Hoppa till sidans innehåll

Klubbrekord - Pojkar


 

  Sammanställning av klubbrekord för pojkar 16-5:

P16

60 m (man)                  7.4       Gunnar Johansson, 1947

80 m (man)                  9.3       Kjell Sjöberg, 1958

100 m                        11.43     Alexander Lahkanpal, 1995

200 m                        23.80     Arne Jonsson, 1986

300 m                        38.39     Arne Jonsson, 1986

400 m                        53.63     Alexander Lahkanpal, 1995

600 m                     1.31.8       Bertil Yvling, 1961

800 m                     2.04.91     Martin Eriksson, 1987

1000 m                   2.44.3       Bertil Yvling, 1961

1500 m                   4.23.55     Vihan de Mel, 1988

1 mile                     5.43.5       Jesper Holstrand,1985

3000 m                   9.26.66     Vihan de Mel, 1988

5000 m                 17.41.88     Johan Alexandersson, 1986

80 m häck  (91 cm)   11.1        Åke Berggren, 1960

110 m häck (91 cm)  15.2        Andreas Taleryd, 1996

300 m häck               41.99     Richard Shanwell, 1986

1500 m hinder         4.48.5      Mattias Grahn, 1987

2000 m hinder         7.10.23     Johan Alexandersson, 1986

Längdhopp                  6.19     Gunnar Johansson, 1947

Höjdhopp                    1.87     Bengt Linde, 1960

Tresteg                     12.78     Ronny Fredeberg, 1960

Stavhopp                     4.40    Martin Eriksson, 1987

Kula (4.5 kg)              16.72    Jan Österberg, 1961

Diskus (1.5 kg)           43.30    Thord Carlsson, 1959

Spjut (600 g)              46.94    Richard Shanwell, 1986

Slägga (5.5 kg)           46.76    Mikael Nyström, 1987

Stafett 4x100 m          47.88    Karl-Åke Rydberg, 1987
                                             Thomas Jonsson
                                             Martin Eriksson
                                             Dimitrios Athanassiadis

Stafett 3x800 m      6.28.15     Glen Andersson, 1987
                                             Cholid Myrman
                                             Martin Eriksson    

P15

60 m (man)                   7.4         Kjell Sjöberg, 1957

80 m                           10.07       David Århammar, 2017 

100 m                         11.54       Alexander Lahkanpal, 1994

200 m                         23.38      Alexander Lahkanpal, 1994

300 m                         40.89      David Århammar, 2017

400 m                         57.2        Martin Eriksson, 1986

800 m                       2.11.4       Martin Eriksson, 1986

1 mile                       5.30.2       Johan Alexandersson, 1985

2000 m                    7.06.99      Ola Hagland, 1990

3000 m                  10.10.54      Vihan de Mel, 1987

80 m häck (91 cm)       11.4       Åke Berggren, 1959

110 m häck                 17.87     Thomas Jonsson, 1986  

200 m häck (76 cm)     30.5       Åke Berggren, 1959

Längdhopp                    5.80     Kjell Sjöberg, 1957

Höjdhopp                      1.75      Bengt Linde, 1959

Tresteg                         12.80      David Århammar, 2017

Stavhopp                       4.15     Martin Eriksson, 1986

Kula (4.5 kg)                14.27     Hans Östlund, 1958

Kula (5.5 kg)                11.03     Patrik Grundvall, 1990

Diskus (1.5 kg)             37.92    Daniel Cederberg, 1997

Spjut (600g)                  49.31    Hans Lagerstam, 1945

Slägga                         41.92    Henrik Ekström, 1988

 

P14

60 m (man)                    7.6       Gunnar Johansson, 1945
                                       7.4       Per Sautermeister, 1983  inomhus

80 m                             9.75      Per Sautermeister, 1983

100 m (man)                12.4        Gunnar Johansson, 1945

200 m                          24.27     Per Sautermeister, 1983

300 m                          40.87     Kari Stehag, 1988

400 m                          59.3       Per Sautermeister, 1983 

600 m                       1.44.2       Jan Österberg, 1959

800 m                       2.11.85      Linus Öhrqvist, 1991

1000 m                     2.54.57      Glenn Andersson, 1986

1500 m                     5.59.4        Patrik Grundvall, 1989  

60 m häck (76 cm)         9.47      Andreas Taleryd, 1994

                    (man)          9.2        Leif Blomqvist, 1953 

80 m häck   (76 cm)      12.8       David Mattson, 1988

                                      13.14     David Århammar, 2016

300 m häck                   46.30      David Århammar, 2016

Längd                            5.96      Per Sautermeister, 1983

Höjd                              1.70      Johan Helin, 1993

Tresteg                         11.76     David Århammar, 2016

Stav                               3.61     Martin Eriksson, 1985

Kula (4 kg)                    12.94     Kari Stehag, 1988

Diskus (1 kg)                38.22     Daniel Cederberg, 1996

Spjut (600 g)                 41.36     Patrik Grundwall, 1989

Slägga (4 kg)                45.92     Henrik Ekström, 1987

Stafett 4x80 m              42.3       Kari Stehag, 1988 
                                                 Harald Andersson
                                                 Jonas Degerström
                                                 Allan Montan 

Stafett 4x100 m             54.36     Mikael Erikcon, 1983
                                                 Per-Ola Klementz
                                                 Richard Mackey
                                                 Per Sautermeister              

 

P13

 

60 m                             7.90        Elias Bouloussa, 2018

80 m                            10.17       Kari Stehag, 1987

100 m  (man)                12.2        Kari Stehag, 1987

200 m                          24.88       Elias Bouloussaa, 2018

300 m                          44.20       Wilhelm Waldenlind, 2017

400 m                        1.05.96       Josef Lindberg, 2018

600 m                       1.37.25        Felix Prins, 2013

800 m                       2.10.73        Linus Öhrqvist, 1990

1000 m                     3.01.7          Per Sautermeister, 1982

2000 m                     6.19.47        Linus Öhrqvist, 1990

60 m häck  (76 cm)        9.72        Felix Prins, 2013

                                       9.72        Elias Bouloussaa, 2018  

80 m häck  (76 cm)       15.0         Martin Eriksson, 1984

200 m häck (76 cm)      32.9         Martin Eriksson, 1984

Höjd                              1.62        Martin Eriksson, 1984
                                      1.62       Stefan Mandén, 1999

Längd  (zon)                   5.68       Kari Stehag, 1987

Tresteg                          9.97       Viktor Ögren, 1996

Stav                               3.30       Martin Eriksson, 1984

Kula (4 kg)                      8.38      Stefan Mandén, 1999

Kula (3.6 kg)                  11.60      Hans Östlund, 1956 

Kula (3.0 kg)                  10.00      Johan Helin, 1992

Diskus vikt?                   27.44      Daniel Cederberg, 1995

Spjut                             27.08      Daniel Cederberg, 1995

Slägga (4.0 kg)              17.32      Johan Helin, 1992 

Stafett 5x60 m               40.66      Edvin Unger, 2017
                                                     Jakob Århammar
                                                     Elias Bouloussaa
                                                     Oliver Chinapah Bergman
                                                     Wilhelm Waldenlind  

Stafett 3x600 m             5.40.70    Jakob Århammar, 2017
                                                      Elias Bouloussaa
                                                      Wilhelm Waldenlind  

P12

60 m                            8.36           David Århammar, 2014

60 m (man)                 8.2             David Mattson, 1986 

80 m                           10.77          Felix Prins, 2012

100 m (man)               13.8           Per Sautermeister, 1981
                                   13.8           Leif Österlund, 1973

200 m                          27.73         David Århammar, 2014

400 m                        1.07.0          Martin Eriksson, 1983

600 m                        1.46.36        Felix Prins, 2012

800 m                        2.23.94        Linus Öhrqvist, 1989

1000 m                      3.09.94        Chollid Myrman, 1984

1500 m                      5.42.26         Jakob Århammar, 2017

60 m häck (76,el)         10.14         David Århammar, 2014

200 m häck (76 cm)      30.00        David Århammar, 2014

300 m häck  (76 cm)     50.2          Per Sautermeister, 1981

1000 m hinder            3.38.93       Jakob Århammar, 2017

Längd  (zon)                   5.28        David  Århammar, 2014

Höjd                              1.50        Martin Eriksson, 1983  1.52?

Tresteg (zon)                10.49        David Århammar, 2014

Stavhopp                        2.00       Emil Pieniowski, 1987

Kula (3 kg)                      9.85      Johan Helin, 1991

Spjut (400 g)                 29.62       Daniel Cederberg, 1994

Boll (300 g)                   50.45       Håkan Cederberg,1986

Stafett 5x60 m              43.98       Johan Nilsson, 1986
                                                  Håkan Cederberg
                                                  Harald Andersson
                                                  Jack Mörner
                                                  David Mattsson 

Stafett 3x800 m            8.09.79    Stefan Lindroos, 1988
                                                  ? De Mel
                                                  Linus Öhrqvist

 

P11

60 m                                8.52     David Århammar, 2013

200 m                             29.26     David Århammar, 2013

400 m                             67.41     David Århammar, 2013

600 m                          1.57.44     Felix Prins, 2011

800 m (man)                 2.28.7      Linus Öhrqvist, 1988

1000 m                        3.43.84     Peter Hjelmström, 1984 

2000 m (man)               7.51.6      Linus Öhrqvist, 1988

60 m häck (76 cm)          13.82     Matti Kentschynskuy, 1984

600 m hinder                2.16.18     Noah Bucht Wesslén, 2014

Längd                               4.85     David Århammar, 2013

Höjd                                 1.35     Martin Eriksson, 1982

Kula (3 kg)                      8.37      Daniel Cederberg, 1993

Boll                                43.86     Johan Helin, 1990

Stafett 5x60 m                 46.26    Axel Böhlmark, 2015
                                                  Elvin Öhrström
                                                  Wilhelm Waldenlind
                                                  Josef Lindberg
                                                  Edvin Unger 

 

P10

60 m                              8.92       David Århammar, 2012

100 m (man)                  17.0        Jan Erik Wanhainen, 1981

200 m                           28.92       David Århammar, 2012

400 m                        1.14.98       Josef Lindberg, 2015

600 m                        1.54.04       David Århammar, 2014

800 m                        2.39.6         Linus Öhrqvist, 1987

1000 m                      4.21.0         Jan Erik Wanhainen, 1981

1500 m                      6.00.4         Fredrik Östberg, 1989 

60 m häck  (76 cm?)     12.67        Josef Lindberg, 2015

400 m hinder              1.15.82       Elvin Öhrström, 2014

Längd                            4.50        David Århammar, 2012

Höjd                              1.20        Georg Forsell Blomberg, 2011
                                     1.20        Elvin Öhrström, 2014

Kula                              8.14         Daniel Cederberg, 1992

Boll                              36.92        Daniel Cederberg, 1992

Stafett 3x600 m          6.25.35        Elvin Öhrström, 2014
                                                    Vilgot Lenniger
                                                    Noel Malmsten

 

P9                         

60 m                                 9.44        Daniel Cederberg,1991

200 m                              35.77       Alexander Hulthén Gyllered, 2018

400 m                           1.18.01        Edvin Unger, 2014

600 m                           2.10.09        Max Unger, 2019

800 m                           2.56.4          Karl Gustafsson, 1988  

Längd                                3.87        Edvin Unger, 2014

Höjd                                  1.05        Alexander Hulthén Gyllered, 2018

Kula                                  7.14        Kristian Sylwan, 1992

Boll                                 29.08        Daniel Cederberg, 1991

Vortex                             28.13        Victor Chinapah Bergman, 2017

 

P8

60 m (man)                     10.03         Andreas Taleryd, 1988

400 m                             87.32        Josef Lindberg, 2013

600 m (man)                 2.16.0          Josef Lindberg, 2013

800 m                          3.18.0           Andreas Taleryd, 1988

Höjd                                 1.12         Olle Öhrqvist, 1988 

Längd                               3.42         Olle Öhrqvist, 1988

Kula                                  4.28        Vilgot Lenninger, 2012

Boll                                 19.23        Tim Karmteg, 2016

Vortex                             16.23        Vilgot Lenninger, 2012

 

P7  
60 m                                 11.34      Jakob Århammar, 2012

                                         11.34      Max Unger, 2017

400 m                            1.27.10      Max Unger, 2017

600 m                            2.30.64      Jakob Århammar, 2012

Längd                                 2.69      Jakob Århammar, 2012

Boll                                  13.03      Josef Lindberg, 2012 

 

P5
40 m                                10.14        Nils Lindberg, 2015

Längd                                2.56        Johan Helin, 1984

Kula                                  2.62        Johan Helin, 1984

Boll (145 g)                        4.56        Nils Lindberg, 2015

 

Stafett P/F13 5 x 60m

39.53   Edvin Unger, Mellanie Neudinger Nellmer , Oliver Chinapah Bergman,Hjördis Bäckman , Elias Bouloussaa  2018 

Stafett P/F12 4x200m 

1.54.85  Edvin Unger, Mellanie Neudinger Nellmer, Oliver Chinapah Bergman, Hjördis Bäckman  2017

Stafett P/F14 4x200m

1.48.89  Edvin Unger, Mellanie Neudinger Nellmer, Elias Bouloussaa, Edda Chin Nygårds  2018

Uppdaterad: 02 OKT 2017 18:34 Skribent: Rikard Nyrenström

Zinken

Postadress:
IF Linnéa Friidrott - Friidrott
Box 38199, Zinkendamms IP
10064 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: friidrott@iflinnea.s...