Hoppa till sidans innehåll

Föreningen


Historik Nedan följer historiken som skrevs till klubbens 50-årsjubileum. Här är en kortfattad historik över händelser under de gångna åren. Den gör inga anspråk på att vara fullständig, utan är endast ett axplock av allt som hänt. Den 28 september 1944 samlades representanter för IF TUNO med säte i Falla, och SPÅNGENÄS SPORTKLUBB till ett gemensamt möte. Mötet beslöt enhälligt att slå samman de båda föreningarna. En interimsstyrelse tillsattes bestående av Harald Nilsson, Spångenäs, Carl Nilsson, Bröttle, Nils Bergqvist, Falla, Evert Danestrand, Väderum och Gunnar Karlsson, Tuna. Den 12 oktober hölls nästa sammanträde, då bland annat namnfrågan på den nya föreningen diskuterades. Två förslag förelåg: Idrottsföreningen Kamraterna och Tuna Idrottsförening. Den 7 november beslöts genom omröstning att föreningen skulle heta Tuna Idrottsförening och en styrelse tillsattes: ordförande Harald Nilsson, sekreterare Uno Pettersson, kassör Carl Nilsson, Nils Bergqvist och Nils Gertsson. Man valde också en skid- och bandysektion. En plankommitté med uppdrag att leta reda på en lämplig plats att anlägga en idrottsplats tillsattes. Den bestod av: Gunnar Karlsson, ordförande, Evert Danestrand, Karl Nilsson, Gösta Tunek, Harald Nilsson, Nils Gertsson och Olof Franzén. Man beslöt att till Tuna kommunfullmäktige ingå med ansökan om ett anslag på 6 000 kronor för att anlägga en idrottsplats. Den 3 januari 1945 var det möte igen och då togs namnfrågan upp på nytt. Det hade uppstått diskussion om namnet på föreningen. Man beslöt att riva upp föregående mötes beslut att föreningen skulle heta Tuna IF. Nu förelåg ett nytt namnförslag, nämligen Tuna Allmänna Idrottsförening. Av de 20 avlämnade rösterna fick IFK Tuna 14 röster, Tuna AIF 4, en blank sedel och en med beteckningen "Frid mellan de olika riktningarna". Den nya föreningen fick således namnet IFK Tuna. Vi kan alltså slå fast att IFK Tuna startade den 3 januari 1945. Ekonomin var redan från starten det stora problemet. Av de begärda 6 000 kronorna till en ny idrottsplats beviljades 2 000. På grund av de små ekonomiska resurser som fanns att tillgå, fick mycket av arbetet utföras ideellt. Men periodvis fanns några anställda. De hade 1:50 i timmen. All schaktning och förflyttning av jord- och stenmassor skedde för hand. Skottkärror med järnhjul användes och dessa fick köras på landgångsplankor. Efter två års arbete kunde planen finjusteras och sås in. Den hade då sladdats med en åtta meter lång trästege, dragen av hästar. Det var många som gjorde en stor arbetsinsats för idrottsplanens tillkomst. Men två personer som hade det övergripande ansvaret var föreningens ordförande Evert Danestrand och smidesmästare Gunnar Karlsson. Mark hade upplåtits av ägaren till Tuna gård, Henning Hammarskjöld, för ett årligt arrende av 50 kronor. Detta pris betalades i 49 år, alltså fram till år 1994. 1946 avgick Harald Nilsson som ordförande, och efterträddes av Evert Danestrand, som skötte den sysslan i sex år. IFK Tunas förste fotbollstränare blev Erik Gertsson, sedermera allsvensk fotbollspelare i Åtvidabergs FF. Det var svårt att hålla fotbollslaget igång. Eftersom det tog lång tid att bygga den nya planen, fick matcherna spelas på den gamla planen i Spångenäs, som för övrigt hette Dalavallen. Den låg vid Dalsjö. Det finns protokoll där det bestämdes att fotbollen skulle läggas ned ett tag, men på nästa möte beslöt man att köra vidare. Ur protokollet av den 13 juni 1949 kan man läsa att det diskuterades vad den nya idrottsplatsen skulle heta. Det beslutades att allmänheten genom att sända in namnförslag skulle få tillfälle att deltaga. Den 15 juli, två dagar före invigningen, beslöts enhälligt att den nya idrottsplatsen skulle heta TUNHAMRA. Över 40 olika namnförslag hade inkommit. Vem som hade skickat in det vinnande förslaget vet man inte, brevet är undertecknat "En idrottsentusiast". Så var man äntligen framme vid den stora dagen, då idrottsplatsen skulle invigas. Den ägde rum den 17 juli 1949, med korum av kyrkoherde Nils Hendersson och tal av civilingenjör Henning Hammarskjöld. Hammarskjöld var mycket välvilligt inställd till idrottsföreningen och utan hans vilja att upplåta mark hade det varit betydligt svårare att få en så fin och naturskön idrottsplats. Vilket också poängterades av Riksidrottsförbundets representant Gunnar Oscarsson i slutbesiktningsprotokollet, där det står: "Anläggningen är synnerligen vackert belägen, omramad av vacker lövskog och alla arbeten väl utförda". Invigningsmatchen spelades mellan Oskarshamns AIK och IFK Tuna, som förstärkt laget med spelare från Åtvidabergs FF, Vimmerby IF och Hultsfreds AIK. Oskarshamn vann med 6-1. Tunamålet gjordes av ÅFF-lånet Einar Leo. En ny idrottsplats hade invigts och en hade tjänat ut. Pingstdagen 1949 spelades den sista seriematchen på Dalavallen i Spångenäs. Det var seriefinal mellan Frödinge och IFK Tuna. Före sista matchen ledde FBSK serien med 1 poäng. IFK Tuna vann matchen med 3-0 och därmed serien. Det finns mycket intressant att läsa i protokollsböckerna. Ur ett protokoll av den 1 april 1950 kan man läsa följande: "Det beslöts att Spångenäsplanen skulle behållas tills vidare. Som arrende skall lämnas två rullar taggtråd till markägaren Erik Karlsson, Östrahult". År 1951 blev idrottsligt en milstolpe i IFK Tunas historia. Då hade fotbollslaget avancerat till den s.k. Nordöstran, som var ett mellanting mellan dagens div 4 och 5. Även om föreningen förfogade över en hel del duktiga spelare räckte de inte till, utan vistelsen där blev endast ett år. 1952 avgick Evert Danestrand som ordförande, och efterträddes av Carl Nilsson, Bröttle. Han var ordförande ända till sin bortgång 1978. Vid styrelsemöte den 4 juli föredrogs en förfrågan från ordföranden i Tuna Södra om en eventuell sammanslagning av de båda föreningarna. Det framgår inte av protokollet hur IFK Tuna ställde sig till förslaget och det finns inte omnämnt senare. Ur protokollet den 12 maj 1959 står att läsa: "På grund av höga kostnader och spelarnas ringa intresse för träningen beslöts att i och med vårsäsongens utgång säga upp tränaren". Ur protokoll av den 20 december samma år: "Plankommittén fick i uppdrag att undersöka möjligheten att installera en duschanläggning". Så går det till den 21 maj 1962: "Styrelsen diskuterade om den nya duschanläggningen skulle få både varmt och kallt vatten". Man hade alltså hållit på i två år att diskutera duschfrågan. Här togs inga förhastade beslut. En ekonomisk stödförening, IFK Tuna Supporterklubb, bildades 1962. Några fotbollsintresserade samlades på Franssons Café. Man beslutade att bilda en supporterklubb. Dess första styrelse fick följande sammansättning: ordförande Sven Källåker, sekreterare Nils Svensson, Fjälster, kassör Thorsten Ajneborn samt Otto Florén, Bertil Axelsson, Gösta Svensson, Gunnarsmåla och Nils-Birger Svensson. Året är 1964 och behovet av en träningsplan har blivit akut. Det beslöts att tillfråga ägaren till Tuna gård att få hyra mark. Han ställde sig välvillig och man beslutade att infordra anbud. Det lägsta anbudet på 10 740 kronor antogs. Supporterklubben bidrog med 5 000 kronor. Ytterbelysning på Tunhamra, installering av telefon och en bastu var andra saker som supporterklubben bidrog med. Nästa år, 1965 kommer IFK Tuna tvåa i div5 efter Gullringen. Som bästa andralag flyttas laget upp i div 4. Vistelsen där varade i nio år. Vändkors installeras, mycket folk på matcherna, ett snitt på 500 per match. 1966 bildades en Damklubb inom föreningen. Dess förste ordförande blev Doris Svensson. Som den handlingskraftiga dam hon är satte man igång och målade om omklädningsrummen och klubbstugan snyggades upp invändigt. Det året beslöt man att lägga ner bandyn. Landisbana saknades, matcherna spelades på Tunasjön. Bingoflugan hade nått Tuna. Den 12 oktober 1966 spelades den första bingon i Bygdegården. 49 personer hade mött upp och föreningens vinst blev 6 kronor och 65 öre. Bingo hade sedan dess spelats oavbrutet varannan vecka, på somrarna driv- in bingo vid Tunhamra. 1968. Beslut fattas om nybyggnad av omklädningspaviljong. Beräknad kostnad 45 000 kronor. Tuna kommun bidrog med 25 000 kronor. 1969 firar IFK Tuna 25-årsjubileum. I sitt hälsningsanförande sade ordförande Carl Nilsson: "De första åren, då vi fick Tunhamra färdigt, och de senast åren då fotbollslaget nått så fina framgångar, är nog de roligaste under mina år inom föreningen". 1971 skänker Damklubben 6 000 kronor och Nils Åberg 1 000 kronor för att senare användas till ett elljusspår. Året därpå beslutas om anläggande av ett elljusspår. Det tillsattes en kommitté som fick i uppdrag att ordna så att anläggningen blev klar till den stundande skidsäsongen. Denna kommitté satte full fart och bygget gick rekordsnabbt. På två månader var det färdigt. Invigningen förrättades den 17 december av stadsdirektör Björn Lindbärg som med ett yxhugg högg av det blåvita bandet som spänts över spåret. Totalkostnad 18 000 kronor. 1978. Föreningen gjorde under året en stor förlust då ordföranden Carl Nilsson hastigt avled. Han hade då varit ordförande i 26 år. Det arbete och den omsorg om föreningen han lagt ner kan inte nog värderas. Det är inte förrän de är borta man till fullo inser vad de betytt. Vid jordfästningen bars kistan av två från styrelsen, två från Supporterklubben och två fotbollsspelare. Ny ordförande blev Gösta Lyrenhed. Han hade varit sekreterare och vice ordförande under många år. 1979 åker IFK Tuna ur div 5 och får ta steget ner i div 6.
Uppdaterad: 08 JUN 2016 00:07

 Vi behöver fler matchsponsorer.

Skulle du eller ditt företag kunna tänka dig att vara det? Det kostar 500:- och då får du stå med i en annons i Vimmerby tidning och matchprogrammet den dagen matchen är. Hör av er här på facebook eller på telefon till Simon Pettersson på 0730-528986. Både privatpersoner och företag får såklart vara sponsor. Tack på förhand!

images (2)

Postadress:
IFK Tuna - Fotboll
Tunhamra
59896 Vimmerby

Kontakt:
Tel: 0703760313
E-post: This is a mailto link

Se all info