbens tränings- och tävlingsverksamhet skall man betala medlemsavgift till IFK Mora SK .

Juniorer och seniorer skall ha FIS-kod. För att kunna få FIS-punkter, seedningsgrundande, krävs det standard FIS-kod

Juniorer och seniorer betalar själv avgiften för standard FIS-kod.

Utan medlemskap och FIS-kod har aktiv inte rätt att delta i tävlingar sanktionerade av SSF och FIS.

Klubben frånsäger sig allt ansvar vid eventuell uppkommen skada under träning och tävling samt transport till och från träning och tävling om den aktive inte innehar medlemskap i IFK Mora SK.

Kläder:

Alla reklamrättigheter på klubbens officiella representations-, tävlings- och träningskläder ägs av IFK Mora SK.

När den aktive representerar klubben vid gemensamma aktiviteter, träning, tävling, prisutdelningar, uppvaktningar och övriga arrangemang ska den aktive alltid bära klubbens kläder (tränings-, tävlings- eller representationskläder, beroende på tillfälle.) Vid tveksamheter skall samråd ske mellan den aktive och klubbens ordförande eller ansvarig ledare.

Den aktive skall alltid tävla i av klubben godkänd tävlingsdress även överdragskläder, väst och mössa. Tävlingsdressen skall vara försedd med av klubben godkänd reglementsenlig reklam. 

Läger och tävlingar:

Utgångspunkt för alla av klubben arrangerade läger och tävlingsresor är Mora. 

Klubben arrangerar färdsättet på mest ekonomiska sätt och i proportion till vad som är rimligt för de aktiva. 

Anmälningsavgift:

IFK Mora SK betalar anmälningsavgiften för de kvalificerade (se kriterierna för ungdom och kontrakt för junior och senior) till skidtävlingar inom Sverige, dock inte motionslopp.

Den aktive svarar själv för sina anmälningar till tävlingar via IdrottOnline. Vid uteblivet deltagande i tävling, blir åkaren återbetalningsskyldig av anmälningsavgiften.

Efteranmälan till tävling sköts av den aktive själv och den aktive står själv för den överskjutande delen av anmälningsavgiften.

Det är den aktives skyldighet, att se till inte vara anmäld till flera tävlingar samtidigt, § 107.2 i SSF:s tävlingsregler. Om så är fallet, skall den aktive betala båda anmälningsavgifterna. Den ekonomiska regleringen av eventuella kostnader sker kontinuerligt.

Rullskidåkare:

IFK Mora SK betalar anmälningsavgifter för de aktiva som tillhör eliten på rullskidor, se kriterier för ungdom, junior och senior.

Motionärer betalar själva sina anmälningsavgifter

Resor och boende för man en dialog med klubbens ordförande innan tävling.

Utländska åkare:

Styrelsen beslutar om utländska åkare får åka för IFK Mora SK och vilka förmåner åkaren får.

Ledare:

Supporters, personliga tränare/vallare, föräldrar, maka/make, sambos samt släkt och vänner som blir uttagna att arbeta i ledarteamet ska behandla alla aktiva lika.

Ledarteamet bor och reser tillsammans med övriga truppen.

IFK Mora SK arrangerar boendet och resan samt står för kostnaderna.

Supporters:

Supporters, personliga tränare/vallare, föräldrar, maka/make, sambos samt släkt och vänner är välkomna att heja fram de tävlande.

De får arrangera sitt resande och boende på egen hand, samt att boendet inte är tillsammans med truppen.

Tankar bakom detta är att de aktiva ska utvecklas som individer genom att ta ansvar, bli självständiga, stärka sin självtillit, samt att ställa upp för laget.

Dopning:

Ertappas den aktive för dopningsbrott enligt RF:s dopningsregler, utesluts denne med omedelbar verkan ur föreningen samt blir återbetalningsskyldig för alla utlägg som klubben haft inför och under aktuell säsong. Den aktive är skyldig att informera sig om RF:s dopningsregler samt följa dessa.

Alkohol, droger, tobak:

Klubbens syn på alkohol, droger och tobak är det samma som RF:s syn på dessa. Vi vill inom idrottsrörelsen ”bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt”. Inom idrotten lär vi oss också ”hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t.ex. användandet av droger”.

Dessa citat, från idrottsrörelsens verksamhetsidé, antagen vid riksidrottsmötet 1995.

Idrottens inställning i alkoholfrågan:

Inga alkoholdrycker (=spritdrycker, vin, starköl och öl, starkare än lättöl) skall förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar t.ex. under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.

Vi inom idrottsrörelsen är medvetna om att allmänheten och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol. Det innebär att idrottsföreningar, förbund eller enskilda idrottsföreträdare under resor, vid officiella uppdrag etc. är medvetna om att de representerar hela idrotten och uppträder därefter.

Klubbens krav för våra ledare och aktiva är, att under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa, där klubben står för kostnaderna, skall inga alkoholdrycker förekomma.

//

 

 

 

Uppdaterad: 19 MAJ 2018 23:02

Postadress:
IFK Mora SK - Skidor
Vasaloppets Hus
79232 Mora

Kontakt:
Tel: 0703213633
E-post: This is a mailto link

Se all info