Hoppa till sidans innehåll

Idé, Vision & Våra ledord


Verksamhetsidé

Lerum Friidrotts verksamhetsidé är följande:

 • Erbjuda tränings- och tävlingsverksamhet i friidrott för alla från 8 år och uppåt.
 • Vara en meningsfull fritidssysselsättning för främst barn och ungdomar i Lerums kommun.
 • Fungera som en social plattform och en trygghet för såväl vuxna som barn.
 • Skapa hälsosamma vanor för resten av livet. 

Vision - Detta vill vi

Lerum Friidrott, som sätter den aktive i centrum, ska vara en av Sveriges mest attraktiva friidrottsklubbar och erbjuda de bästa förutsättningarna för träning och tävling, oavsett utövande av bredd- eller elitidrott.

TAGGA - Våra ledord, våra spelregler

På vägen mot vår vision ska vi må bra genom hur vi agerar inom klubben. Till vår hjälp har vi därför TAGGA som är akronym för våra fem ledord Trygghet, Ansvar, Glädje, Gemenskap och Acceptans.

Trygghet 

Vi vill skapa trygghet genom…

 • Öppenhet. Vi ska våga vara öppna med vad vi vill, hur vi ska bete oss och vad som gäller i olika sammanhang.
 • Tydlighet. 
 • Tillit till varandra. Vi ska kunna lita på varandra och att vi alla vill det bästa för våra aktiva.
 • Lojalitet. Vi blir tyggare om vi vet att vi ställer upp för varandra, när vi själva inte räcker till.

Vi ska känna trygghet i att…

 • Våga göra fel. Det ska vara ok att våga göra fel ibland, som förtroendevald, som anställd, som tränare och som aktiv. Det är klyschigt men sant att man lär sig av misstagen.
 • Våga vara sig själv. Du ska inte behöva vara någon annan än den du helst vill vara.
 • Veta vad klubben vill. Vi har en tydligt uttalad vision som talar om vad klubben vill.
 • De beslut som vi fattar baseras på vetenskap, erfarenhet, våra visioner och värderingar.
 • Veta hur vi beter oss mot varandra och i olika situationer.
 • Kunna vara flexibla. Att kunna göra justeringar och tillfälliga ändringar av strukturer eller planer är viktigt för att kunna anpassa sig till ändrade förutsättningar.

Ansvar

Lerum Friidrott ska genomsyras av en ansvarskänsla i alla led från förtroendevalda till aktiva. Med ansvar växer man och med ansvar skapas stolthet.

Vi vill ta ansvar genom att…

 • Våga driva en långsiktig utveckling för barn och ungdom.
 • Våra förtroendevalda, anställda, tränare och ledare tar ansvar för den roll de åtagit sig.
 • Förmedla ansvarskänslan till våra medlemmar när de ställer upp som funktionär för klubben och därmed sitt eget idrottande.
 • Våga be hjälp om man inte klarar sitt uppdrag.
 • Lära våra aktiva att ta eget ansvar för sitt friidrottande.
 • Som tränare ta ansvar för att utbilda sig och uppgradera sin kunskaper för att ge våra aktiva de bästa förutsättningarna.

Glädje

Det är oftast glädjen, lusten och att det är kul som gör att människor börjar friidrotta. Därför är det såklart viktigt att vi försöker behålla glädjen som en av grundvärderingarna i vår verksamhet.

 • Träningen ska vara lustfylld och lekfull. Det behövs för att behålla glädjen i nuet i en resultatfokuserad idrott som friidrott. Man är heller aldrig för gammal för att tycka en lek är rolig.
 • Vi tror att glädje och engagemang skapas genom ett visst mått av delaktighet.
 • Genom att göra roliga saker tillsammans, såsom träningsläger, gå på Liseberg och grilla etc., bidrar vi till ökad glädje.
 • Arbetet vi gör i klubben ska vila på ett engagemang och en glädje för friidrotten.
 • Vi tror att engagerade tränare skapar glädje i vår verksamhet.

Gemenskap 

För de allra flesta är Lerum Friidrott ett av flera sociala nätverk för dess medlemmar. Eftersom ett medlemskap i föreningen, till skillnad från t.ex. skolgång, är självvalt, tror vi också att gemenskapen i föreningen och i dess grupper får en stor betydande roll. 

 • Gemenskap genom lagkänsla. Vi tror på att vi mår bättre och når större framgångar om vi känner en gemenskap i gruppen under träningar och tävlingar.
 • Vi vill stötta utvecklingen hos våra aktiva genom styrkan av grupptillhörighet och gemenskap.
 • Vi vill skapa gemenskap genom att i första hand våga se till våra gemensamma mål.
 • Genom att samarbeta mellan grupper och mellan tränarteam skapar vi en klubbkänsla.
 • Vi stimulera gruppaktiviteter och har för detta öronmärkta pengar.

Acceptans

 • Acceptans i att vi är en ideell förening. Vi har inte resurserna att anställa utbildade pedagoger och friidrottstränare, utan använder oss till största del av ideella tränare och ledare.
 • För våra medlemmars olikheter.
 • För barns olika utvecklingstakt.

Lerum Friidrott är en medlem i Svenska Friidrottsförbundet som i sin tur är medlem i Riksidrottsförbundet (RF). RF har forskat en hel del om idrott och har ur detta tagit fram många kloka värderingar. Om dessa kan du läsa mer här>

Uppdaterad: 22 FEB 2018 09:57 Skribent: Ulf Gimlegård

Samarbetspartner

spaloggahogermarginal

Vår framtidssatsning

Våra arrangemang

 

 

Samarrangemang

 

  

 springigbg

 

Postadress:
IK Lerum Friidrott - Friidrott
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Kontakt:
Tel: 0769481558
E-post: This is a mailto link