Hoppa till sidans innehåll

Klubben håller stängt med vissa undantag

01 NOV 2020 16:45
  • Uppdaterad: 01 NOV 2020 16:45

 

 

 

Beslut om skärpta allmänna
råd i Stockholms län

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med den tillförordnade
smittskyddsläkaren i Region Stockholm, beslutat om skärpta
allmänna råd för Stockholms län. Beslutet gäller från och med
idag och tre veckor framåt.


Liksom i vissa andra delar av landet har antalet fall av covid-19 ökat snabbt
i Stockholms län. Även patienter med covid-19 som är så sjuka att de nu är i
behov av sjukhusvård har ökat kraftigt den senaste veckan. Sedan förra
veckan har antalet konstaterade fall av covid-19 ökat med nästan 80 procent
och antalet covid-19 patienter i behov av sjukhusvård har ökat med cirka 60
procent.
- Vi har haft en god och nära dialog med Folkhälsomyndigheten och i
samråd har vi kommit fram till fem råd som är extra viktiga för att öka
fysisk distans och minska risken för fortsatt smittspridning. Vi har också
gjort en hemställan till Länsstyrelsen om begräsning gällande allmänna
sammankomster eller offentliga tillställningar till max 50 personer, säger
tillförordnade smittskyddsläkaren Maria Rotzén Östlund vid Smittskydd
Stockholm.


Följande lokala allmänna råd införs nu inom Stockholms län utöver de som
redan gäller i hela landet och som grundar sig i Folkhälsomyndighetens
föreskrifter och allmänna råd. Dessutom har smittskyddsläkaren hemställt
till Länsstyrelsen i Stockholm om att de ska meddela föreskrifter om förbud
mot att hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med
fler än 50 deltagare inom regionen.


Alla som vistas i Stockholms län bör:


1. Avstå att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor
med. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och
medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.


2. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum,
museer, bibliotek, badhus och gym. Verksamheter uppmanas också
att vara vaksamma och vidta åtgärder för att minimera antalet besökare så att trängsel inte ska uppstå. Nödvändiga besök iexempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

3. Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten,
konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för
barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och
tävlingar. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det
höga krav på åtgärder av arrangör för att minimera risken för
trängsel till exempel vid in- och utpasseringar. Alla, oavsett ålder,
avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där
många möts.


4. Arbetsgivare bör vidta åtgärder genom att uppmana all personal att
arbeta hemifrån så långt det är möjligt, erbjuda utökade
förutsättningar att arbeta hemifrån, och att tjänsteresor,
konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.


5. Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar,
fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.
Folkhälsomyndighetens generaldirektör har i samråd med Smittskydd
Stockholm, fattat beslut om att dessa lokala allmänna råd ska gälla under en
begränsad tid för att bromsa det lokala utbrottet.


- Jag vill betona att det viktigaste är att alla de som har sjukdomssymtom,
även lindriga sådana, stannar hemma. Om du misstänker att det är covid-19
beställ ett prov enligt informationen på 1177.se. Det andra jag vill uppmana
stockholmarna till är att vid behov söka vård som vanligt – ring 112 vid
livshotande tillstånd och annars 1177 för att få råd om när, var och hur du
får bäst vård för just dina symtom, säger Maria Rotzén Östlund.

Vad innebär detta för oss på IF Linnéa?


Tyvärr så blir vi åter tvungna att
stänga ner under 3 veckor, detta
gäller alla pass utom 9-14 års
gruppen.

Barn och ungdoamr födda 2005 eller senare är väkomna att träna med 9-14 års gruppen såvida det finns plats.


Vi återkommer under nästa vecka på FB om huruvida vi kan bedriva
tillfällig träning utomhus.


Carina Sihlén
Ordförande IF Linnea Boxning

Skribent: OSCAR SIHLÉN
Epost: This is a mailto link

Postadress:
IF Linnea Boxning - Boxning
Erstagatan 22
11634 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info