Hoppa till sidans innehåll

Integritetspolicy


Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

IF Norvalla, organisationsnummer 849600-0442, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (t.ex träning, matcher och möten), kommunicera med medlemmarna (t.ex kallelser till aktiviteter, information till ledare och spelare) samt hantera ekonomiska transaktioner (t.ex medlemsavgifter, utbetalningar till domare mm).

Föreningen hanterar även personuppgifter för Svenska Fotbollförbundets tävlingssystem (FOGIS) samt SISU Idrottsutbildarnas utbildningar.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från Riksidrottsförbundet och Varbergs kommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • dministration för Norvalla Marknad
 • Deltagande i föreningens tränings- och tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på föreningens hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet. 

Ändamål med behandling       Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration   Avtal
Administration för Norvalla Marknad Avtal
Deltagande i föreningens tränings- och tävlingsverksamhet Avtal
Licenshantering Avtal
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Besök på hemsidan Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke
Tillträdesförbud Rättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättslig förpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter, som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina person-uppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior, som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling, som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det finns berättigade skäl, som väger tyngre än dina intressen.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Vidare har du rätt att inge klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, se vidare www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter, kontaktar du föreningens kontakt för dataskydd, Hans-Eric Bengtsson, tfn: 0340-660064,
e-post: This is a mailto link.

Denna policy är fastställd av IF Norvallas styrelse 2018-10-01.

Uppdaterad: 02 OKT 2018 11:05
E-post: Adressen Gömd

 

Vi sponsrar IF Norvalla

 

  Boplåt

varo-pizzeria

 


Följ oss på Facebook

Postadress:
IF Norvalla - Fotboll
Therèse Brag, Källstorp 47
43265 Väröbacka

Kontakt:
Tel: 0705456737
E-post: This is a mailto link