Hoppa till sidans innehåll

Information till försäljare


Information till försäljare vid 2020-års Norvalla Marknad 

Platsbeställning bekräftas med brev, i vilket anges platsnummer och sista betalningsdag för platshyran. Platsen är definitivt bokad, när betalningen har kommit oss tillhanda. Har betalningen inte kommit oss tillhanda angiven sista betalningsdag, förbehåller vi oss rätten att överlåta platsen till annan försäljare.

 

Om platsen är betald och återbud lämnas gäller följande:

  1. Vid återbud senast den 15 juli återbetalas platshyran med avdrag för en administrationsavgift om kr 100:-.

  2. Vid återbud efter den 15 juli sker ingen återbetalning av platshyra.

  3. Vid återbud på grund av sjukdom återbetalas platshyran med avdrag för en administrationsavgift om kr 100:- under förutsättning att sjukdomen kan styrkas med sjukintyg eller på annat sätt.

  4. Inbetald platshyra överflyttas ej till kommande år.

 

Elström beställes i samband med platsbeställningen och ingår då i den inbetalda platshyran.

Plats får inte utan vårt medgivande överlåtas, bytas eller säljas till annan försäljare.

Uppställning av marknadsstånd kan ske från och med den 22 juli kl 12.00. Om inte beställd plats är intagen kl 07.00 marknadsdagen, förbehåller vi oss rätten att överlåta den till annan försäljare. Utan vårt medgivande får inte ihoppackning ske före kl 15.00.

Försäljning av varmkorv, hamburgare, glass, våfflor, smörgåsar, kaffe och läsk eller annan mat för servering på plats, får inte förekomma eftersom all matservering vid marknaden sköts av IF Norvalla och våra entreprenörer, som har ensamrätt till denna försäljning.

Den som säljer livsmedel ska ha erforderliga tillståndshandlingar med för eventuellt uppvisande till kommunens livsmedelsinspektör. Se vidare regler för livsmedelsförsäljning vid Norvalla Marknad.

Försäljarna ska innan man lämnar marknaden, städa sin plats och lägga allt skräp i sopsäckar eller kartonger.

Överträdelser av ovanstående regler kommer att beivras omedelbart.

Marknadskontoret är öppet från kl 12.00 den 22 juli, tfn 0340-660800.

 

Regler för livsmedelsförsäljning vid Norvalla Marknad

Miljö- och hälsoskyddskontoret i Varberg följer strikt gällande lagstiftning för livsmedelsförsäljning. Därvid gäller bland annat följande.

Företag och enskilda personer, som säljer livsmedel på marknader, måste ha separat godkännande alt registrering för marknadsverksamhet. Detta gäller även företag, som har en fast lokal och säljer på marknader.

Miljö- och hälsoskyddskontoret i Varberg kommer att förbjuda hantering av livsmedel direkt på plats, om någon som omfattas av krav på godkännande eller registrering påträffas utan godkännande- eller registreringsbevis.

Om livsmedelsinspektör stoppar försäljningen, kommer platshyran inte att återbetalas. Det är var och ens skyldighet att ha nödvändiga försäljningstillstånd.

Information om toaletter för livsmedelsförsäljare ges vid ankomsten till marknaden.

Vid frågor om tillstånd för livsmedelsförsäljning, kontakta Miljö- och hälsoskyddskontoret i Varberg, tfn 0340-88000.

 

IF Norvalla
Marknadskommittén

Uppdaterad: 22 NOV 2017 15:26

 

Vi sponsrar IF Norvalla

 

  Boplåt

varo-pizzeria

 

Följ oss på Facebook

Postadress:
IF Norvalla - Fotboll
Therèse Brag, Källstorp 47
43265 Väröbacka

Kontakt:
Tel: 0340660800, 0340660064
E-post: This is a mailto link